Humanitaire hulp

Steun kinderen in crisisituaties, doe een donatie

Ik doneer voor:

Humanitarian_crisis_mobile

Onze missie

Bij een humanitaire noodsituatie telt elk moment. Over de hele wereld nemen de humanitaire crises toe, waarbij vaak in de eerste plaats kinderen en vooral meisjes worden getroffen. Elke donatie, groot of klein, telt mee voor het bieden van concrete humanitaire hulp aan kinderen.

Dankzij deze donaties kan Plan International humanitaire noodhulp bieden aan kinderen die getroffen zijn door crisis in landen die in moeilijkheden verkeren, met bijzondere aandacht voor de bescherming van meisjes.

Onze aanpak wordt ingezet in twee verschillende fases:

 • Prioritair reageren we op onmiddellijke en essentiële behoeften door het uitdelen van water-, voedsel-, nood- en hygiënepakketten.
 • Op de langere termijn werken we aan duurzame oplossingen die gericht zijn op het verlichten van trauma, het voorkomen van gezinsscheidingen, het bestrijden van geweld en het beperken van de gevolgen van schooluitval voor kinderen.
Notre mission (1)

Onze humanitaire acties zijn alleen mogelijk dankzij jouw giften.

Gaza (6)

Noodhulp

 • Voeding, water, onderdak, verzorging en bescherming 
 • Psychologische ondersteuning en sociale begeleiding 
 • Herstel van een stabiele omgeving 

Ukraine (1)

Duurzame oplossingen

 • Onderwijs en opleidingen voor een betere toekomst 
 • Ondersteuning om trauma's te overwinnen en veerkracht te ontwikkelen 
 • Duurzame sociale en economische re-integratie 
 • Versterking van gezinnen en gemeenschappen

Onze humanitaire programma's

Help kinderen in crisissituaties

Alarmerende cijfers

28

miljoen

mensen worden ondersteund door onze humanitaire projecten

10

miljoen

kinderen in de Sahel zijn afhankelijk van humanitaire hulp om te overleven

8

meisjes op 10

in Niger trouwen voor ze 18 zijn, en tijdens crisissen loopt dit getal verder op

12

van de 20 landen

waarin kindhuwelijken het meest voorkomen, maken een crisis door

— Raïnatou, 13 jaar, Burkina Faso -

"Ik liep snel terug naar huis en zei tegen mijn ouders dat de school was aangevallen door terroristen."

Raïnatou moest alles achterlaten wat ze kende: haar school, haar huis en haar gezin.  Raïnatou gaat nu naar een van de 200 scholen die betrokken zijn bij het FASST-project. Daar kunnen meisjes in alle veiligheid hun opleiding afronden.

Burkina Faso maakt een ernstige crisis door. Meer dan 600.000 kinderen jonger dan 14 zijn gevlucht.

raïnatou, 13, vluchtelinge uit burkina faso

Help kinderen in crisissituaties

De humanitaire hulp die we dag na dag leveren, is afhankelijk van jouw giften. Zelfs met de kleinste bijdrage kun je een verschil maken. Elke gift telt. 

Hoe we donaties gebruiken

Mali_crises_humanitaires

84%

humanitaire projecten

10%

fondsenwerving en communicatie

6%

algemene werkingskosten

Plan International België beheert in alle transparantie de ontvangen giften. Het toezicht wordt verzorgd door de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering, en de jaarlijkse controle gebeurt door onze commissaris van PwC 

Daarnaast voeren zowel de Federale Overheidsdienst Financiën als de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD) op regelmatige basis controles uit. We zijn lid van de Ethische Fondsenwerving vzw (RE-EF) en publiceren daarom onze jaarrekeningen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).  

De rekeningen voor 2021-2022 werden zonder voorbehoud goedgekeurd.  

Transparantie staat centraal in alles wat we doen. We verzekeren dat elke gift optimaal wordt gebruikt bij het ondersteunen van kinderen en gemeenschappen in nood. Alleen zo kunnen we onze donateurs een vertrouwensgarantie bieden. 

partners logos

Veelgestelde vragen

Wat zijn onze waarden?

 • Inclusiviteit 

We respecteren elk individu, erkennen en waarderen verschillen en strijden tegen ongelijkheid vanuit een intersectionale aanpak. We werken samen met lokale organisaties om elke regio en elke gemeenschap de best aangepaste steun te kunnen bieden. 

 • Transparantie

We creëren een klimaat van vertrouwen en gelijkheid door voortdurend open en eerlijk te werk te gaan. We nemen onze verantwoordelijkheden op en respecteren onze engagementen tegenover kinderen, gemeenschappen, donoren, geldschieters en onze partners. 

 • Participatie

Samenwerking is de sleutel tot ons succes. Door kennis en knowhow te delen met kinderen, jongeren, gemeenschappen, onze collega’s en partners, kunnen we samen oplossingen zoeken en in de praktijk brengen, om mee te bouwen aan een rechtvaardiger wereld. 

 • Duurzame impact  

Wanneer de media-aandacht verdwijnt, is een crisis niet noodzakelijk afgelopen. We tonen volharding en stoppen al onze energie in het ondersteunen van kinderen en jongeren, vooral meisjes. We engageren ons voor een positieve invloed op lange termijn, door blijk te geven van moed, optimisme, efficiëntie en creativiteit. 

Waarom ligt onze focus op meisjes?

Onze ervaring met humanitaire crises toont aan dat vrouwen en meisjes altijd op een ernstigere manier getroffen worden. Ze zijn kwetsbaarder, vooral voor risico's op gendergerelateerd misbruik en geweld, zoals seksuele en economische uitbuiting, en hebben vaak verwaarloosde specifieke behoeften. Ze zijn de eersten die stoppen met school, waardoor het aantal vroege huwelijken en zwangerschappen aanzienlijk stijgt tijdens humanitaire crises. 

Daarom besteden we speciale aandacht aan de specifieke behoeften van vrouwen en meisjes wanneer we onze humanitaire hulpinspanningen in crisislanden uitvoeren: 

 • Distributie van noodpakketten met producten voor menstruatiehygiëne zoals maandverband en vochtige doekjes. 
 • Oprichting van veilige ruimtes (safe spaces). 
 • Levering van psychologische ondersteuning aan getraumatiseerde vrouwen en meisje

Hoe kan ik de impact van mijn gift opvolgen?

Je kunt op verschillende manieren volgen welke impact je maakt met je giften: 

 • Nieuwsbrief: elke maand krijg je een nieuwsbrief met daarin de resultaten en verwezenlijkingen van onze programma's en projecten. Je vindt hierin statistieken, voorbeelden van successen en getuigenissen die de impact van je giften tastbaar en meetbaar maken. 
 • Jaarverslag: elk jaar ontvang je, ergens in of rond maart, ons jaarverslag dat een overzicht geeft van al onze activiteiten van het afgelopen jaar en van onze financiële situatie. 

Uiteraard vind je hierin ook informatie, het laatste nieuws, updates van onze projecten op onze website en onze sociale media.

Heb ik recht op een fiscaal attest?

Jazeker. Wie giften doet voor minstens € 40 per jaar kan tot 45% van het bedrag fiscaal recupereren. Als je bijvoorbeeld een gift doet van € 100, krijg je daar € 45 van terug. 

Je ontvangt je fiscaal attest automatisch, het wordt je elk jaar in de loop van maart toegestuurd.