Privacy policy

hero_image

Privacy verklaring Plan International België

Plan International België verzamelt en bewaart persoonlijke gegevens van schenkers en sympathisanten in functie van eigen communicatie, fondsenwerving en om fiscaal technische redenen.

Hieronder lees je hoe Plan International België, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Ravensteingalerij 3b5, jouw persoonsgegevens verzamelt, opslaat en inzet in functie van onze maatschappelijke opdracht.

Plan International België verbindt er zich toe om de persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig de toepasselijke wetgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens, waaronder tot 25 mei 2018 de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/ EG (algemene verordening gegevensbescherming).

Hoe verzamelen wij persoonlijke gegevens?

Plan International België verzamelt enkel persoonlijke gegevens die je zelf aan ons meedeelt of die derden aan ons meedelen in het kader van een door hen aangevraagde dienst en dit enkel als daar expliciete toestemming voor is (bijvoorbeeld in kader van sollicitaties of fondsenwervende activiteiten).

Hier vind je de laatste update over het BlackBaud-incident

Welke persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken wij?

Plan International België verzamelt enkel persoonlijke gegevens die nodig zijn voor het vlot uitvoeren van onze opdracht of een dienst die we aan onze achterban verstrekken.

Plan International België kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 •     Naam
 •     Voornaam
 •     Adres
 •     E-mailadres
 •     Telefoonnummer (vast/gsm)
 •     Geslacht
 •     Leeftijd
 •     Taalvoorkeuren

Daarnaast verzamelt Plan International België anonieme informatie betreffende uw gebruik van de website van Plan International België. Dit kan onder meer gaan over informatie omtrent: gebruikte browser, bezochte pagina’s, IP-adres, herkomst van uw bezoek… Via deze informatie kan u niet geïdentificeerd worden, maar het laat ons wel toe om statistieken te trekken van website gebruik.

Wanneer en waarom verwerken wij persoonlijke gegevens?

Soms vraagt Plan International België u om persoonsgegevens in te vullen. Die gegevens kunnen worden gebruikt om u verder te informeren over onze diensten of nieuws in verband met Plan International België. Hieronder vallen ook de verstrekking van gegevens in het kader van een informatie-aanvraag of de uitwisseling van business cards.

Indien u dit niet wenst, kan u ons via privacy@planinternational.be eenvoudig laten weten dat u deze communicatie stop wil laten zetten. U kan via dezelfde weg op elk moment uw verstrekte gegevens inkijken, opvragen, wijzigen of verzet aan tekenen tegen de verwerking ervan. Het uitschrijven op onze nieuwsbrieven of uw communicatievoorkeuren aanpassen, kan door op de in elke Plan International België-mail voorziene uitschrijflink te klikken.

 • Indien je hier de toestemming voor geeft.
 • Indien de verwerking nodig is om een door jou gevraagde dienst te leveren (bijv. jouw adres om een publicatie op te sturen of jouw bankrekeningnummer om financiële steun te ontvangen).
 • Als we wettelijk verplicht zijn om de gegevens te verwerken (bijv. jouw rijksregisternummer om een fiscaal attest te kunnen aanleveren).

Hoe behandelen wij jouw persoonlijke gegevens?

Plan International België treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die via deze website worden verzameld en kan de verwerking ervan ook opdragen aan externe verwerkers. In beide gevallen neemt Plan International België alle nodige maatregelen om de veiligheid en privacy van de verwerking te waarborgen. Uw gegevens zullen, behalve aan deze verwerkende partijen, daarnaast nooit aan derden worden doorgegeven, tenzij wanneer een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

 • Gegevens van minderjarige personen en gevoelige persoonlijke gegevens worden altijd vertrouwelijk behandeld en nooit openbaar gemaakt.
 • Gegevens worden enkel gebruikt in functie van de door jou gevraagde dienst (tenzij er voldaan wordt aan de voorwaarden zoals beschreven in de paragaaf hierboven).
 • We geven jouw contactgegevens nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaren wij persoonlijke gegevens?

We houden jouw gegevens bij voor de periode die nodig is om de door jou gevraagde dienst correct af te handelen of zolang het noodzakelijk is om aan alle wettelijke en fiscale verplichtingen te voldoen.

We bewaren ook gegevens om de eigen werking te evalueren en bij te sturen. We werken hiervoor niet met geïndividualiseerde gegevens maar met geaggregeerde en anonieme bestanden.

Bewaren wij jouw persoonlijke gegevens op een veilige manier?

Jouw gegevens worden op een veilige manier behandeld. Daarom maken we gebruik van diverse beveiligingstechnologieën en –maatregelen om jouw gegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. Deze technologieën en –maatregelen worden op geregelde tijdstippen getest en bijgesteld indien nodig.

