Veelgestelde vragen

 

 

hero_image

Plan Ouderschap

Wat is het Plan Ouderschap ?

Het Plan Ouderschap is een manier om de projecten te ondersteunen die we implementeren in de verschillende gemeenschappen waar we werken. Daarom benadrukken wij het feit dat de bijdragen van onze sponsors bedoeld zijn voor de ontwikkeling van een gemeenschap als geheel en niet voor een bepaald kind. Maar sponsoring biedt uiteraard de mogelijkheid om contacten te leggen met een kind en het gezin, hetzij door een eenvoudige briefwisseling, hetzij door een ontmoeting ter plaatse. Je investeert in projecten in de regio waar het Plan Kind woont. Als Plan Ouder ontvang je jaarlijks een update. Je wordt op de hoogte gehouden van het programma.

Zodra je als Plan Ouder bent ingeschreven, ontvang je per e-mail informatie over jouw Plankind. Deze informatie bevat een overzicht van het Plan Kind en het gezin, foto's en een verslag van de programmawerking in het land en de regio waar jouw Plan-kind woont. Je ontvangt volledige informatie over het verloop van het Plan Ouderschap

Komen de bijdragen direct bij het Plan Kind?

Het minimumbedrag voor een Plan Ouderschap is € 30/maand. Met dit bedrag kunnen we de opvolging van het Plan Ouderschap garanderen (dossier, correspondentie met vragen van Plan Ouders enz.) en tegelijkertijd kwaliteitsprogramma's garanderen die de toekomst van kinderen veranderen. Ons doel is om te investeren in de gemeenschappen van de kinderen. Jouw maandelijkse bijdrage gaat niet rechtstreeks naar één Plan Kind. Met jouw steun zetten we programma’s op die de omgeving van het Plan-kind verbeteren en komt dus jouw bijdrage de hele gemeenschap in bredere zin ten goede.

Als ik een kind sponsor, wat is dan de duur van mijn engagement?

Plan International volgt Plan kinderen tot hun 18e verjaardag. Uit onderzoek blijkt dat als kinderen tot deze leeftijd naar school kunnen gaan, de kans kleiner is dat ze trouwen, ze later kinderen krijgen en dus gezondere kinderen krijgen. De doelstellingen van Plan zijn om kinderen, en meisjes in het bijzonder, vanaf jonge leeftijd te helpen leren, leiding te geven, beslissingen te nemen over hun lichaam en hun leven, en zo te evolueren naar een betere toekomst. Maar het komt voor dat een stopzetting vóór dit 18e jaar ingaat. Het Plan-kind en zijn/haar gezin kunnen bijvoorbeeld verhuizen en de gemeenschap verlaten waarin een Plan-programma is opgezet. Meestal doen ze dit om dicht bij hun familie te wonen, hun eigen kansen voor de toekomst te vergroten en om naar een grote stad te verhuizen. Het Plan-kind kan zijn gezin verlaten om te gaan studeren of een zelfstandig leven op te bouwen. Plan International kan ook besluiten om projecten die vanwege hun successen tot een einde zijn gekomen, te beëindigen en afscheid te nemen van gezinnen in bepaalde gemeenschappen, regio's of landen. Bij beëindiging word je op de hoogte gesteld. Wij sturen jou dan een vrijblijvend voorstel om de ondersteuning voort te zetten via een ander Plan Kind. Als een Plan Ouderschap via een Plan Kind wordt beëindigd, is er geen mogelijkheid tot verdere communicatie met het Plan Kind en het gezin.

Kan ik zelf het kind kiezen?

Je kunt het continent, de leeftijd en het geslacht kiezen van het kind dat je wilt sponsoren. Je kunt deze keuze ook overlaten aan Plan International. We willen je eraan herinneren dat sponsoring niet beperkt is tot één kind, maar tot alle kinderen die deelnemen aan onze projecten.

Heb ik recht op een fiscaal attest?

Alle donaties van ten minste €40 in een kalenderjaar zijn aftrekbaar van de belasting, tot 45% van het bedrag van je donatie. Dit bedrag kan uit meerdere donaties bestaan, zolang ze maar in hetzelfde kalenderjaar worden gedaan. Aan het begin van het volgende jaar ontvang je een fiscaalattest.  Je hoeft dit attest niet bij je belastingaangifte te voegen, maar je moet het wel beschikbaar houden voor de belastingdienst.

