Publicaties De rechten van meisjes van 2012 tot 2022
Publicaties

De rechten van meisjes van 2012 tot 2022

hero_image
Volgens het internationaal recht hebben alle meisjes ter wereld rechten die hen niet alleen in staat stellen om te overleven, maar ook om zich te ontplooien zoals alle anderen. Deze rechten zijn vastgelegd in een reeks wereldwijde en regionale verdragen, die alle landen verplichten om ze te respecteren, te beschermen en te promoten.
 
Het is essentieel dat deze verplichtingen worden nagekomen. Bezorgd over de trage vooruitgang in dit opzicht, is de beweging voor de rechten van meisjes begonnen met belangenbehartiging. Dat heeft geleid tot het aanwijzen door de Verenigde Naties (VN) van de categorie kinderen onder de 18 jaar.
 
11 oktober is Wereldmeisjesdag. Deze dag werd voor het eerst gevierd in 2012 en is sindsdien een gelegenheid gebleven om zichtbaarheid te geven aan meisjes en de wereld te herinneren aan het belang van het respecteren van mensenrechten en de rechten van het kind.
 
In 2022 vieren we voor de tiende keer Wereldmeisjesdag, een goed moment om de balans op te maken van hoe ver we zijn gekomen om duurzame verandering en gendergelijkheid voor meisjes te bekomen.