Algemene voorwaarden

Legal disclaimer

Algemene voorwaarden van Plan International België

Het gebruik van deze site wordt verzorgd door Plan International België en is onderworpen aan de volgende voorwaarden:

  1. Het gebruik van de website is onderhevig aan het aanvaarden van de volgende algemene voorwaarden. 
  2. Bij het gebruik van deze website stemt u ermee in om u te onthouden van illegale activiteiten en geen schade te berokkenen aan de organisatie Plan International België en anderen. 
  3. Met uitzondering van overlijden of persoonlijk letsel dat voortvloeit uit onze nalatigheid, is Plan International België, zonder beperking niet aansprakelijk voor directe, indirecte of vervolgschade, welke dan ook voortvloeiend uit of in verband met het gebruik of verlies van gebruik van de site of enige inhoud op de site.
  4. Plan International België kan deze algemene voorwaarden wijzigen. Uw voortgezet gebruik van de website betekent dat u deze gewijzigde algemene voorwaarden aanvaardt. 
  5. Plan International België garandeert niet dat de website en haar faciliteiten ononderbroken zullen zijn, dat de site of de server u tegen virussen beveiligd, dat fouten zullen worden gecorrigeerd, of dat de inhoud op de site juist of volledig is.
  6. Plan International België is niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe sites waar op deze website naar wordt gelinkt of verwezen.
  7. Alle communicatie of materiaal dat u publiek deelt op deze website wordt als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsgerecht behandeld tenzij anders vermeld. We behouden ons het recht voor om materiaal dat in de openbaar op deze website wordt geplaatst te verwijderen.
  8. Om de privacy van de meisjes en jongens met wie we werken te beschermen, kunnen namen en foto's op deze website zijn gewijzigd. 
  9. Deze voorwaarden en bepalingen zijn in overeenstemming met de Belgische wetgeving. Alle geschillen zullen onderworpen zijn aan de exclusieve jurisdictie van de Belgische rechtbank.

Als u deze Algemene voorwaarden niet volledig accepteert, moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik van deze site. We behouden ons het recht voor om te voorkomen dat u toegang krijgt tot deze site, als we van mening zijn dat u een van deze voorwaarden hebt overtreden.