Hoe kan ik corresponderen met het Plan kind ?

Een correspondentie starten met een Plan-kind is heel goed mogelijk en maakt deel uit van ons programma. Je kan jouw Plan Kind per post schrijven. Als onderdeel van ons kinderbeschermingscharter verloopt alle correspondentie tussen de Plan Ouder en het Plan Kind via Plan International België. Je stuurt de briefwisseling naar ons Plan International België-adres. Regelmatig versturen wij alle post voor Plan-kinderen via onze collega's in Duitsland. Daar wordt alle post gecentraliseerd en via koerierdiensten naar de relevante hoofdkantoren in de programmalanden doorgestuurd. Op het hoofdkantoor wordt de correspondentie vervolgens weer opgesplitst om te worden verdeeld naar de programma gebieden. De Plan-gemeenschapsvrijwilliger bezorgt de correspondentie aan het Plan-kind en -gezin op het moment dat een bezoek wordt vastgelegd. Brieven aan Plan-kinderen worden bij voorkeur in het Engels geschreven. Voor Latijns-Amerikaanse landen kan dit in het Spaans worden gedaan en voor West-Afrikaanse landen kan dit in het Frans Enkele jaren geleden besliste de organisatie om geen individuele cadeaus meer toe te staan ​​aan Plan-kinderen. Dit besluit is genomen nadat de organisatie had vastgesteld dat steeds meer kinderen cadeaus ontvingen en anderen helaas niet. Deze vorm van directe steun heeft in veel gemeenschappen jaloezie veroorzaakt binnen gezinnen. Dit bemoeilijkte het werk van de organisatie en bracht de projecten in gevaar. Brieven, foto's, kaarten en stickers zijn mogelijke alternatieven en dit soort initiatieven moedigen wij zeker aan.

Is het mogelijk om het Plankind te bezoeken?

Wij zijn altijd blij om te horen dat Plan Ouders hun Plan-kind willen bezoeken. Samen bekijken we of een bezoek in de praktijk haalbaar is. Houd in gedachten dat bij zo’n bezoek enige organisatie betrokken is. Neem ruim van tevoren (minimaal twee maanden voor jouw vertrek) contact met ons op. Voor vragen over het reisprogramma, hotelreserveringen en vluchten kan je zeker contact opnemen met een reisbureau. Tijdens het bezoek zal je begeleid worden door de medewerkers van Plan International. Het bezoek vindt plaats op een veilige en neutrale plek in de gemeenschap, zoals een school of cultureel centrum. Een bezoek bij jouw Plan Kind thuis kan in geen geval plaatsvinden. Een bezoek aan de gemeenschap van het Plan-kind duurt maximaal 1 dag. Ook krijg je de gelegenheid om de projecten te bezoeken die ter plaatse worden uitgevoerd. Een unieke kans om met eigen ogen te zien hoe jouw bijdrage wordt besteed.

Kan ik mijn Plan Ouderschap op elk moment stopzetten? Wat gebeurt er met mijn Plan-kind?

Het ondersteunen van de ontwikkeling van het Plan-kind en zijn hele gemeenschap kan alleen op termijn gebeuren. Ideaal is het Plan Ouderschap op meerdere jaren. 

Als je echter op enig moment jouw Plan Ouderschap, om welke reden dan ook, wilt stopzetten, kan je dit beëindigen door contact op te nemen met ons team. Wij respecteren jouw beslissing en zorgen ervoor dat het Plan Ouderschap wordt afgesloten. Dit kan telefonisch of per e-mail. Je ontvangt een bevestiging. Heb je een doorlopende opdracht bij je bankinstelling, dan vragen jou deze stop te zetten. 

Jouw steun is dus geheel vrijwillig en dus zonder enige verplichting van jouw kant. Voor het Plan-kind zal Plan International vervolgens proberen een nieuwe Plan Ouder. Jouw Plan-kind blijft genieten van de projecten in zijn/haar regio, aangezien de programma's beschikbaar zijn voor alle kinderen, ongeacht of ze Plan Kind zijn of niet. 

