Nieuws 12 jongeren uit België en Benin ijveren voor meisjesrechten
Nieuws

12 jongeren uit België en Benin ijveren voor meisjesrechten

Young_Benin

Uitwisselingsprogramma België-Benin: twaalf jongeren buigen zich over meisjesrechten 

Van 27 oktober tot 4 november 2023 zijn zes jonge Belgische ambassadeurs naar Benin getrokken. Daar hebben ze de zes lokale ambassadeurs van Plan International Benin ontmoet, en enkele vertegenwoordigers van diverse jongerenorganisaties. Zes ambassadeurs uit Benin legden dan weer het omgekeerde traject af en verbleven van 8 tot 14 maart 2024 in België.  

Beide reizen waren voor de deelnemers zowel verrijkend als verrassend. De jongeren kregen de kans om diverse thema's onder de loep te nemen: onderwijs, inspraak bij besluitvorming, gendergebaseerd geweld en klimaat. Ze stelden samen aanbevelingen op in de vorm van een Memorandum en legden de basis voor een sensibiliseringscampagne.  

Kader van het uitwisselingsproject 

Het initiatief kwam tot stand als onderdeel van een project dat de inspraak en betrokkenheid van jongeren in het kader van de internationale solidariteit wil bevorderen.  

Zoals iedereen wel weet, is 2024 een verkiezingsjaar voor alle bestuurlijke niveaus in België (Europees, federaal, regionaal en gemeentelijk). Plan International België is daarom druk bezig geweest een memorandum op te stellen voor de politieke partijen, dat ook het uitgangspunt zou vormen van sensibiliseringscampagnes en belangenbehartiging in België, zowel bij de FOD  Ontwikkelingssamenwerking, Buitenlandse Zaken als verschillende betrokken overheden. De aanbevelingen die de twaalf jonge ambassadeurs samen hebben opgesteld, werden in die intentieverklaring worden opgenomen. 

Doel van het uitwisselingsproject 

  • De interculturele uitwisseling tussen jonge Belgen en jonge Beniners bevorderen.  
  • Andere jongerenorganisaties ontmoeten en de beste praktijken van elkaar leren op het gebied van inspraak van jongeren, onderwijs, gendergebaseerd geweld en klimaat, aan de hand van creatieve workshops, spellen en opleidingen.   
  • Betekenisvolle gesprekken aangaan omtrent onderwijs, inspraak, gendergebaseerd geweld en klimaat, door te vertrekken van het persoonlijke en culturele perspectief van elke deelnemer.   
  • Samen aanbevelingen uitwerken en verfijnen om de inspraak van jongeren in partnerlanden van België in het kader van externe relaties, het beleid en de programma's voor internationale samenwerking, structureel te maken.   
  • De basis van een ‘call to action’ bepalen en delen met de politieke instellingen die betrokken zijn bij internationale samenwerking, zoals de Belgische ambassade in Benin en het kabinet van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van België in Brussel.   

Eerste deel van de uitwisseling: Benin

Het eerste luik van het uitwisselingsproject bestond uit het bezoek van zes jonge Belgische ambassadeurs aan Benin, van oktober tot november. Daar werkten ze samen met zes jonge Beninse ambassadeurs en in totaal zestig jongeren uit diverse organisaties. Ze namen deel aan thematische workshops om aanbevelingen uit te werken over onderwijs, inspraak, gendergebaseerd geweld en klimaat, die het memorandum konden aanvullen. Daarna hebben ze die aanbevelingen gedeeld en verdedigd in de Belgische ambassade in Cotonou.

Tijdens hun verblijf konden de jonge Belgische ambassadeurs ook kennismaken met lokale projecten van Plan International. Meisjes krijgen bijvoorbeeld de mogelijkheid om lid te worden van een vrouwenvoetbalploeg, waar ze hun ervaringen als vrouw kunnen delen en het taboe rond genderrollen doorbreken. 

Verder ontdekten ze er het werk van andere ngo's (zoals Geomoun) die actief zijn op het vlak van inspraak van jongeren en gendergebaseerd geweld. Ze bespraken met hen onderwerpen zoals de klimaatverandering en gendergelijkheid.  

Bovendien brachten ze een bezoek aan het ‘Institut de la Femme’ in Cotonou. 

