Veelgestelde vragen

 

 

201911-NPL-12_LQ

FAQ

Plan Ouderschap

Wat is het Plan Ouderschap ?

Het Plan Ouderschap is een manier om de projecten te ondersteunen die we implementeren in de verschillende gemeenschappen waar we werken. Daarom benadrukken wij het feit dat de bijdragen van onze sponsors bedoeld zijn voor de ontwikkeling van een gemeenschap als geheel en niet voor een bepaald kind. Maar sponsoring biedt uiteraard de mogelijkheid om contacten te leggen met een kind en het gezin, hetzij door een eenvoudige briefwisseling, hetzij door een ontmoeting ter plaatse. Je investeert in projecten in de regio waar het Plan Kind woont. Als Plan Ouder ontvang je jaarlijks een update. Je wordt op de hoogte gehouden van het programma.

Zodra je als Plan Ouder bent ingeschreven, ontvang je per e-mail informatie over jouw Plankind. Deze informatie bevat een overzicht van het Plan Kind en het gezin, foto's en een verslag van de programmawerking in het land en de regio waar jouw Plan-kind woont. Je ontvangt volledige informatie over het verloop van het Plan Ouderschap

Komen de bijdragen direct bij het Plan Kind?

Het minimumbedrag voor een Plan Ouderschap is € 30/maand. Met dit bedrag kunnen we de opvolging van het Plan Ouderschap garanderen (dossier, correspondentie met vragen van Plan Ouders enz.) en tegelijkertijd kwaliteitsprogramma's garanderen die de toekomst van kinderen veranderen. Ons doel is om te investeren in de gemeenschappen van de kinderen. Jouw maandelijkse bijdrage gaat niet rechtstreeks naar één Plan Kind. Met jouw steun zetten we programma’s op die de omgeving van het Plan-kind verbeteren en komt dus jouw bijdrage de hele gemeenschap in bredere zin ten goede.

Als ik een kind sponsor, wat is dan de duur van mijn engagement?

Plan International volgt Plan kinderen tot hun 18e verjaardag. Uit onderzoek blijkt dat als kinderen tot deze leeftijd naar school kunnen gaan, de kans kleiner is dat ze trouwen, ze later kinderen krijgen en dus gezondere kinderen krijgen. De doelstellingen van Plan zijn om kinderen, en meisjes in het bijzonder, vanaf jonge leeftijd te helpen leren, leiding te geven, beslissingen te nemen over hun lichaam en hun leven, en zo te evolueren naar een betere toekomst. Maar het komt voor dat een stopzetting vóór dit 18e jaar ingaat. Het Plan-kind en zijn/haar gezin kunnen bijvoorbeeld verhuizen en de gemeenschap verlaten waarin een Plan-programma is opgezet. Meestal doen ze dit om dicht bij hun familie te wonen, hun eigen kansen voor de toekomst te vergroten en om naar een grote stad te verhuizen. Het Plan-kind kan zijn gezin verlaten om te gaan studeren of een zelfstandig leven op te bouwen. Plan International kan ook besluiten om projecten die vanwege hun successen tot een einde zijn gekomen, te beëindigen en afscheid te nemen van gezinnen in bepaalde gemeenschappen, regio's of landen. Bij beëindiging word je op de hoogte gesteld. Wij sturen jou dan een vrijblijvend voorstel om de ondersteuning voort te zetten via een ander Plan Kind. Als een Plan Ouderschap via een Plan Kind wordt beëindigd, is er geen mogelijkheid tot verdere communicatie met het Plan Kind en het gezin.

Kan ik zelf het kind kiezen?

Je kunt het continent, de leeftijd en het geslacht kiezen van het kind dat je wilt sponsoren. Je kunt deze keuze ook overlaten aan Plan International. We willen je eraan herinneren dat sponsoring niet beperkt is tot één kind, maar tot alle kinderen die deelnemen aan onze projecten.

Heb ik recht op een fiscaal attest?

Alle donaties van ten minste €40 in een kalenderjaar zijn aftrekbaar van de belasting, tot 45% van het bedrag van je donatie. Dit bedrag kan uit meerdere donaties bestaan, zolang ze maar in hetzelfde kalenderjaar worden gedaan. Aan het begin van het volgende jaar ontvang je een fiscaalattest.  Je hoeft dit attest niet bij je belastingaangifte te voegen, maar je moet het wel beschikbaar houden voor de belastingdienst.

Hoe kan ik corresponderen met het Plan kind ?