Fiscaal attest

Op welke naam staat het fiscaal attest?

Een fiscaal attest wordt altijd uitgereikt op naam van de titularis van de rekening van waar de bijdrage werd gestort.

Op welk adres ontvang ik het fiscaal attest? Wat als ik verhuis?

Een fiscaal attest wordt verstuurd naar het adres (e-mail of post) dat je bij je inschrijving hebt opgegeven. Verwittig ons op tijd als je verhuist of van adres wijzigt. Zo vermijd je dat het attest niet op het juiste adres aankomt. Hier kan je jouw adres wijzigen.

Mijn fiscaal attest is zoek. Kan ik een kopie krijgen?

Je kunt contact met ons opnemen via tax@planinternational.be of tijdens kantooruren op 02 504 60 00. We sturen je dan een duplicaat.

Vanaf welk bedrag is mijn gift fiscaal aftrekbaar?

Alle giften van minstens €40 op jaarbasis zijn fiscaal aftrekbaar. Dit bedrag kan samengesteld zijn uit verschillende giften, zolang ze in hetzelfde kalenderjaar gestort werden.  Als het totale bedrag van jouw steun aan Plan International België minstens €40 per kalenderjaar bedraagt, krijg je van ons in het begin van het jaar een kwijtschrift. Dat kwijtschrift geldt als bewijs van jouw gift. Houd dit document goed bij. Je hoeft het niet bij jouw aangifte te voegen, maar houdt het ter beschikking van de administratie.

Hoeveel bedraagt de belastingvermindering?

De belastingvermindering kan tot 45% bedragen van het werkelijk gestorte en op het attest vermelde bedrag. Voorbeeld: als je dit jaar €100 stort, levert dit u volgend jaar €45 belastingvoordeel op. Zo betaal je op het eind van de rit slechts €55. Let op: in sommige gevallen kun je de belastingvermindering niet geheel of gedeeltelijk claimen. We nodigen je uit om de pagina van de FOD Financiën na te lezen om na te gaan of je in aanmerking komt voor een belastingvermindering.

Meer info op de website van de Federale Overheidsdienst Financiën

Voor welk fiscaal jaar ontvang ik een attest?

Een fiscaal attest geldt voor de betalingen (van in totaal minimum 40 euro) die Plan International België ontvangen heeft in de loop van het voorgaande kalenderjaar.

Je deed bijvoorbeeld een gift op 28 december 2020.

De betaling staat op onze rekening...    

... op 31 december 2020. Je ontvangt het attest begin maart 2021.    

... op 2 januari 2021. Je ontvangt het attest begin maart 2022.

Voor welk fiscaal jaar ontvang ik een attest?

Een fiscaal attest geldt voor de betalingen (van in totaal minimum 40 euro) die Plan International België ontvangen heeft in de loop van het voorgaande kalenderjaar.

Ik vind mijn gift niet terug op Tax-on-web. Wat nu?

We versturen alle beschikbare informatie over de fiscale attesten naar de FOD Financiën voor 1 maart: 

 • naam van de schenker,
 • het bedrag en
 • het nummer van het fiscale attest

Het ministerie verwerkt deze gegevens en vergelijkt ze met de gegevens uit haar databank om jouw aangifte op te stellen. Wanneer deze gegevens niet overeenstemmen, wordt jouw gift niet weergegeven op Tax-on-web. Om dit te vermijden dienen wij te beschikken over de juiste naam en voornaam. Een geboortedatum en rijksregisternummer vergemakkelijkt de gegevensvergelijking voor de FOD Financiën. Voor vennootschappen en rechtspersonen dienen wij te beschikken over uw ondernemingsnummer en btw-nummer. Opgelet: getrouwde vrouwen dienen hun meisjesnaam te vermelden als dit ook zo op de identiteitskaart staat.

Mijn fiscaal attest vermeldt foutieve gegevens. Wat nu?

 1. Is het adres niet correct?

Als het adres op het bovenstaande fiscaal attest verkeerd is, heb je geen nieuw fiscaal attest nodig. Gelieve ons de juiste adresgegevens te bezorgen zodat wij de informatie in onze administratie kunnen aanpassen. Dit kan door te bellen naar 02 504 60 00 of te mailen naar info@planinternational.be.  

