Nieuws Betere voedselvoorziening en hogere weerbaarheid in crisisgevoelige Sahel
Nieuws

Betere voedselvoorziening en hogere weerbaarheid in crisisgevoelige Sahel

Moussou

Humanitaire crisis in de Sahel: voedsel- en beschermingsprogramma’s voor de meest kwetsbaren 

In de centrale Sahel, ver van alle media-aandacht, speelt zich al een tiental jaar een ongeziene humanitaire crisis af. De voedselschaarste is de afgelopen twee jaar enorm toegenomen, als gevolg van aanslepende conflicten, grootschalige bevolkingsverplaatsingen, sociopolitieke instabiliteit en de klimaatverandering. Door een gebrek aan financiering heeft amper een kwart van de bevolking in nood toegang tot humanitaire bijstand. 

Oorzaken van de crisis en gevolgen voor de lokale bevolking   

In Burkina Faso, Mali en Niger wordt het uithongeren van de bevolking ingezet als oorlogsmiddel. Niet-statelijke gewapende groeperingen hebben het steeds vaker gemunt op de middelen en inkomensbronnen van de bevolking. Ze plunderen en vernielen oogsten, stelen vee en persen geld af van de nu al kwetsbare gemeenschappen. 

Het conflict heeft ook de voedselketen verstoord. Markten zijn opgeheven of werken met vertraging, wat de toegang tot basisvoedsel en inkomsten enorm bemoeilijkt. Ook de torenhoge inflatie richt verwoestingen aan, met prijzen die in sommige gebieden verdrievoudigd zijn.  

Landbouw en ‘transhumance’ (het zogenaamde verweiden, het verplaatsen van vee van de ene weide naar de andere) zijn zwaar getroffen door het conflict en brengen de bestaansmiddelen van miljoenen mensen, voor het grootste deel landbouwers en veehouders, in gevaar. 

17,7

miljoen

mensen in Burkina Faso, Mali en Niger, onder wie bijna 10 miljoen kinderen, hangen af van humanitaire hulp om te overleven.

+ 2,7

miljoen

mensen zijn ontheemd in eigen land.

188 400

mensen

zijn hun land ontvlucht.

Gewapende groeperingen brengen de rechten van de inwoners van de bezette zones zware schade toe. Ze belemmeren de bevolking om hun gronden te bewerken en vee te houden, en verhinderen hun toegang tot gezondheid en onderwijs, waardoor tienduizenden mensen hun woonplaatsen hebben moeten verlaten. Bovendien worden duizenden burgers gedood en worden burgerdoelen, waaronder bruggen en watervoorzieningen, vernietigd. Het geweld heeft zich intussen uitgebreid naar Benin, Ivoorkust, Ghana en Togo.  

De impact op meisjes en vrouwen 

De voedingscrisis versterkt ook de schending van meisjesrechten, en dat in een context waarin traditionele praktijken van oudsher de dienst uitmaken.  

Wanneer er onvoldoende voedsel is, zijn het over het algemeen meisjes die minder en als laatste te eten krijgen. Ze krijgen niet alleen minder eten, maar dragen ook vaak de lasten van de overlevingsstrategieën die gezinnen inzetten om hun situatie het hoofd te bieden. Het zijn meestal meisjes die van school worden gehaald en het grootste risico lopen op vroegtijdige huwelijken en seksuele uitbuiting. 

Als gevolg van de crisis zijn het ook meisjes en vrouwen die hun vertrouwde omgeving moeten verlaten om water en voeding te zoeken en op eender welke manier de kost moeten verdienen voor het gezin. Zo worden ze geconfronteerd met de ergste vormen van fysiek en seksueel geweld.  

Miljoenen meisjes kunnen niet langer naar school als gevolg van de aanvallen van terroristische groeperingen. Wanneer de toegang tot onderwijs wegvalt, komt de bescherming van meisjes in het gedrang en zijn ze des te meer blootgesteld aan gendergerelateerd geweld, aan gedwongen huwelijken, vroegtijdige zwangerschappen, genitale verminking en de gedwongen aansluiting bij gewapende groeperingen. 

Wat doet Plan International België? 

Met de hulp van onze partners zetten we programma's op voor de meest kwetsbare gemeenschappen van de centrale Sahel. Zo willen we meisjes beschermen en hen de middelen bieden om in actie te komen en hun eigen toekomst in handen te nemen. 

Burkina Faso, Mali en Niger kampen met gelijkaardige crisissen als gevolg van dezelfde onderliggende oorzaken. Dankzij onze inclusieve en lokale aanpak kunnen we een globaal antwoord bieden op die crisissen en onze acties coördineren door onze middelen en onze expertise te bundelen. Ons actieplan houdt het volgende in: 

  • Voedselveiligheid en voeding
  • Ondersteuning bij levensonderhoud en bij activiteiten die een inkomen genereren
  • Hulp in de vorm van contant geld en bonnen
  • Schoolmaaltijden
  • Het voorkomen en aanpakken van gendergerelateerd geweld
  • Ondersteuning bij seksuele en reproductieve gezondheid
  • Ondersteuning van psychosociaal welzijn
  • Ondersteuning op het vlak van vrede en sociale cohesie

Ons antwoord spitst zich toe op de samenwerking met gemeenschappen, meer bepaald jongerenorganisaties, nationale overheden en lokale partners. Dankzij onze partners kunnen we handelen in gebieden met ernstige veiligheidsproblemen. 

Hoe kun je ons steunen?  

De financiering voor humanitaire hulp in de centrale Sahel volstaat niet om een afdoend antwoord te bieden op de ernstige uitdagingen waarmee de lokale, kwetsbare bevolking geconfronteerd wordt. We hebben het dan vooral over vrouwen en meisjes, en dat terwijl de hongersnood alleen maar ernstiger wordt.  

Jouw steun is dus noodzakelijker dan ooit. Doe een gift en help ons onze hulpprogramma's voor mensen in nood uit te breiden.