Haar ruimte

 

 

202008-IDN-27-LQ_her-space_header

Van thuis, over school tot de publieke ruimte: de plekken waar we leren, opgroeien en sociaal contact hebben, moeten veilig zijn voor iedereen. De realiteit is dat intimidatie, geweld, discriminatie en een gebrek aan veiligheid meisjes verhinderen om vrij te zijn.

Ayame, 15, jonge vrijwilligster bij Plan International België

De wereld: haar speeltuin!

We weten één ding zeker: zowel de privéomgeving als de openbare ruimte moet een veilige en inclusieve plek zijn voor meisjes. Dat ideaalbeeld wordt geleidelijk opgebouwd met de expertise van de meisjes zelf. Wie is er immers beter geplaatst dan zijzelf om het geweld waaronder ze lijden aan de kaak stellen en creatieve en duurzame oplossingen te bedenken om dat geweld uit te bannen? Het is onze rol om hen daarin te steunen, uit te rusten en aan te moedigen. Ons werk ontrolt zich in 4 fasen: documentatie, ontwikkeling en versterking van goede praktijken, en bewustmaking van het grote publiek.

— Ayame, 15 jaar, Gent

"Ik word elke dag geconfronteerd met intimidatie op straat, niet heel intens, maar ik hou het altijd in mijn achterhoofd. Ik heb altijd het gevoel dat ik moet opletten. Je moet voorzichtig zijn, je kunt niet alleen blijven. Het is ieders plicht om de openbare ruimte veiliger te maken."

Cijfers over intimidatie in het algemeen en intimidatie op straat in het bijzonder zijn pijnlijk schaars. Toch heeft deze vorm van geweld alleen al een impact op de manier waarop meisjes de wereld, de straat en sociale interactie ervaren. Hun gewoonten, verlangens en activiteiten worden vaak gevormd door gevoelens van onveiligheid. "Ga niet in je eentje naar dat feest", "draag een los hemd in de metro en trek het pas uit wanneer je er bent" of "de weg naar school is te gevaarlijk, je moet thuisblijven". Dit zijn geen fictieve scenario's, maar echte situaties die door de meisjes zijn gemeld. Het is een wereldwijd fenomeen en daarom hebben we het in verschillende steden bestudeerd. Dat heeft geleid tot verschillende programma's.

7

Belgische steden

gebruiken ons Safer Cities-platform om straatintimidatie te melden

91

%

van de jonge vrouwen in België zegt te zijn lastiggevallen

6

%

van de meisjes durft naar de politie te gaan

4

op 5 meisjes worden aangestaard en nagefloten

1

meisje op 3 werd al zonder instemming betast

1

meisje op 2 voelt zich beperkt in haar bewegingsvrijheid door intimidatie

De realiteit van intimidatie en onveiligheid heeft invloed op het dagelijks leven van jongeren, vooral op dat van meisjes. Het bepaalt de weg die ze nemen, hoe ze zich kleden en de manier waarop ze omgaan met hun omgeving. Bij Plan International zijn we ervan overtuigd dat jongeren de oplossing hebben en zijn! Het is tijd om naar hen te luisteren. En hun boodschap is duidelijk: we moeten het taboe van intimidatie doorbreken, seksistisch gedrag waarmee ze dagelijks geconfronteerd worden in vraag stellen en iedereen overtuigen mee te strijden voor veilige en zorgzame plekken voor iedereen!

Jouw steun is essentieel

Door onze projecten financieel te steunen draag je actief bij aan de vrijheid van meisjes en gendergelijkheid.
Alle giften van minimaal € 40 per jaar zijn voor 45% fiscaal aftrekbaar.