 1. Naam en/of voornaam incorrect?

Als de naam en/of voornaam op het bovenstaande fiscaal attest verkeerd is, heb je een nieuw fiscaal attest nodig. Hiervoor kan je ons contacteren op het e-mailadres tax@planinternational.be.  

 1. Fout bedrag of vragen?

Is het vermelde bedrag op jouw belastingcertificaat volgens jou niet correct? Gelieve ons hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te brengen via tax@planinternational.be. Aarzel niet om jouw rekeninguittreksels bij te voegen om ons de correcte bedragen en data van betaling door te geven. Voor alle vragen over jouw fiscaal attest, bel naar 02 504 60 00 of mail naar tax@planinternational.be 

Ik vind mijn gift niet terug op Tax-on-web. Wat nu?

We versturen alle beschikbare informatie over de fiscale attesten naar de FOD Financiën voor 1 maart: 

 • naam van de schenker,
 • het bedrag en
 • het nummer van het fiscale attest.

Het ministerie verwerkt deze gegevens en vergelijkt ze met de gegevens uit haar databank om uw aangifte op te stellen. Wanneer deze gegevens niet overeenstemmen, wordt uw gift niet weergegeven op Tax-on-web.

Om dit te vermijden dienen wij te beschikken over de juiste naam en voornaam en het officiële adres. Een geboortedatum en rijksregisternummer vergemakkelijkt de gegevensvergelijking voor de FOD Financiën.

Voor vennootschappen en rechtspersonen dienen wij te beschikken over uw ondernemingsnummer en BTW nummer.

Opgelet: getrouwde vrouwen dienen hun meisjesnaam te vermelden als dit ook zo op de identiteitskaart staat.

Testamenten en legaten

Hoe stel ik een testament op?

Er bestaan verschillende vormen van testamenten.

Het eigenhandig testament

Een eigenhandig testament is een testament dat je zelf schrijft. Bij dit testament is het belangrijk dat je helder en juridisch onbetwistbaar aangeeft op welke basis je wilt legateren aan begunstigden. Een eigenhandig testament moet volledig met de hand geschreven zijn, gedateerd op basis van dag/maand/jaar én vergezeld van een handtekening. Zo niet, zal je testament nietig verklaard worden.

We raden je tevens aan je testament te registreren in het Centraal Register van Testamenten via een notaris, tegen een kleine vergoeding van ongeveer €100, opdat er geen twijfel zal zijn over het bestaan van je laatste wilsuitdrukking.

Het notarieel testament

Een notarieel testament wordt opgemaakt bij en door een notaris, je wensen worden door de notaris vertaald naar een juridisch correct document. Daar waar dit testament je meer zekerheid zal bieden, is er een hogere kost aan verbonden. Informeer je dus zeker bij je notaris.

Onze Legatenbrochure geeft ook uitleg over het onderwerp, en bevat een aantal handige voorbeelden voor eigenhandige testamenten die je kan gebruiken.

Er zijn natuurlijk ook verschillende vormen van legaten waar je uit kunt kiezen. Voor meer informatie, neem een kijkje bij de vraag: Wat betekent legateren?

Wat zijn de wettelijke vereisten van een testament?

Het eigenhandig testament

Een eigenhandig testament moet volledig met de hand geschreven zijn, gedateerd op basis van dag/maand/jaar én vergezeld van een handtekening. Zo niet, zal je testament nietig verklaard worden.

De inhoud van het testament moet duidelijk en ondubbelzinnig zijn en je vermeld nauwgezet de begunstigde(n).

Om Plan International België op te nemen in je testament, gebruik je de juiste benaming, rechtsvorm, adres en ondernemingsnummer; Plan International België vzw, Ravensteingalerij 3B5, 1000 Brussel met ondernemingsnummer 0425 420 971.

Bij een persoon vermeld je de achternaam, voornaam, adres, geboorteplaats en geboortedatum.

