Haar talenten

202110-MWI-99_LQ_her-talents_02

Wereldwijd heeft 1 op de 3 jonge vrouwen geen toegang tot werk, onderwijs of opleiding. Dat is een onthutsend cijfer, maar ook een realiteit die we kunnen veranderen. Dagelijks zetten we ons in opdat meisjes en vrouwen over de hele wereld kunnen leren, zich ontwikkelen, hun talenten ontdekken en hun potentieel waarmaken.

Rose

© Plan International

Rose, deelneemster aan ons "VUKA"-programma in Tanzania.

Hun talenten onthullen en voeden

Plan International België neemt actie zodat meisjes en vrouwen overal ter wereld kunnen leren, zich ontwikkelen, hun talenten kunnen ontdekken en hun potentieel kunnen waarmaken. Meisjes hebben dromen en professionele ambities, maar ongelijkheden remmen hen af. Wij staan aan hun zijde om hen de kans te bieden die dromen en ambities waar te maken. Onze programma's zijn broedplaatsen voor talent.

— Rose, Tanzanie

"Ik had werk nodig om mijn dochter en mezelf te onderhouden. Ik ontdekte dat Plan International trainingen met kinderopvang aanbood voor jonge moeders zoals ik. Het was een enorme last die van me afviel. Nu ik mijn opleiding tot loodgieter heb afgerond, zie ik een betere toekomst voor mijn dochter en mezelf."

Omdat ze jong zijn en vrouw zijn, hebben ze maar half zoveel kans als hun mannelijke leeftijdsgenoten om hoger onderwijs of een opleiding te volgen, of om een baan te vinden. In 2022 volgen wereldwijd 184 miljoen vrouwen tussen 15 en 24 jaar dat is 32% - geen onderwijs of opleiding en hebben geen baan. Die ongelijkheid begint al op zeer jonge leeftijd en wordt groter tijdens de adolescentie, wanneer ook vroegtijdige huwelijken dreigen. Dat beperkt de kansen van vrouwen om te studeren en te werken in de sector van hun keuze drastisch.

184

miljoen

vrouwen tussen 15 en 24 jaar zonder opleiding, school of werk

23

%

= de loonkloof tussen mannen en vrouwen

1/3

Belgische vrouwen is vatbaar voor discriminatie op het werk

81

%

van de Belgische vrouwen is verantwoordelijk voor huishoudelijke taken, tegenover 33% van de mannen

28

%

van de leidinggevende functies in de wereld wordt bekleed door vrouwen

25

%

van de het onbetaalde zorgtakenworden uitgevoerd door meisjes of vrouwen

Gegevensbron:  

Global Employment Trends for Youth, International Labour Organization, 2022 

Loonkloof tussen mannen en vrouwen in België, Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, 2021 

Eurostat, 2022 

Onze projecten doorbreken de barrières die meisjes en vrouwen ondervinden, zodat ze toegang krijgen tot duurzaam, fatsoenlijk, betaald en bevredigend werk dat past bij hun ambities. Of ze nu in loondienst gaan of ondernemer worden, onze programma's bieden trainingen die leiden tot kwalificaties op specifieke gebieden (koken, mechanica, timmerwerk) én op meer algemene gebieden (management, financiën). We werken ook samen met bedrijven om deelneemsters aan een baan te helpen en hen toegang te geven tot kredieten. 

In Tanzania hebben we bijvoorbeeld een inclusief en innovatief project opgezet dat de toegang tot werk vergemakkelijkt voor jongeren met een handicap, mensen die in afgelegen gebieden wonen en weinig middelen hebben, en jonge meisjes die al moeder zijn. Het project omvat alle fasen om mensen aan het werk te krijgen: het ontwikkelen van een roeping, een leuke job zoeken en vinden, een lening krijgen om een bedrijf op te richten… Onze centra vergemakkelijken de aansluiting van mensen tot de professionele wereld door hen hulp op maat te bieden, zoals bijvoorbeeld ondersteuning bij een handicap of kinderopvang voorzien.    

Opleiding na opleiding dichten meisjes de genderkloof om onze wereld gelijker te maken.

Jouw steun is essentieel

Door onze projecten financieel te steunen draag je actief bij aan de vrijheid van meisjes en gendergelijkheid.
Alle giften van minimaal € 40 per jaar zijn voor 45% fiscaal aftrekbaar.