Projecten Voor de emancipatie van jonge Ecuadoriaanse vrouwen
Projecten

Voor de emancipatie van jonge Ecuadoriaanse vrouwen

Ecuador Haar lichaam Haar stem Haar talent

Land: Ecuador

Duur: 30.05.22 - 31.05.26

Deelnemers: 8.990

Ik doe een gift

Ecuador (3) (2)

 

Meisje zijn in Ecuador: een zware uitdaging 

In Ecuador hangen genderongelijkheid en gendergebaseerd geweld samen met diepgewortelde sociale en gendernormen. Meisjes worden hier van jongs af aan mee geconfronteerd, maar zeker in de puberteit, met vroegtijdige zwangerschappen en schooluitval tot gevolg. Jonge vrouwen zijn minder zelfstandig, ze hebben minder vaardigheden en krijgen moeilijker toegang tot een duurzame job of ondernemerschap. Voor meisjes uit Ecuador, en dan vooral meisjes uit plattelandsgemeenschappen, staat opgroeien dus gelijk aan een pad vol hindernissen. Samen met hen klagen we die situatie aan. We ijveren voor verandering, via projecten die hun recht op veiligheid centraal stellen, die hen leren over hun eigen lichaam te beslissen en deel te nemen aan het economische en sociale leven.  

Bescherming en emancipatie 

Door de jonge deelnemers, hun gezinnen, scholen en gemeenschappen bij onze programma’s te betrekken, creëren we een veilige omgeving. Dat is essentieel om het leiderschap van jongeren, en dan vooral van meisjes, te ondersteunen, zodat ze een duurzame en socio-economisch veilige toekomst kunnen opbouwen via opleidingen rond ondernemerschap en inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. 

De jeugdbeweging “Movimiento por ser niña” (To Be a Girl) helpt ons jongeren, en dan vooral meisjes, te steunen om actieplannen op te stellen inzake het voorkomen van geweld en het verbeteren van de gendergelijkheid, en om die voor te stellen aan de lokale overheden.  

De deelname en het leiderschap van jongeren, vooral van meisjes, zijn de hoeksteen van het volledige programma. Investeren in de emancipatie van jonge vrouwen is immers een van de beste manieren om hen toe te laten grondige veranderingen teweeg te brengen in hun eigen leven, dat van hun gemeenschap en zelfs in het hele land. 

— Katherine, 15 jaar, Ecuador

“Ik doe graag mee met de workshops omdat we er vaardigheden leren die we ons hele leven kunnen gebruiken en die ons helpen om vooruitgang te boeken.” 

Katherine

8.990

MEISJES EN JONGENS

17

LOKALE GEMEENSCHAPPEN

Welke acties zetten we op touw? 

  • Jongeren informeren over hun rechten 
  • Veilige omgevingen creëren, zoals de Jeugdclubs, om informatie uit te wisselen over rechten en voor hen belangrijke onderwerpen 
  • Jongeren die de grootste risico’s lopen, krijgen opleidingen om werk te vinden of een onderneming op te starten 
  • Gemeenschappelijke beschermingsmechanismen vormen, activeren en versterken 

Uw steun is essentieel

Door onze projecten financieel te steunen draag je actief bij aan de vrijheid van meisjes en gendergelijkheid.
Alle giften van minimaal € 40 per jaar zijn voor 45% fiscaal aftrekbaar.

Partners

Dit project wordt in Ecuador uitgerold in samenwerking met Fundación Codespa en Fundación de Waal. We bedanken de Belgische Ontwikkelingssamenwerking en onze trouwe donateurs die dit project steunen.  

DGD