Geef dan duidelijk en ondubbelzinnig het erfdeel aan, omschrijf dit zeer concreet.
We raden je tevens aan je testament te registreren in het Centraal Register van Testamenten via een notaris, tegen een kleine vergoeding van ongeveer €100, opdat er geen twijfel zal zijn over het bestaan van je laatste wilsuitdrukking.

Onze Legatenbrochure geeft uitleg over het onderwerp, en bevat een aantal handige voorbeelden voor eigenhandige testamenten die je kan gebruiken.

Het notarieel testament

Een notarieel testament is een officiële akte die wordt opgesteld bij en door een notaris, en bied je de meeste zekerheid dat je wensen na je overlijden zullen worden uitgevoerd. Je geeft je wensen door aan de notaris, die deze verwerkt in een juridisch correct en sluitend document.

De verplichte aanwezigheid van getuigen is ondertussen afgeschaft. Je kan dus in alle discretie een notarieel testament laten opmaken.

Wat betekent legateren?

De roerende (het geld op je bankrekening, bijvoorbeeld) of onroerende goederen (zoals bijvoorbeeld je woning) die je via een testament nalaat aan een erfgenaam of goed doel, wordt een legaat genoemd. ‘Legateren’ is dus ‘nalaten aan’.

De persoon of het goede doel die het legaat ontvangt, worden ‘legatarissen’ genoemd.

Er bestaan verschillende vormen van legaten:

Algemeen legaat

Een algemeen legaat omvat alle roerende (het geld op je bankrekening, bijvoorbeeld) en onroerende (zoals bijvoorbeeld je woning) goederen van je nalatenschap. Hiermee geef je aan dat Plan International België je volledige erfenis zou ontvangen.

Legaat ten algemene titel

Een bepaald % van de goederen die je beschikbaar hebt. Met een legaat ten algemene titel kan je bepalen dat Plan International België een bepaald percentage van je nalatenschap zal ontvangen.

Bijzonder legaat

Een specifieke som of een precies omschreven goed zoals een huis of een kunstwerk.

Combinaties van legaten zijn ook mogelijk. Bijvoorbeeld: Plan International België zou kunnen optreden als je algemene legataris binnen een combinatie van verschillende vormen van legaten, waarbij je kan vastleggen dat een andere organisatie of een particulier door middel van een legaat ten algemene titel een % van je nalatenschap zal ontvangen. Plan International België zal dan niet enkel legataris zijn, maar ook optreden als uitvoerder van het testament.

Onze gratis Legatenbrochure geeft uitleg over hoe legaten passen in het grotere geheel van een nalatenschap.

Plan International België is lid van de Vereniging voor Ethiek in Fondsenwerving vzw (VEF vzw) waarbij we beantwoorden aan de Code van de ethische fondsenwerving en het Intern Reglement. Zo ben je zeker dat jouw vrijgevigheid gebaseerd is op wederzijds respect en vertrouwen met betrekking tot ethiek en transparantie in de fondsenwerving.

Wat is een duolegaat?

Binnen een duolegaat duid je één of meerdere mensen aan die van je zullen erven (die geen wettelijk erfgenaam zijn zoals de echtgenoten, kinderen, kleinkinderen) alsook een goed doel, en dit om de zeer hoge tarieven in erfbelasting te vermijden. Je laat dus (een deel van) je vermogen na aan het goede doel op voorwaarde dat zij een nettobedrag of een deel van de nalatenschap, vrij van erfbelasting, uitkeren aan je begunstigde(n). Je verre familielid of vriend zal meer van de erfenis overhouden dan wanneer ze rechtstreeks van je zouden erven.  

Let op, want het duolegaat is enkel nog voordelig wanneer je woonachtig bent in Wallonië en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

In Vlaanderen is deze mogelijkheid sinds 1 juli 2021 niet langer aan te raden, vanwege een fiscale hervorming. Indien je nog een testament met duolegaat hebt in Vlaanderen, blijft dit wel geldig, maar het levert geen fiscaal voordeel meer op voor je begunstigde(n). Het goede doel verliest door deze maatregel ook meteen zijn voordeel en het risico is reëel dat we je legaat zullen moeten verwerpen omdat de erfbelasting te hoog oploopt in vergelijking met het geschonken bedrag. Om je goede doel dan toch de steun toe te kennen die je wenst te geven, raden we je aan om je testament aan te passen.

