Nieuws Door deze 4 redenen droppen meisjes lessen op school
Nieuws

Door deze 4 redenen droppen meisjes lessen op school

Girl-at-school

Als we naar wereldwijde cijfers kijken, valt het op dat meisjes veel vaker uitvallen op school dan jongens. 

In Niger beëindigt maar 16% van de meisjes (en 19,5% van de jongens) de middelbare school. Hoe komt dat dan? Alvast niet omdat ze rebelleren of het hen niet boeit. Dit blijken de voornaamste oorzaken van schooluitval bij meisjes: 

  1. Gendernormen hebben een belangrijke invloed. Van meisjes wordt nog altijd, meer dan van jongens, verwacht dat ze helpen bij het huishouden. Huiswerk maken raakt zo op de achtergrond.  
  2. Ook een financiële crisis heeft een grote impact. Als er in een arm gezin bespaard moet worden, wordt er wel eens geknipt in het budget voor schoolgaan, specifiek dat van de dochters. Omdat het idee leeft dat ze toch snel zullen trouwen en het de investering niet waard is.  
  3. Een gebrek aan faciliteiten – meisjes hebben vooral tijdens hun menstruatie nood aan toiletten met de nodige privacy – houdt meisjes eveneens weg van school.  
  4. En dan hebben we het nog niet eens over alle mogelijke veiligheidsrisico’s weg van of op weg naar school. Ter preventie daarvan willen ouders hun dochters misschien uit bescherming liever thuis houden. Wie het slachtoffer werd van intimidatie of geweld kan door de fysieke en psychologische gevolgen ook genoodzaakt zijn om thuis te blijven van school. 
student-girl-from-niger

© Plan International

Dit zijn enkele tendenzen die kunnen meespelen, maar de realiteit is vaak veel complexer en genuanceerder dan dat. Deze misvattingen kloppen in ieder geval niet: 

  • “De enige reden waarom meisjes niet naar school gaan is omdat ze als minderwaardig worden gezien tegenover jongens.” 
  • Zoals we meegaven spelen schadelijke gendernormen absoluut een rol bij een beperkte toegang tot onderwijs voor meisjes. Maar er werken meerdere factoren samen, zeker in een omgeving met beperkte financiële middelen. 
  • “De voornaamste drempel voor meisjes om naar school te gaan is een gebrek aan bewustzijn bij hun ouders of de wil om hen te scholen.” 
  • Wie voor een kind zorgt heeft daar vaak de beste bedoelingen mee. Gezinnen die in armoede leven hebben veel uitdagingen het hoofd te bieden, zoals een gebrek aan infrastructuur of middelen en de verwachtingen van de gemeenschap waarin ze leven. De situatie is te complex om ze op die manier te oververeenvoudigen.  
  • “We moeten investeren in onderwijs voor meisjes, want dat is goed voor de economie.” 
  • We moeten zeker investeren in onderwijs voor meisjes. Omdat dat een fundamenteel mensenrecht is en één van de belangrijkste stappen op weg naar een leven voor hen met meer vrijheid en voldoening. Dat meisjes financieel zelfstandig worden, de gemeenschappen waar ze in leven erop vooruitgaan en op hun beurt in belangrijke domeinen kunnen investeren om meisjesrechten te beschermen zijn mooi meegenomen economische resultaten daarvan.  

Laten we de vooroordelen over ongeschoolde meisjes de wereld uithelpen. En vooral: ervoor zorgen dat meisjes alle kansen krijgen om naar school te kunnen gaan!