Nieuws Plan International ondersteunt het welzijn van vluchtelingen uit Oekraïne
Nieuws

Psychosociale hulp en ondersteuning aan de vluchtelingen uit Oekraïne

Back_to_school

Het conflict in Oekraïne woedt al bijna twee jaar in alle hevigheid. Sinds 24 februari 2021 zijn er al duizenden mensen omgekomen of gewond geraakt. Meer dan 4 miljoen burgers, vooral vrouwen en kinderen, moesten de vernielde steden achterlaten en hun toevlucht zoeken in de buurlanden: Polen, Roemenië en Moldavië. Om te voldoen aan de dringende behoeften die voortvloeien uit deze rampzalige omstandigheden, moeten we snel handelen. 

De impact op meisjes en vrouwen  

Uit onze ervaring met andere crisissituaties weten we dat voornamelijk meisjes en vrouwen bijzonder kwetsbaar zijn.   

Meer en meer informatie wijst erop dat gendergerelateerd geweld enorm is toegenomen sinds de escalatie van de oorlog in Oekraïne. Meisjes en jonge vrouwen worden steeds vaker blootgesteld aan partnergeweld, seksueel geweld, online intimidatie en seksuele uitbuiting en misbruik. 

— Daryna, jongerenwerkster en activiste

« Ik werk met jonge vrouwen en meisjes en zie dat er een transformatie plaatsvindt in heel Oekraïne, als een direct gevolg van de oorlog. We stellen met name een vermannelijking vast als sociaal en cultureel fenomeen. Dit brengt jonge vrouwen en meisjes in gevaar en onderwerpt hen aan seksistisch en emotioneel geweld. » 

Wat doet Plan International België? 

Noodhulp op het vlak van veiligheid, voedsel en huisvesting  

Al sinds het begin van de crisis is Plan International actief in Oekraïne en in de omringende landen. We werken samen met lokale maatschappelijke en humanitaire organisaties om de vluchtelingen te helpen.  

Met onze acties bieden we eerst en vooral een antwoord op de behoeften inzake veiligheid, voeding en huisvesting. De prioriteiten ter plaatse zijn een geschikte opvang van vluchtelingen, de bescherming van kinderen (en dan vooral van meisjes) tegen alle vormen van geweld en misbruik, en psychosociale begeleiding van kinderen en hun ouders.   

De vluchtelingen zijn hun bezittingen, hun banen en hun middelen van bestaan kwijt. Sociale beschermingsmaatregelen en initiatieven ter ondersteuning van economisch herstel zijn essentieel. Met onze geïntegreerde aanpak in de vorm van contant geld en vouchers, kunnen we voorzien in onmiddellijke basisbehoeften, de economische veerkracht ondersteunen en resultaten verbeteren op het gebied van onderwijs en kinderbescherming. 

Onderwijs om psychosociale weerbaarheid te verhogen  

Bovendien werken we samen met onze lokale partners om ervoor te zorgen dat de kinderen die door het conflict getroffen zijn, toegang hebben tot veilig, inclusief en kwalitatief onderwijs. Zo kunnen ze het Oekraïense schoolprogramma online volgen en hun psychosociale veerkracht versterken.  

De mogelijkheid om lessen te volgen geeft kinderen een belangrijk gevoel van normaliteit. In tijden van oorlog en conflict is onderwijs een echte reddingslijn. 

Tot nu toe hebben 3.500 kinderen deelgenomen aan formele of niet-formele leeractiviteiten. Zo heeft een aantal onder hen tablets gekregen om het Oekraïense schoolprogramma online te kunnen blijven volgen.