Neem vrijblijvend contact op met je notaris of met onze Relationship Manager, Kim Sellekaerts, via een email naar kim.sellekaerts@planinternational.be of op het nummer 0472 12 07 56, indien je graag wilt bekijken hoe je testament met duolegaat aangepast kan worden.

Wat kan en mag ik wettelijk gezien legateren?

Je mag zowel roerende (het geld op je bankrekening, bijvoorbeeld) als onroerende goederen (zoals bijvoorbeeld je woning) legateren.

Om te weten welk deel je mag schenken van je vermogen, moet je je wettelijke erfgenamen in kaart brengen. Dit zijn je erfgenamen die bij wet over een voorbehouden erfdeel beschikken. De belangrijkste wettelijke erfgenamen zijn de langstlevende echtgenoten, kinderen of kleinkinderen. 

 • De langstlevende echtgenoot beschikt over een voorbehouden levenslang vruchtgebruik van de gezinswoning.1
 • Sinds de wetswijziging in september 2018 is het beschikbare gedeelte uitgebreid tot de helft van de nalatenschap. Dat betekent dat het voorbehouden deel bijgevolg beperkt is tot de helft, ongeacht het aantal kinderen.

Indien je geen wettelijke erfgenamen hebt van de eerste orde, zijnde echtgenoten, kinderen of kleinkinderen, gaat de nalatenschap over naar de tweede orde. Dit zijn ouders, broers, zussen of hun nakomelingen.

Na deze komen de derde en vierde orde aan de beurt, (groot)ouders of ooms, tantes, neven en nichten respectievelijk.

Onze Legatenbrochure geeft meer uitleg over het onderwerp

1 Indien u wettelijk samenwonend bent, geldt dit erfrecht enkel wanneer er sprake is van een wettelijk samenlevingsverklaring afgelegd voor een ambtenaar van de burgerlijk stand

Kan ik een groeps- of levensverzekering doneren aan Plan International België?

Voor het doneren van een groeps- of levensverzekering of het uitwerken van een successieplanning werken we samen met een externe partner die hier vrijblijvend juridische informatie kan over verschaffen.

Aan deze vorm van steun zijn geen registratie – of notariskosten verbonden. We kunnen je ook aanraden om contact op te nemen met je bank of verzekeraar, of een financiële instelling naar keuze.

Hoe bepaalt Plan International België hoe mijn legaat ingezet zal worden?

Jouw nalatenschap zorgt ervoor dat kinderen, in het bijzonder meisjes, naar school kunnen gaan, gezonder zullen opgroeien, beschermd worden tegen geweld, eerste hulp krijgen bij noodsituaties en zelf inspraak hebben in hun leven.

Bij het openvallen van een legaat bekijken we telkens welke projecten prioritair zijn in functie van een dringende financiering, en trachten we deze ook te linken aan institutionele projecten. Dit wil zeggen dat we voor elke ontvangen € van jou €4 bijkomende subsidie kunnen aanvragen bij EU-instanties of de Belgische overheid.

Neem alvast een kijkje bij onze Projecten om meer te weten te komen over wat we doen om kinderrechten en gelijkheid voor meisjes wereldwijd te verdedigen. 

Heb ik inspraak in de projecten waaraan ik mijn nalatenschap geef?

Inspraak in welk project jouw nalatenschap specifiek zal steunen is minder voor de hand liggend. Wat wel kan, is het aangeven van je voorkeur wat betreft het continent of type project, opdat we hier maximaal rekening mee kunnen houden. Geef deze voorkeur dan duidelijk aan in je testament.

We hopen dat je, na het opmaken van je testament, nog vele gezonde jaren mag beleven. Wat meteen ook wilt zeggen dat we jouw nalatenschap pas binnen enkele jaren, misschien 10, of 20, 30 jaar, mogen ontvangen. Inspraak in projectkeuze is daarom moeilijk want we weten vandaag nog niet exact welke programma’s we op die termijn zullen uitvoeren. We kunnen je wel de garantie bieden dat je nalatenschap ons in staat zal stellen te blijven strijden voor een gelijke wereld en dat we blijven inzetten op projecten rond onderwijs, bescherming van kinderen en meisjes, … maar een dorp, regio of zelfs land is nooit 100% zeker.

