Nieuws Sport als stimulans voor de empowerment van meisjes
Nieuws

Sport als stimulans voor de empowerment van meisjes

Sport_West_Africa

Dat gendernormen een schadelijk effect hebben op het welzijn en de empowerment van meisjes, spreekt vanzelf. Gelukkig is het al net zo vanzelfsprekend dat sport het ideale instrument is om die gendergerelateerde vooroordelen in beweging te brengen. 

Dankzij onze sportprojecten zien we inderdaad een positieve evolutie: niet alleen kijkt de gemeenschap anders naar de jonge vrouwen, zij gaan ook op een andere manier naar zichzelf kijken. Door te sporten kunnen ze bovendien hun zelfvertrouwen, solidariteitszin en leadership ontwikkelen. En dan zwijgen we nog over de positieve impact op hun fysieke en psychosociale gezondheid, en het feit dat ze de kans krijgen om hun plek op te eisen in de openbare ruimte. 

Een ander aanzienlijk voordeel is dat de lokale overheden en onderwijs- en sportstructuren die deelnemen aan onze sportprojecten, openlijk hun inzet tonen voor een grotere gendergelijkheid en meisjes de vrijheid willen geven om over hun eigen toekomst te beslissen. 

Lees hieronder over twee van onze projecten en ontdek hoe we concreet te werk gaan: 

Vrouwenvoetbal en atletiek in Senegal 

Door te lopen, met of zonder bal aan de voet, stellen meisjes in Senegal genderstereotypen in vraag en zorgen ze ervoor dat er anders gekeken wordt naar vrouwensport en naar hun eigen positie binnen de gemeenschap.  

Tienermeisjes verwerven niet alleen sportieve vaardigheden, maar krijgen ook opleidingen rond de preventie van ongewenste vroegtijdige zwangerschappen, kindhuwelijken en seksueel geweld. 

De fiets op voor de toekomst in Rwanda 

In 2025 vindt in Rwanda het WK wielrennen plaats. Dat vormt een unieke gelegenheid om de behoeften van meisjes en vrouwen in de kijker te zetten en om op te komen voor hun economische en sociale rechten. In het land is immers meer dan één meisje op twee, jonger dan 24, al slachtoffer geweest van fysiek of seksueel geweld en 35% van de meisjes tussen 16 en 24 zijn niet geschoold of opgeleid voor een job. 

Hoe we te werk gaan? Via het projet ‘Bike for Future’: we organiseren de oprichting en training van vrouwelijke wielerclubs, geven hen toegang tot technische en managementopleidingen en tot beurzen, en ze krijgen adviezen om hun eigen zaak op te starten zoals een fietsenwinkel of fietsenatelier. 

Bike for Future richt zich ook tot de lokale gemeenschappen, met communicatiecampagnes bedoeld voor jongeren en hun gezinnen, en voor ondernemingen die willen investeren in de professionele integratie van jongeren en dan vooral van meisjes.