Haar school

 

 

202002-RWA-58-LQ_her-school_header

School is de plek waar alles mogelijk is. De dromen van een kind komen er tot leven. Toch gaat 1 op de 7 meisjes niet naar school. Wij werken eraan om elk meisje toegang te geven tot kwalitatief onderwijs waar ze haar volledige potentieel kan ontwikkelen.

Son_école

© Plan International

Ramatou, 13 jaar, is vorig jaar voor het eerst naar school gegaan. Ze is ingeschreven in een van onze onderwijsprogramma's die bedoeld zijn om kinderen die niet naar school gaan op niveau te brengen voordat ze overstappen naar het openbaar onderwijs.

Naar school gaan en blijven gaan

Onze onderwijsprojecten ondersteunen meisjes vanaf de kleuterschool, over beroepsopleidingen en technische opleidingen tot in het hoger onderwijs. Elk kind moet dezelfde kansen krijgen om inclusief kwaliteitsonderwijs te volgen en om haar of zijn eigen carrièrepad vorm te geven.

— Ramatou, 13 ans, Niger

"Ik was ongelukkig toen ik mijn vrienden naar school zag gaan terwijl ik thuis moest blijven. Een leerkracht vertelde mijn familie over het versnelde onderwijsprogramma van Plan International. Drie dagen later schreef mijn vader me in. Ik was erg blij om naar school te gaan, ik maakte er nieuwe vrienden en ik maakte mijn ouders trots door tweede te worden in mijn klas. Ik ben trots op mezelf omdat ik na het programma meteen instapte in het tweede middelbaar.

Er zijn veel obstakels op de weg naar onderwijs. Het startpunt blijft de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen en sociale normen, die van een jong meisje verwachten dat ze met het huishouden bezig is en niet met haar ambities. Het blijft een hardnekkige overtuiging dat een jonge vrouw voorrang moet geven aan haar huishouden. Het verklaart waarom sommige meisjes niet eens toegang hebben tot het basisonderwijs en waarom anderen tegen het glazen plafond aanlopen. Meisjes die wel naar school gaan, kunnen daar soms niet blijven omdat de weg erheen te gevaarlijk is, er geen geschikte voorzieningen zijn (voor menstruele hygiëne bijvoorbeeld), omdat ze niet of niet goed genoeg leren of omdat ze door het geweld dat ze ondergaan de facto worden uitgesloten. Wanneer ze in zo’n situatie verkeren, verliezen veel meisjes het vertrouwen in zichzelf en in hun potentieel. Onze onderwijsprojecten op scholen en onze buitenschoolse activiteiten vullen elkaar aan en helpen meisjes naar school te (blijven) gaan en om zelfvertrouwen te kweken.

1

op 7 meisjes

gaat niet naar school

1

week op 4

missen meisjes school door gebrek aan voorzieningen voor menstruele hygiëne

14

jaar

is de gemiddelde leeftijd waarop meisjes stoppen met school

19,5

miljoen

deelnemers aan onze projecten

34.000

leerlingen

van 170 scholen nemen deel aan onze programma's in Benin

4

keer zoveel adolescenten

studeren af dankzij ons programma in Niger

Onze projecten blijven gendernormen uitdagen en het onderwijs van meisjes aanmoedigen, zodat ze zelf de sleutels tot hun emancipatie in handen hebben. We doen extra inspanningen om de meest gemarginaliseerde, uitgesloten meisjes te bereiken. Zij bevinden zich vaak in het hart van crisissen en conflicten, in plattelandsgemeenschappen, bij ontheemden en vluchtelingen, in de armste gezinnen. En wanneer een noodsituatie toeslaat, zijn zij de eersten die de school verlaten. Toch hebben ze de kracht om rolmodellen te worden, hun gemeenschap te inspireren en ingrijpende veranderingen teweeg te brengen.

Jouw steun is essentieel

Door onze projecten financieel te steunen draag je actief bij aan de vrijheid van meisjes en gendergelijkheid.
Alle giften van minimaal € 40 per jaar zijn voor 45% fiscaal aftrekbaar.