Wil je echter een heel specifiek project van Plan International België steunen, en dan wel nu meteen? Dan kan je ervoor kiezen om een bedrag te storten (met fiscaal attest; giften vanaf €40 zijn fiscaal aftrekbaar en geven recht op een forfaitaire belastingvermindering van 45%) en kan je mee opvolgen wat we met dit project realiseren.

Contacteer vrijblijvend onze Relationship Manager, Kim Sellekaerts, via een e-mail naar kim.sellekaerts@planinternational.be of op het nummer 0472 12 07 56, voor meer informatie.

Neem alvast een kijkje bij onze Projecten.

Kan ik er voor kiezen te legateren aan mijn Plan kind?

Helaas, je kan geen deel van je legaat schenken aan je Plan Kind. Als Plan Ouder ondersteun je onze duurzame projecten die binnen een gemeenschap kansen geven aan kinderen en meisjes, je bijdrage gaat nooit rechtstreeks enkel en alleen naar je Plan Kind.

Dit is een bewuste keuze van Plan International België om zoveel als mogelijk kinderen en jongeren te helpen, om vormen van discriminatie te vermijden en om de lokale bevolking niet afhankelijk te maken van directe financiële steun.

Echter, indien je graag je Plan ouderschap voor je Plan kind zou willen verderzetten na je overlijden, is het mogelijk om in je testament aan te geven dat je legaat de financiële bijdrage omvat om je Plan kind tot de leeftijd van 18 jaar te steunen. 

Hoeveel erfbelasting betaalt Plan International België?

Sinds de afschaffing van het duolegaat voor Vlaanderen in 2021, betaalt Plan International België geen erfbelasting meer. 
In Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ligt dit anders, omdat het duolegaat daar nog bestaat.

Indien je gedomicilieerd bent in Vlaanderen geldt er een tarief van 0% (sinds 1 juli 2021), in Wallonië en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geldt er een tarief van 7%. 

Welke informatie moet ik vermelden in mijn testament?

De verwoording van je testament met legaat moet helder en juridisch onbetwistbaar zijn, en je moet duidelijk aangeven op welke basis je wilt legateren aan begunstigden.

Bij een notarieel testament, zal de notaris hiervoor zorgen. Bij een eigenhandig geschreven testament kan je gebruik maken van een voorbeeld, en raden we aan je testament te registreren in het Centraal Register van Testamenten via een notaris, tegen een kleine vergoeding van ongeveer €100, opdat er geen twijfel zal zijn over het bestaan van je laatste wilsuitdrukking.

Vermeld zeker de officiële naam van Plan International België, de maatschappelijke zetel en het ondernemingsnummer.

Plan International België vzw
Ravensteingalerij 3B5
1000 Brussel

Ondernemingsnummer 0425 420 971

Onze Legatenbrochure geeft meer uitleg over het onderwerp.

Kan ik mijn testament nog wijzigen?

Je kan op elk moment een nieuwe versie van je testament opmaken.

Bij een handgeschreven testament dat je zelf bewaart, dien je ervoor te zorgen dat bij je overlijden de laatste versie van je testament beschikbaar is. We raden aan om een handgeschreven testament via je notaris bij het Centraal Register van Testamenten te laten registreren via een notaris, tegen een kleine vergoeding van ongeveer €100.

Indien je je testament wijzigt in overleg met een notaris, brengt de notaris de nodige administratie in orde.

Kan Plan International België mij een notaris aanbevelen?

Het staat u vrij om een notaris naar keuze te contacteren, voor elk aspect van uw nalatenschap, zijnde testament of legaat. 

Ben ik verplicht om Plan International België op de hoogte te brengen dat ik hen wil opnemen in mijn testament?

Neen, dit is niet verplicht. Een testament opmaken kan een gevoelig en emotioneel besluit zijn dus we hebben alle respect voor je voorkeuren.

