Genderongelijk-heid en gender-gerelateerd geweld bestrijden

De rechten en veiligheid van meisjes afdwingen

Bolivia

Meer gelijkheid en veiligheid 

Als gevolg van het diepgewortelde patriarchale systeem in Bolivia wordt er van meisjes en vrouwen verwacht dat ze zich beperken tot huishoudelijke en reproductieve taken. Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten zijn nog steeds taboe. Meisjes krijgen geen seksuele voorlichting en hebben slechts beperkte toegang tot gezinsplanning en anticonceptie. 

Vroegtijdige en gedwongen huwelijken en verbintenissen worden op grote schaal aanvaard. Samen met het wijdverspreide seksueel geweld leidt dat tot veel tienerzwangerschappen.  

Daardoor verlaten tienermeisjes en jonge vrouwen de schoolbanken, waardoor ze weinig toegang hebben tot een inkomen of middelen om onafhankelijke beslissingen te kunnen nemen. 

Met de steun van Plan International dagen jonge Boliviaanse vrouwen beperkende gendernormen uit. Ze zetten zich actief in voor verandering, zodat de meisjes in hun gemeenschappen toegang krijgen tot inclusief kwaliteitsonderwijs (waaronder ook seksuele voorlichting), werkgelegenheid en kansen voor ondernemerschap, en afgeschermd van geweld kunnen leven. 

75

%

van de meisjes en vrouwen heeft al fysiek of psychologisch geweld meegemaakt

3

op 4

zwangerschappen zijn ongepland bij meisjes van 15 tot 19 jaar*

3

op 10

jonge vrouwen worden niet betaald voor hun werk*

*Report Plan International Belgium March 2022 "The State of Girl’s Right’s in Bolivia"

— Jhenny, 19 jaar

“Nu kan ik de nodige stappen zetten om het geweld aan de kaak te stellen en andere meisjes te helpen die er het slachtoffer van zijn.”