Projecten Integratie en vooruitgang
Projecten

Integratie en vooruitgang

Humanitaire crisis Haar school Haar plek

Land: Polen

Duur: 24.02.22

Deelnemers 3.449

Ik doe een gift

202212-POL-101_LQ_HEADER

 

Opgevangen en verzorgd 

De Russische invasie van Oekraïne op 24 februari 2022 leidde tot een massale uittocht van Oekraïense vluchtelingen naar de buurlanden. De meeste ontheemde Oekraïense gezinnen vonden hun toevlucht in Polen.  

Voor de kinderen die de gruwelen van de oorlog met eigen ogen hebben gezien, is het trauma groot.  Met onze hulp willen we hen op weg helpen naar rust en zelfontplooiing. 

Duurzame oplossingen 

We ondersteunen kinderen en hun ouders met zorg, onderwijs en ontspanning. In onze centra kunnen kinderen leren, krijgen ze zorg en kunnen ze zich ontspannen dankzij de boeken, het speelgoed en het educatieve materiaal dat we ter beschikking stellen. 

Die opvang is tijdelijk en 5 dagen per week beschikbaar. Daardoor kunnen ouders en voogden doen wat onmogelijk zou zijn in de aanwezigheid van hun kinderen, zoals een baan vinden. In onze centra geven we ook informatie over de rechten van kinderen en moeders en over kinderbescherming in Polen.  

Ons werk is gericht op de lange termijn en bevordert de integratie van vluchtelingengezinnen. We organiseren voor hen en voor de gastgemeenschappen activiteiten die de sociale cohesie bevorderen, de integratie versterken en xenofobie voorkomen. 

ukraine_blog

Meer dan cijfers

12

opvangcentra

373

kinderen

worden dagelijks opgevangen

46

mensen

opgeleid en gecertificeerd om in de centra te werken

3.080

mensen

kregen voedsel, voornamelijk vrouwen, baby's en kinderen

79

sessies

over positief opvoeden

Welke acties ondernemen we? 

  • We richten opvang- en kinderverzorgingscentra op 
  • We verstrekken van schoolbenodigdheden, spelletjes en andere zaken 
  • We ondersteunen ouders en voogden bij hun sociale integratie  
  • Beroepsopleiding voor vrouwen 
  • Distributie van voedsel, voornamelijk voor moeders, baby's en kinderen 
  • Voorlichting over kinderrechten en gendergelijkheid  

Jouw steun is essentieel

Door onze projecten financieel te steunen draag je actief bij aan de vrijheid van meisjes en gendergelijkheid.
Alle giften van minimaal € 40 per jaar zijn voor 45% fiscaal aftrekbaar.

Partners

Onze acties in Oekraïne realiseren we in samenwerking met onze partner Children Development Foundation.  

We willen graag onze trouwe donateurs bedanken en de donateurs van het Consortium 12-12 die dit project steunen.