Het is echter wel fijn voor Plan International België als organisatie om te weten wie hun steunt, en zeker op zulke onvoorwaardelijke wijze als via een testament. Wanneer we weten wie je bent, kunnen we je persoonlijk bedanken, op de hoogte houden van onze projecten en je betrekken bij initiatieven.

Kan ik Plan International België ook op andere manieren steunen?

Natuurlijk. Je kan Plan ouder, Project Sponsor of vrijwilliger worden, een gift of schenking doen.

Een schenking is een overeenkomst waarbij de schenker gratis en onherroepelijk afstand doet van een goed, roerend of onroerend, en dit ten voordele van de begunstigde. Qua voorwaarden moet een schenking gebeuren onder levenden en gratis zijn, waarbij de schenker zich definitief ontdoet van de schenking en waarbij het goede doel dit aanvaardt. Een schenking kan onder verschillende vormen plaatsvinden, via een notariële akte, een handgift, bankgift of derdenbeding. Binnen een notariële schenkingsakte of een pacte adjoint (zijnde een aanvullende overeenkomst) bij een hand- of bankgift, is het ook mogelijk bepaalde voorwaarden, lasten of modaliteiten op te leggen.

Indien u een schenking zou overwegen, neem dan vrijblijvend contact op met onze Relationship Manager Kim Sellekaerts voor meer uitleg omtrent het onderwerp. Dit kan via het formulier op de website, via een email naar kim.sellekaerts@planinternational.be of op het nummer 0472 12 07 56.

Je kan ook Plan International België aanduiden als begunstigde van je levens- of groepsverzekering. Je spaart vandaag, voor de toekomst van kinderen wereldwijd. Aan deze vorm van steun zijn geen registratie- of notariskosten verbonden. Neem contact op met je bank of verzekeraar, of een financiële instelling naar keuze.

Wat is Bloemen noch Kransen?

Bloemen noch Kransen is een initiatief welk almaar wint aan populariteit. Het voorbereiden van je testament betekent misschien automatisch nadenken over andere zaken, zoals je uitvaart. Steeds vaker zie je in rouwbrieven de vraag om een bijdrage aan een goed doel over te maken in naam van de overledene, in plaats van bloemen of kransen te schenken.

Bloemen noch Kransen stelt deze manier van liefdadigheid in de verf, het laat jou of je erfgenamen toe je idealen ook na je overlijden verder te zetten én kenbaar te maken aan je familie, naasten, vrienden en dierbaren.

Het enige wat je moet doen is Bloemen noch Kransen en de officiële naam van Plan International België vzw vermelden op de rouwbrief, samen met het rekeningnummer (BE86 2900 2855 0050) en de vraag om In Memoriam van de overledene te storten aan het goede doel.

Kan ik ook iets anders dan geld nalaten aan Plan International België?

Plan International België aanvaardt zowel roerende als onroerende goederen. Naast geld is het mogelijk om beleggingsproducten na te laten, zoals een levensverzekering, een woning, kunstobjecten, ...

Onze Legatenbrochure geeft meer uitleg over het onderwerp.

Plan International België zal in overleg met de notaris bekijken welke bestemming we kunnen geven aan de onroerende goederen. Meestal worden deze openbaar verkocht zodat we de ontvangen fondsen kunnen inzetten voor onze projecten. 

Ik wil graag iemand van Plan International België ontmoeten.

Dat kan. Neem contact op met onze Relationship Manager Kim Sellekaerts via het formulier op de website, via een email naar kim.sellekaerts@planinternational.be of op het nummer 0472 12 07 56.

Kim geeft je graag gratis, discreet en geheel vrijblijvend advies op het moment, de manier en de locatie die jou het beste uitkomt.

Waar kan ik alle gegevens van Plan International België vinden?

Onze website bevat alle nodige informatie maar we zetten het hier nog even op een rij:

Plan International België vzw
Ravensteingalerij 3B5
1000 Brussel

Telefoon: 02 504 60 00
Email: info@planinternational.be

Ondernemingsnummer 0425 420 971

IBAN BE86 2900 2855 0050
BIC GEBABEBB

Onze Relationship Manager Kim Sellekaerts is bereikbaar via een email naar kim.sellekaerts@planinternational.be of op het nummer 0472 12 07 56.