Nieuws Drie sleutelmomenten voor gelijkheid op het werk
Nieuws

Drie sleutelmomenten voor gelijkheid op het werk

woman-at-work

Op 30 maart 2023 heeft de Europese Unie het einde aangekondigd van het loonsgeheim. Wat betekent dat voor gendergelijkheid op het werk?

Onduidelijkheid en ongelijkheid 

Het einde van het loonsgeheim betekent concreet dat bedrijven in de deelstaten transparant moeten zijn over salarissen en extralegale voordelen. Waarom die regel? Ongelijke lonen zijn nog altijd de realiteit in veel deelstaten en het gebrek aan transparantie laat niet toe om objectief de loondiscriminatie op basis van gender te bekijken. Volgend de Franse krant Le Monde: “In de Europese Unie verdienen vrouwen gemiddeld 13% minder per uur dan mannen voor hetzelfde werk.”

Nu is de regel eenvoudig: gelijk loon voor gelijk werk! Bedrijven die zich niet houden aan de regel, zullen onderworpen worden aan sancties en mensen die door de toegenomen transparantie beseffen dat ze het slachtoffer zouden kunnen zijn van discriminatie kunnen klacht indienen. Een extra stap op weg naar gelijke lonen... Een strijd die al even gevoerd wordt door onze voorgangers.

Drie belangrijke data voor gelijkheid op het werk

Gelijkheid op het werk begint al in de fase ervoor: bij toegang tot studies en vorming. Het is pas vanaf begin jaren 1880 dat vrouwen lessen mogen volgen aan de Belgische universiteiten, iets wat tot dan toe voorbehouden was aan mannen. De Vrije Universiteit Brussel opent de deuren voor vrouwen in 1880, de Universiteit van Luik volgt een jaar later en die van Gent in 1882. 

Heb je al gehoord van Alice Bron? Ze heeft onze geschiedenis beïnvloed door de eerste vrouw te zijn aan het hoofd van een publieke dienst: het welzijnsbureau van Monceau. Dat gaf veel verontwaardiging in 1893. Onder haar bekende eisen waren sociale verzekering voor elke inwoner, stemrecht voor vrouwen en gelijk loon. 

visual_1 (2)

Flash forward naar 2022. Dan installeert België een nationaal centrum voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. De missie bestaat er vooral in om de ongelijkheden te overzien tussen mannen en vrouwen, specifiek op het werk, en politieke aanbevelingen te formuleren om de situatie te verbeteren. 

Met Plan International België creëren we vormingsprogramma’s en sensibiliseringsworkshops rond gendergelijkheid op het werk. Ontdek de inspirerende verhalen van onze voorvechters voor gendergelijkheid. 

visual_2 (1)