Nieuws Oproep voor onderzoek naar geweld tegen vrouwen en meisjes
Nieuws

Oproep voor onderzoek naar geweld tegen vrouwen en meisjes

Gaza (4)

Plan International steunt oproep VN tot onderzoek naar geweld tegen vrouwen en meisjes in Gaza, de Westelijke Jordaanoever en Israël.

Eerder deze week riepen VN-experts op tot een onderzoek naar beschuldigingen van “flagrante schendingen van mensenrechten” tegenover Palestijnse vrouwen en meisjes in Gaza en de Westelijke Jordaanoever. 

De rapporten, die door de VN als geloofwaardig worden geacht, omvatten buitengerechtelijke executies, verkrachting, seksueel geweld en willekeurige detentie door Israëlische militaire troepen. Deze beschuldigingen worden gedetailleerd beschreven in een verklaring van de VN-experts. Ze zijn gruwelijk en zeer verontrustend. Plan International steunt ten volle de oproepen van de VN en andere humanitaire organisaties voor een geloofwaardig en onafhankelijk onderzoek. 

We zijn tegen elk gebruik van seksueel en gendergerelateerd geweld 

Plan International is ook geschokt door berichten van seksueel en gendergerelateerd geweld door Palestijnse gewapende groepen in Israël op 7 oktober 2023. Ook deze beschuldigingen moeten worden onderzocht en wij steunen de oproep van UN Women voor een onafhankelijk onderzoek naar seksueel en gendergerelateerd geweld. Wij steunen de VN-onderzoekscommissie voor de bezette Palestijnse gebieden die een oproep heeft gelanceerd tot het indienen van voorstellen over gendergerelateerde misdaden in de bezette Palestijnse gebieden en in Israël. 

Plan International blijft oproepen tot een onmiddellijk, permanent en volledig staakt-het-vuren in Gaza en de vrijlating van alle burgergijzelaars 

Als humanitaire organisatie die pleit voor kinderrechten en gendergelijkheid over de hele wereld, is het standpunt van Plan International dat alle partijen zich bij elk conflict moeten houden aan het internationaal humanitair recht, inclusief de bescherming van meisjes en vrouwen tegen seksueel geweld. Verkrachting en aanranding zijn oorlogsmisdaden en een schending van het internationaal humanitair recht die nooit gerechtvaardigd kunnen worden. 

We roepen ook op tot steun en gerechtigheid voor alle slachtoffers en overlevenden. 

Plan International blijft oproepen tot een onmiddellijk, permanent en volledig staakt-het-vuren in Gaza en de vrijlating van alle burgergijzelaars. Er moeten veiligheidsgaranties zijn en onbelemmerde toegang voor humanitaire hulpverleners en goederen, om een einde te kunnen maken aan het onuitsprekelijke lijden dat Gaza, de Westelijke Jordaanoever en Israël sinds 7 oktober heeft overspoeld.