— M. Huguette Bokpe Gnacadja, Voorzitster van het Institut National de la Femme in Cotonou

"Het is mijn droom dat de vrouwen van mijn land, van Benin, vrij zijn,
dat ze het gewicht van de traditie en van alles wat hen belet om hun
talenten in te zetten, van zich af kunnen schudden, en vooral,
dat ze gelukkig kunnen zijn.”

Tweede deel van de uitwisseling: België 

We maken een sprong in de tijd en gaan naar maart 2024, toen de jonge ambassadeurs uit Benin naar België afreisden. Na enkele toeristische uitstapjes naar Brussel en Brugge kon de delegatie uit Benin onder andere deelnemen aan de mars voor Internationale Vrouwendag in Brussel. 

Andere activiteiten op de agenda: 

  • Een workshop ter voorbereiding van het debat met de jongeren van Défense des Enfants International Belgique
  • Een ontmoeting met ministers en jongerenorganisaties: Caroline Désir (Minister van Onderwijs van de Federatie Wallonië-Brussel), Caroline Gennez (Minister van Ontwikkelingssamenwerking), de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD) en Enabel. De perfecte gelegenheid om informatie te verzamelen en een mooi voorproefje inzake belangenbehartiging voor de ronde tafel met politici, die de dag erop gepland stond.  
  • Een ronde tafel met een panel van politici uit diverse partijen, waarbij de jonge ambassadeurs pleitten voor de inspraak van jongeren en voor meisjesrechten, en waarbij ze concrete acties vroegen om de komende jaren vooruitgang op dit vlak te boeken.  

Ik ben er vast van overtuigd dat onze gezamenlijke aanbevelingen, verzameld in het verkiezingsmemorandum, een doeltreffende inspiratiebron zullen zijn voor de politieke leiders en voor de programma’s van de internationale samenwerkingsinstellingen, in België en de partnerlanden van Plan International. Wat mij betreft, was ik na deze ervaring bekwamer en meer gemotiveerd om initiatieven te steunen die jongeren betrekken, en die hen in staat stellen zich betrokken te voelen in een meer rechtvaardige wereld, waar de rechten van meisjes erkend en gerespecteerd worden.

Ulrich Zinzou, Benin

ulrich

De dromen van de jonge ambassadeurs voor vrouwenrechten 

Naast al die voorlichtingsactiviteiten, denkoefeningen en pleidooien konden de jonge ambassadeurs even uitblazen dankzij een ludieke, zij het even essentiële activiteit: ze creëerden hun dromen voor meisjesrechten dankzij artificiële intelligentie, een activiteit in het kader van de Dream4Girls-campagne van Plan International België. 

Natuurlijk willen we jullie hun dromen niet onthouden. Hier vind je enkele voorbeelden. 

Jean-Théophile,
Beniner, 25 jaar

Théo, zoals hij zichzelf graag laat noemen, volgt een Master in Gender en Beheer van Ontwikkelingsprojecten aan de universiteit van Abomey Calavi.

Ik droom van een wereld waarin elk meisje het recht heeft om zich vrij uit te drukken en waarin ze dezelfde leidinggevende functies kan bekleden als mannen, zonder enige discriminatie.

Théo_Rêve_1-1

Yasmin, Belgische, 23 jaar

Yasmin volgt een Master 2 in de Internationale betrekkingen aan de ULB.

Het is mijn droom dat vrouwen het recht hebben om een partner te kiezen die niet dezelfde cultuur of godsdienst heeft als zij. Veel vrouwen kunnen niet met de persoon trouwen van wie ze houden en worden verplicht om met iemand te trouwen die gekozen werd door de familie, wat resulteert in gedwongen huwelijken en zelfs kindhuwelijken.

Yasmin_Rêve_1

Roselyne Joanelle, Beninse, 22 jaar

Jurist van opleiding, volgt een Master in Basis-privaatrecht aan de universiteit van Abomey Calavi.

Ik droom van een wereld waarin elk meisje het recht heeft om te kiezen hoeveel kinderen ze wil, zonder enige druk van de maatschappij en vooroordelen.

Roselyne_Rêve_1

Partners

Wij danken onze partners CBDIBA en IFMA alsook de Belgische Ontwikkelingssamenwerking en onze trouwe donateurs die dit project steunen.

DGD
Artboard 14-1
IFMA