Nieuws Jonge vrouwen worden dubbel benadeeld op de arbeidsmarkt
Nieuws

Jonge vrouwen worden dubbel benadeeld op de arbeidsmarkt

Blog

De sociale en economische zelfstandigheid van jonge vrouwen is essentieel om hun potentieel ten volle te benutten. Helaas zijn velen van hen nog steeds uitgesloten van beroepskansen. In 2022 volgden 184 miljoen vrouwen tussen 15 en 24 jaar, oftewel 32% van de wereldbevolking, geen onderwijs of opleiding of waren ze niet tewerkgesteld. 

Een van de belangrijkste oorzaken van deze ongelijkheid zijn de gendernormen die hen van jongs af aan en gedurende hun hele leven benadelen en hen vastzetten in rollen waaruit ze moeilijk kunnen losbreken.  

"De kansen die we als kind krijgen, zijn bepalend voor de vrouw die we worden. We moeten zorgen voor gelijkheid tussen meisjes en jongens, tussen vrouwen en mannen, om iedereen de vrijheid te geven om over zijn of haar eigen toekomst te beslissen," legt Nolwenn Gontard van Plan International België uit.  

Twee factoren zorgen voor de uitsluiting van jonge vrouwen op de arbeidsmarkt: hun leeftijd en hun geslacht.  

Omdat ze jong en vrouw zijn, hebben jonge vrouwen half zoveel kans als jonge mannen om hoger onderwijs te volgen, een jobopleiding te volgen of een baan te vinden.  

Dat blijkt uit de cijfers van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) voor 2022. Als gevolg daarvan hebben zij minder vooruitzichten en kansen om vaardigheden te ontwikkelen, inkomsten te verdienen voor hun gezin of om hun rechten te laten vaststellen en erkennen. 

— Keiver, 17-jarige jongen, Colombia

“Ik droom ook van een eerlijke wereld. Een wereld waar vrouwen gelijke kansen hebben om hun vaardigheden te tonen en hun kennis te ontwikkelen.
Laten we ons blijven inzetten voor de deelname van meisjes, tienermeisjes en jonge vrouwen aan de politiek.”

Kiever (2)

Volgens schattingen van de IAO had in 2022 meer dan een op de vijf jongeren tussen 15 en 24 jaar geen werk, of waren ze niet ingeschreven in een school of voor een opleiding. In totaal gaat het om zo’n 300 miljoen jongeren wereldwijd, waarvan bijna twee derde vrouwen.  

Terwijl dit in West-Europa 10% van de jonge vrouwen en mannen betreft, zien we in de rest van de wereld grote verschillen tussen mannen en vrouwen:  

 • Sub-Sahara Afrika: 31% van de jonge vrouwen vs 20% van de jonge mannen 
 • Zuid-Amerika: 27% van de jonge vrouwen vs 20% van de jonge mannen 
 • Zuidoost-Azië: 22% van de jonge vrouwen vs 15% van de jonge mannen 

Jongeren zijn vaak de eersten die de gevolgen ondervinden bij een tekort aan jobs of bij grote humanitaire crises, conflicten of rampen. 

De factor “vrouw” is ook bepalend voor carrièrekansen. Zowel jongeren als ouderen worden gediscrimineerd op de arbeidsmarkt, blijkt uit de cijfers van de IAO voor 2022. Er vallen 750 miljoen meer vrouwen dan mannen buiten de arbeidsmarkt. Volgens cijfers van Eurostat is dit ook het geval in België, waar vrouwen 33% minder kans op werk hebben dan mannen. 

Twee voornaamste oorzaken van ongelijkheid  

 1. Gendernormen belasten vrouwen met onbetaald huishoudelijk werk 
  Volgens Eurofound staan 81% van de vrouwen in België dagelijks in de keuken of houden ze zich dagelijks bezig met de huishoudelijke taken, terwijl dat aandeel bij Belgische mannen maar 33% is.  
  Deze taken zijn essentieel voor het welzijn van het gezin, maar deze oneerlijke verdeling op vlak van uitvoering, zorgt ervoor dat vrouwen minder tijd hebben om zich te focussen op hun carrière of minder tijd hebben voor zichzelf.  
  Voor sommigen is de beslissing om zich toe te leggen op de huishoudelijke taken een duidelijke keuze, maar voor anderen is het de druk van sociale normen die hen in deze rol duwt. 
 2. Het gebrek aan vaardigheden door beperkte scholing of schooluitval. 
  Schooluitval wordt veroorzaakt door een tekort aan geschikte middelen, het risico dat jonge vrouwen lopen op weg naar school, of door de rol als moeder of echtgenote die ze moeten opnemen. Hierdoor zijn vrouwen vaak genoodzaakt om onderbetaalde jobs uit te voeren, die vaak gevaarlijk zijn en geen toekomstperspectief bieden om uit de armoedespiraal te geraken.  

Ik moest werken om mijn dochter en mijzelf te onderhouden, maar ik had niemand om voor haar te zorgen terwijl ik er niet was. Ik kwam erachter dat Plan International een opleiding met kinderopvang aanbood voor jonge moeders zoals ik. Dit was een enorme opluchting voor me. Een paar jaar geleden kon ik niet met zekerheid zeggen hoe mijn leven eruit zou zien. Nu, nadat ik ben afgestudeerd in loodgieterij, zie ik een betere toekomst voor mijn dochter en voor mijzelf. 

Rose, een deelneemster aan de programma’s van Plan International in Tanzania.

Rose (1)

Dit is een enorm belangrijk onderwerp want werkgelegenheid is één van de belangrijkste zorgen van de jonge vrouwen in onze partnerlanden”, verduidelijkt Nolwenn Gontard van Plan International België. Dat blijkt uit onderzoek van Plan International uit 2022 waarbij ze 29.000 jonge vrouwen tussen 15 en 24 jaar uit 29 landen vroegen naar hun prioriteiten voor beleidsmaatregelen.  

Werkgelegenheid bleek de hoogste prioriteit voor jongeren in Latijns-Amerika, Afrika en de regio Azië-Stille Oceaan. In België komt werkgelegenheid op de vijfde plaats, na klimaatverandering, geweld, discriminatie en gezondheid. 

Elk meisje de kans geven om een vrije vrouw te worden  

Door middel van verschillende projecten zorgt Plan International België dat meisjes en jonge vrouwen overal ter wereld kunnen leren, trainen, hun talenten ontdekken en zich verder ontwikkelen.  

We staan klaar voor hen zodat elke jonge vrouw toegang krijgt tot haar financiële onafhankelijkheid, haar eigen keuzes kan maken, kan deelnemen aan de maatschappij en zich kan ontplooien", zegt Nolwenn Gontard van Plan International België.