Download lesmateriaal

Ga aan de slag met het educatief materiaal

hero_image

Bedankt voor jullie interesse in het educatief materiaal rond gendergelijkheid. Download hieronder de verschillende dossiers en lesfiches.

Onze dossiers

1. Meisje of jongen: iedereen gelijk

Zet je genderbril op en ontdek aan de hand van foto's en getuigenissen van jongeren uit Benin, Cambodja, Ecuador en België wat het betekent om een meisje of een jongen te zijn in deze landen en hoe dat hun leven beïnvloedt.

2. Meisjes en jongens, gelijk in de openbare ruimte

In dit pedagogisch dossier leggen we de nadruk op de manier waarop genderstereotypen relaties tussen mensen beïnvloeden. Het geweld en de ongelijkheid die dit veroorzaakt, is onaanvaardbaar. Stereotypen, vooroordelen en discriminatie leiden tot grote ongelijkheden in de maatschappij. Laat ons even de tijd nemen om hierover na te denken.

3. Samen tegen seksuele intimidatie - getuigen in actie

In het volgende deel van onze reeks over gendergelijkheid gaan we nader in op een van de meest voorkomende vormen van gender gerelateerd geweld, "seksuele intimidatie en intimidatie op grond van geslacht". Wij stellen mogelijke enkele mogelijke acties voor om concreet op dit soort situaties te reageren. Voor jong en oud.

Onze activiteiten

1. Goed beter best

Deze activiteit illustreert genderstereotypen en de manier waarop de samenleving "vrouwelijke" en "mannelijke" eigenschappen als wenselijk of onwenselijk beschouwt.

2. Een stap vooruit

Via een ervaringsgericht spel ontdekken de deelnemers wat het betekent om in hun samenleving iemand anders te zijn.

3. Hoe ziet je dag eruit?

Reflectie en debat op basis van de vergelijking van het dagelijkse leven van kinderen en jongeren bij ons en op andere plaatsen in de wereld.

4. En in mijn school?

Met behulp van een analysetabel en een overzicht van goede praktijken zetten we een genderbril op om te ontdekken hoe bepaalde elementen binnen de school en de klas kunnen worden verbeterd. En we werken een actieplan uit.

Meer informatie nodig?

Neem contact op met mieke.verwaest@planinternational.be

Deel jullie ervaring

Praat over jullie actie op je sociale netwerken met de hashtag #PlanInternationalBelgium. Zo laten jullie aan iedereen zien dat jullie school in actie komt voor gelijke rechten voor meisjes.