Wat kan ik zelf doen i.v.m. mijn persoonlijke gegevens?

Zijn jouw contactgegevens onjuist dan kan je contact opnemen met onze donor support afdeling via info@planinternational.be 

Je hebt het recht ‘vergeten’ te worden. Neem daarvoor contact met privacy@planinternational.be

Je kan op elk moment jouw persoonlijke gegevens die in het bezit zijn van Plan International België opvragen en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens laten verbeteren of verwijderen.

Indien je van mening bent dat uw gegevens foutief behandeld worden, kan je klacht neerleggen bij een toezichthoudende autoriteit.

Wij gebruiken cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die opgeslagen worden op de computer van de gebruiker bij het bezoek aan een website.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen permanente en tijdelijke cookies enerzijds en tussen directe en indirecte cookies anderzijds. Cookies zijn permanent wanneer zij op de computer van de gebruiker blijven staan, ook nadat deze de browser gesloten heeft; tijdelijke cookies verdwijnen van zodra de gebruiker de browser gesloten heeft. Directe cookies worden door de website zelf verzonden; indirecte cookies zijn dan weer afkomstig van derden.

Sommige van deze cookies onthouden functionele voorkeuren zoals de taalkeuze van de gebruiker. Andere cookies moeten een analyse van informatie toelaten zoals het aantal bezoeken op een website. Nog andere cookies worden gebruikt voor marketingdoeleinden.

 • Functionele cookies
  De functionele cookies (permanent en direct) op de website van Plan International België zijn cookies die noodzakelijk zijn om de site te laten functioneren en registreren de door de bezoeker ingegeven voorkeuren (bv. taalkeuze) en herkennen de bezoeker wanneer deze de website opnieuw bezoekt. Onderaan vindt u hoe u dit kan doen.
 • Cookies voor analytische doeleinden
  Deze website maakt voorts gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”) voor statistische doeleinden. Google Analytics maakt zelf gebruik van cookies  om te analyseren hoe bezoekers deze website gebruiken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van de website van StoryMe wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor Plan International België.Google mag deze informatie niet aan derden verschaffen tenzij Google hiertoe wettelijk wordt verplicht. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Door het accepteren van deze Privacy Verklaring geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.Gebruikte Analytics-cookies:
  • _GA
  • _GID
  • _UTMA
  • _UTMZ 
 • Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. 
  Indien u niet wilt dat er gegevens over uw websitebezoek doorgegeven worden aan Google Analytics kan u de Google Analytics Opt-out Browser Add-on downloaden en installeren. Meer info over privacy in Google Analytics kan u hier terugvinden.
 • Hotjar cookies
  Wij gebruiken Hotjar cookies om informatie over uw surfgedrag en muisbewegingen te analyseren. Gelieve de Hotjar cookie policy te consulteren voor meer informatie over deze cookies. 
 • Ad targeting cookies
  Deze cookies van derden worden geplaatst op advertentieplatforms of netwerken om:
  • Advertenties weer te geven en de prestaties van advertenties op te volgen.
  • Advertentienetwerken in staat te stellen advertenties te leveren die voor u relevant kunnen zijn op basis van uw activiteiten (dit wordt soms "gedrags" of "gerichte" reclame genoemd)Ze worden meestal geplaatst door advertentienetwerken van derden met toestemming van een website-exploitant. Ze kunnen onthouden dat u een website hebt bezocht en deze informatie kan worden gedeeld met andere organisaties, waaronder andere adverteerders. Ze kunnen echter niet bepalen wie u bent, omdat de verzamelde gegevens nooit aan uw profiel zijn gekoppeld.

'Retargeting' is een vorm van op interesses gebaseerd adverteren waarmee we u advertenties willen tonen die zijn geselecteerd op basis van uw online-surfactiviteit op onze website. Hierdoor kunnen we adverteren naar mensen die eerder onze website hebben bezocht. Deze cookies worden meestal op uw apparaat geplaatst door advertentienetwerken van derden. We vermelden hieronder de belangrijkste externe netwerken waarmee we werken.

Cookies verwijderen en uitschakelen

De meeste internetbrowsers zijn zo ingesteld dat ze cookies automatisch accepteren. Via de browserinstellingen op uw computer kan u echter reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de help functie van uw browser of surf naar http://www.browserchecker.nl/cookies-verwijderen voor uitleg. Op http://www.youronlinechoices.com/be-nl/ kan u aanduiden welke bedrijven wel en welke niet uw surfgedrag mogen vastleggen.

Nog vragen of bedenkingen? Mail naar privacy@planinternational.be of tel. 02 504 60 00