Verhalen De toekomst waar meisjes van dromen
Story

De toekomst waar meisjes van dromen

 

Yaa_Kpodo (1)

De 20-jarige Yaa Kpodo woont in Ghana, studeert verpleegkunde en wil van de wereld een betere plek maken voor meisjes en vrouwen. Daarom heeft ze de ‘Femshare Foundation’ op poten gezet: een organisatie die jonge vrouwen ondersteunt, hen aanmoedigt om leidinggevende functies op te nemen en in te staan voor hun eigen inkomen. Die ambitie sluit mooi aan bij het ‘She Leads’-programma* dat Plan International in Ghana heeft opgezet. 

Ik droom van een wereld waarin alle meisjes en jonge vrouwen zich veilig en gerespecteerd voelen, ongeacht hun gender, godsdienst, politieke voorkeuren of eventuele beperkingen, en waarin ze niet langer lijden onder welke vorm van geweld of discriminatie dan ook. 

Krachten bundelen tegen gendergerelateerd geweld  

Meisjes in Ghana worden nog steeds geconfronteerd met verschillende vormen van gendergerelateerd geweld, waaronder lichamelijk, emotioneel en seksueel misbruik, en kindhuwelijken. Yaa Kpodo probeert deze onrechtvaardigheden te bestrijden.  

Ik pleit voor het recht van meisjes op onderwijs, voor een preventieve aanpak van gendergerelateerd geweld en voor de toegang van meisjes tot leidinggevende functies en besluitvorming.

Volgens Yaa Kpodo kan iedereen, overal ter wereld, mee strijden tegen gendergerelateerd geweld. Ze geeft aan hoe ook jij je steentje kunt bijdragen: 

  • Sensibiliseer. Deel informatie over gendergerelateerd geweld op sociale media, neem deel aan evenementen en praat erover met vrienden en familie, zodat ook zij zich bewust worden van de omvang van het probleem en eventuele slachtoffers zich durven uit te spreken. 
  • Toon je steun. Vrijwilligersorganisaties die rond dit thema werken, kunnen alle (financiële) ondersteuning gebruiken. Financiële instabiliteit en armoede leiden vaak tot gedwongen huwelijken en kinderhandel. Daarom is jouw steun essentieel. 
  • Spreek je uit. Als je getuige bent van gendergerelateerd geweld, aarzel dan niet om in te grijpen. Toon overlevers ook steeds empathie en begrip. 
  • Informeer je. Verdiep je in de onderliggende oorzaken en drijfveren van gendergerelateerd geweld, zodat je het probleem beter begrijpt en weet waarover je spreekt. 
  • Voeg de daad bij het woord. Wees zelf een voorvechter voor gelijke rechten en kansen voor meisjes, stel genderstereotypes in vraag en steun initiatieven die inclusiviteit en rechtvaardigheid bevorderen. 

Naar een inclusieve en rechtvaardige wereld voor iedereen 

Volgens Yaa Kpodo moeten overheden de preventie van gendergerelateerd geweld voorrang geven. Hun inspanningen op dit vlak moeten bovendien voortdurend geëvalueerd én verbeterd worden. Als we samenwerken en door overheden worden gesteund, kunnen we aanzienlijke vooruitgang boeken. 

Gendergerelateerd geweld ondermijnt de mensenrechten en de principes van gelijkwaardigheid. Wanneer we dit probleem aanpakken, werken we mee aan een samenleving waarin iedereen alle kansen krijgt, welk gender ze ook hebben.   

We moeten een wereld creëren waarin iedereen gelijk en respectvol wordt behandeld, waarin ieders stem wordt gehoord en rechten worden beschermd, en waarin niemand bang moet zijn voor geweld of discriminatie.

Als we daarin slagen, kan onze samenleving inclusief en rechtvaardig worden voor iedereen.     

*Het ‘She Leads’-programma is een samenwerking tussen meerdere Europese en Afrikaanse partners en loopt van 2021 tot 2025. Het heeft als doel om de invloed van meisjes en jonge vrouwen op besluitvorming duurzaam te vergroten, en om gendernormen in formele en informele instellingen drastisch te veranderen.