Ons team

BNO_Group-picture

Plan International België is een onafhankelijke Belgische NGO, lid van Plan International. In meer dan 80 landen verdedigen we gelijkheid voor meisjes en kinderrechten.

Sinds 1983 helpen wij kinderen en jongeren op weg naar zelfstandigheid.

Eind 2022 telde Plan International België 67 medewerkers.

De NGO Plan International Belgium wordt beheerd door 4 bestuursorganen die toezien op de correcte uitvoering van haar missie.

Het team

Het team van Plan International België bestaat uit 8 departementen, die aangestuurd worden door volgende leden: 

 • National Director & Fundraising Director Ad Interim, Isabelle Verhaegen 
 • International Programmes Director, Ineke Adriaens  
 • Policy & Social Change Director, Roméo Matsas 
 • Finance & Organisation Director, Gaëtan Pietquin  
 • Head of Strategy & Innovation, Nolwenn Gontard, 
 • Head of Marketing, Communication and Campaigns, Deborah Rozenberg 
 • HR Change Manager, Elsbeth Vogelzang 

Het managementteam stelt specifieke en meetbare doelen, die worden opgenomen in jaarlijkse en meerjarige actieplannen en elk jaar worden geëvalueerd. Het managementteam identificeert en bewaakt permanent de risico's waaraan de organisatie en programma’s mogelijk worden blootgesteld. Om die risico’s te beperken en effectief aan te pakken, volgen onze programma's nauwkeurige procedures, van ontwerp tot evaluatie. 

De vrijwilligers 

Het hele jaar door ondersteunen vrijwilligers onze NGO. Ze doen dat op ons kantoor in Brussel, tijdens evenementen in heel België of van thuis uit. Ze organiseren ook hun eigen lokale acties. Hun inzet en energie zijn van onschatbare waarde en stellen ons in staat onze missie uit te voeren. 

BNO_Volunteers at MVD

De Raad van Bestuur 

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de werking van Plan International België en beheert de organisatie tijdens zijn beraadslagingen. Concreet beslist de Raad van Bestuur over de belangrijkste strategische lijnen van de organisatie, stemt over de begroting en keurt de rekeningen goed. De Raad van Bestuur vertegenwoordigt de organisatie in en buiten rechte. De Raad is bevoegd voor alle aangelegenheden die door de wet of de statuten niet aan de Algemene Vergadering zijn toegekend. 

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd. Bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering, op voordracht van de Raad van Bestuur. Een bestuursmandaat duurt ​​vier jaar en kan tweemaal worden verlengd. Bestuurders mogen geen belangen hebben die onverenigbaar zijn met hun bestuursrol. 

De leden van de Raad van Bestuur worden gekozen omwille van hun vaardigheden en het vermogen om hun rol te vervullen. De leden van de Raad van Bestuur zijn: 

 • Leen Gysen, voorzitster  
 • Bart Aegden 
 • Mark De Smedt 
 • Sabine De Veilder 
 • Fabienne Duysens, penningmeester  
 • Yousri Hamzaoui 
 • Saskia Ravensloot 
 • Stefaan Smis 
 • Mathieu Toussaint, secretaris/compliance director   
 • Steven Van Belleghem 
 • Mirjam Van Belle  

De Raad van Bestuur kiest uit zijn leden een team van 3 personen. Dat zijn Leen Gysen, Fabienne Duysens en Mathieu Toussaint. Zij bereiden de vergaderingen voor, voeren de beslissingen van de Raad van Bestuur uit en volgen ze op.  

De Algemene Vergadering 

De Algemene Vergadering is het beslissingsorgaan dat jaarlijks de begroting goedkeurt, de vooropgestelde doelstellingen bespreekt en de statuten kan wijzigen. 

 • Cas Dessers, voorzitter  
 • Piet Cooreman  
 • Aintzane De Aguirre 
 • Lucas da Silva Kervyn Lionel  
 • Diane Delava  
 • Robert Delval  
 • Riet Van De Velde 
 • Rajan Coelho 
 • Kelly Decock 
 • Jo De Geest 
 • Peter De Wilde 
 • Frank Geers 
 • Eric Hiernaux 
 • Inge Huygen  
 • Peter Leclercq 
 • Annelies Van Bauwel 
 • Laurent Vandorpe 
 • Gin Dupont 
 • Manon Quinet