Een correspondentie starten met een Plan-kind is heel goed mogelijk en maakt deel uit van ons programma. Je kan jouw Plan Kind per post schrijven. Als onderdeel van ons kinderbeschermingscharter verloopt alle correspondentie tussen de Plan Ouder en het Plan Kind via Plan International België. Je stuurt de briefwisseling naar ons Plan International België-adres. Regelmatig versturen wij alle post voor Plan-kinderen via onze collega's in Duitsland. Daar wordt alle post gecentraliseerd en via koerierdiensten naar de relevante hoofdkantoren in de programmalanden doorgestuurd. Op het hoofdkantoor wordt de correspondentie vervolgens weer opgesplitst om te worden verdeeld naar de programma gebieden. De Plan-gemeenschapsvrijwilliger bezorgt de correspondentie aan het Plan-kind en -gezin op het moment dat een bezoek wordt vastgelegd. Brieven aan Plan-kinderen worden bij voorkeur in het Engels geschreven. Voor Latijns-Amerikaanse landen kan dit in het Spaans worden gedaan en voor West-Afrikaanse landen kan dit in het Frans Enkele jaren geleden besliste de organisatie om geen individuele cadeaus meer toe te staan ​​aan Plan-kinderen. Dit besluit is genomen nadat de organisatie had vastgesteld dat steeds meer kinderen cadeaus ontvingen en anderen helaas niet. Deze vorm van directe steun heeft in veel gemeenschappen jaloezie veroorzaakt binnen gezinnen. Dit bemoeilijkte het werk van de organisatie en bracht de projecten in gevaar. Brieven, foto's, kaarten en stickers zijn mogelijke alternatieven en dit soort initiatieven moedigen wij zeker aan.

Is het mogelijk om het Plankind te bezoeken?

Wij zijn altijd blij om te horen dat Plan Ouders hun Plan-kind willen bezoeken. Samen bekijken we of een bezoek in de praktijk haalbaar is. Houd in gedachten dat bij zo’n bezoek enige organisatie betrokken is. Neem ruim van tevoren (minimaal twee maanden voor jouw vertrek) contact met ons op. Voor vragen over het reisprogramma, hotelreserveringen en vluchten kan je zeker contact opnemen met een reisbureau. Tijdens het bezoek zal je begeleid worden door de medewerkers van Plan International. Het bezoek vindt plaats op een veilige en neutrale plek in de gemeenschap, zoals een school of cultureel centrum. Een bezoek bij jouw Plan Kind thuis kan in geen geval plaatsvinden. Een bezoek aan de gemeenschap van het Plan-kind duurt maximaal 1 dag. Ook krijg je de gelegenheid om de projecten te bezoeken die ter plaatse worden uitgevoerd. Een unieke kans om met eigen ogen te zien hoe jouw bijdrage wordt besteed.

Kan ik mijn Plan Ouderschap op elk moment stopzetten? Wat gebeurt er met mijn Plan-kind?

Het ondersteunen van de ontwikkeling van het Plan-kind en zijn hele gemeenschap kan alleen op termijn gebeuren. Ideaal is het Plan Ouderschap op meerdere jaren. 

Als je echter op enig moment jouw Plan Ouderschap, om welke reden dan ook, wilt stopzetten, kan je dit beëindigen door contact op te nemen met ons team. Wij respecteren jouw beslissing en zorgen ervoor dat het Plan Ouderschap wordt afgesloten. Dit kan telefonisch of per e-mail. Je ontvangt een bevestiging. Heb je een doorlopende opdracht bij je bankinstelling, dan vragen jou deze stop te zetten. 

Jouw steun is dus geheel vrijwillig en dus zonder enige verplichting van jouw kant. Voor het Plan-kind zal Plan International vervolgens proberen een nieuwe Plan Ouder. Jouw Plan-kind blijft genieten van de projecten in zijn/haar regio, aangezien de programma's beschikbaar zijn voor alle kinderen, ongeacht of ze Plan Kind zijn of niet. 

Fiscaal attest

Op welke naam staat het fiscaal attest?

Een fiscaal attest wordt altijd uitgereikt op naam van de titularis van de rekening van waar de bijdrage werd gestort.

Op welk adres ontvang ik het fiscaal attest? Wat als ik verhuis?

Een fiscaal attest wordt verstuurd naar het adres (e-mail of post) dat je bij je inschrijving hebt opgegeven. Verwittig ons op tijd als je verhuist of van adres wijzigt. Zo vermijd je dat het attest niet op het juiste adres aankomt. Hier kan je jouw adres wijzigen.

Mijn fiscaal attest is zoek. Kan ik een kopie krijgen?

Je kunt contact met ons opnemen via tax@planinternational.be of tijdens kantooruren op 02 504 60 00. We sturen je dan een duplicaat.

Vanaf welk bedrag is mijn gift fiscaal aftrekbaar?

