Publicaties Ontwikkeling & onderwijs
Publications

Éducation & éveil

Jonge kinderen in Tanzania steken hun hand op in de klas.
Deze studie toont aan dat de partnerlanden van België, van de Federatie Wallonië-Brussel en van Vlaanderen inspanningen van diverse omvang leverden om een beleid en initiatieven op te zetten met als doel degelijk onderwijs en voldoende ontwikkelingskansen voor jonge kinderen.