Projecten Meisjes, actoren van verandering
Projecten

Meisjes, actoren van verandering

Ecuador Haar stem Haar lichaam Haar talent

Land: Ecuador

Duur: 01.06.22

Deelnemers: 8.990

Ik doe een gift

hero_image

 

Een beproeving op zich 

Ecuador heeft een degelijk politiek en wettelijk kader voor de bescherming van kinderen. De uitvoering ervan laat jammer genoeg nog altijd te wensen over. De grootste uitdaging is het gebrek aan middelen. Dat leidt tot diensten van slechte kwaliteit en een beperkte toegang tot onderwijs en informatie.  

Vooral meisjes en vrouwen worden hierdoor getroffen. Voor meisjes op het platteland van Ecuador is opgroeien al een beproeving op zich. Het is een realiteit die we samen met hen aan de kaak stellen. Onze projecten bevorderen hun recht op veiligheid, op zeggenschap over hun lichaam en op deelname aan het sociale leven. 

Bescherming en leiderschap 

Ons programma creëert een omgeving waarin jongeren een veilige en duurzame sociale en economische toekomst kunnen opbouwen. We betrekken de jonge deelne(e)m(st)ers en hun families, hun scholen en hun hele gemeenschap daarbij. We creëren ontmoetingsruimtes voor hen, waar ze zich vrij kunnen uiten, leren over de rechten van meisjes en kunnen bijdragen aan hun bescherming.  

Tijdens onze leiderschapstrainingen ontwikkelen meisjes en jonge vrouwen zelfvertrouwen en communicatievaardigheden. Ze leren genderstereotypen en -gedragingen die hun potentieel inperken en hun levensplannen in de weg staan, te herkennen en aan te vechten.  

Onze technische opleidingen en managementtrainingen geven de jonge deelnemers vaardigheden mee die hun kansen vergroten om een baan te vinden of om met succes een eigen bedrijf op te starten. 

201808-ECU-01_LQ

Meer dan cijfers

8.990

meisjes en jongens

17

plattelandsgemeenschappen

Welke acties ondernemen we? 

  • We informeren jongeren over hun rechten.  
  • We scheppen veilige omgevingen, zoals ontmoetingsclubs voor tieners. 
  • Bewustwordingscampagnes en -activiteiten gericht op gezinnen, lokale overheden en zorgverleners.  
  • We leiden de jongeren die het grootste risico lopen op zodat ze fatsoenlijk werk kunnen vinden of hun eigen bedrijf kunnen beginnen. 

Uw steun is essentieel

Door onze projecten financieel te steunen draag je actief bij aan de vrijheid van meisjes en gendergelijkheid.
Alle giften van minimaal € 40 per jaar zijn voor 45% fiscaal aftrekbaar.

Partners

Het project wordt in Ecuador uitgevoerd in samenwerking met Codespa en Fundación de Waal.  

We willen graag de Belgische Ontwikkelingssamenwerking en onze trouwe donateurs bedanken die dit project steunen. 

Equateur