Alle giften van minstens €40 op jaarbasis zijn fiscaal aftrekbaar. Dit bedrag kan samengesteld zijn uit verschillende giften, zolang ze in hetzelfde kalenderjaar gestort werden.  Als het totale bedrag van jouw steun aan Plan International België minstens €40 per kalenderjaar bedraagt, krijg je van ons in het begin van het jaar een kwijtschrift. Dat kwijtschrift geldt als bewijs van jouw gift. Houd dit document goed bij. Je hoeft het niet bij jouw aangifte te voegen, maar houdt het ter beschikking van de administratie.

Hoeveel bedraagt de belastingvermindering?

De belastingvermindering kan tot 45% bedragen van het werkelijk gestorte en op het attest vermelde bedrag. Voorbeeld: als je dit jaar €100 stort, levert dit u volgend jaar €45 belastingvoordeel op. Zo betaal je op het eind van de rit slechts €55. Let op: in sommige gevallen kun je de belastingvermindering niet geheel of gedeeltelijk claimen. We nodigen je uit om de pagina van de FOD Financiën na te lezen om na te gaan of je in aanmerking komt voor een belastingvermindering.

Meer info op de website van de Federale Overheidsdienst Financiën

Voor welk fiscaal jaar ontvang ik een attest?

Een fiscaal attest geldt voor de betalingen (van in totaal minimum 40 euro) die Plan International België ontvangen heeft in de loop van het voorgaande kalenderjaar.

Je deed bijvoorbeeld een gift op 28 december 2020.

De betaling staat op onze rekening...    

... op 31 december 2020. Je ontvangt het attest begin maart 2021.    

... op 2 januari 2021. Je ontvangt het attest begin maart 2022.

Voor welk fiscaal jaar ontvang ik een attest?

Een fiscaal attest geldt voor de betalingen (van in totaal minimum 40 euro) die Plan International België ontvangen heeft in de loop van het voorgaande kalenderjaar.

Ik vind mijn gift niet terug op Tax-on-web. Wat nu?

We versturen alle beschikbare informatie over de fiscale attesten naar de FOD Financiën voor 1 maart: 

  • naam van de schenker,
  • het bedrag en
  • het nummer van het fiscale attest

Het ministerie verwerkt deze gegevens en vergelijkt ze met de gegevens uit haar databank om jouw aangifte op te stellen. Wanneer deze gegevens niet overeenstemmen, wordt jouw gift niet weergegeven op Tax-on-web. Om dit te vermijden dienen wij te beschikken over de juiste naam en voornaam. Een geboortedatum en rijksregisternummer vergemakkelijkt de gegevensvergelijking voor de FOD Financiën. Voor vennootschappen en rechtspersonen dienen wij te beschikken over uw ondernemingsnummer en btw-nummer. Opgelet: getrouwde vrouwen dienen hun meisjesnaam te vermelden als dit ook zo op de identiteitskaart staat.

Mijn fiscaal attest vermeldt foutieve gegevens. Wat nu?

  1. Is het adres niet correct?

Als het adres op het bovenstaande fiscaal attest verkeerd is, heb je geen nieuw fiscaal attest nodig. Gelieve ons de juiste adresgegevens te bezorgen zodat wij de informatie in onze administratie kunnen aanpassen. Dit kan door te bellen naar 02 504 60 00 of te mailen naar info@planinternational.be.  

  1. Naam en/of voornaam incorrect?

Als de naam en/of voornaam op het bovenstaande fiscaal attest verkeerd is, heb je een nieuw fiscaal attest nodig. Hiervoor kan je ons contacteren op het e-mailadres tax@planinternational.be.  

  1. Fout bedrag of vragen?

Is het vermelde bedrag op jouw belastingcertificaat volgens jou niet correct? Gelieve ons hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te brengen via tax@planinternational.be. Aarzel niet om jouw rekeninguittreksels bij te voegen om ons de correcte bedragen en data van betaling door te geven. Voor alle vragen over jouw fiscaal attest, bel naar 02 504 60 00 of mail naar tax@planinternational.be 

Ik vind mijn gift niet terug op Tax-on-web. Wat nu?

We versturen alle beschikbare informatie over de fiscale attesten naar de FOD Financiën voor 1 maart: 

  • naam van de schenker,
  • het bedrag en
  • het nummer van het fiscale attest.

Het ministerie verwerkt deze gegevens en vergelijkt ze met de gegevens uit haar databank om uw aangifte op te stellen. Wanneer deze gegevens niet overeenstemmen, wordt uw gift niet weergegeven op Tax-on-web.

Om dit te vermijden dienen wij te beschikken over de juiste naam en voornaam en het officiële adres. Een geboortedatum en rijksregisternummer vergemakkelijkt de gegevensvergelijking voor de FOD Financiën.

Voor vennootschappen en rechtspersonen dienen wij te beschikken over uw ondernemingsnummer en BTW nummer.

Opgelet: getrouwde vrouwen dienen hun meisjesnaam te vermelden als dit ook zo op de identiteitskaart staat.