Nieuws Waarvan dromen meisjes en vrouwen in België?
Nieuws

Waarvan dromen meisjes en vrouwen in België?

11/03/2024

Margaux (1)

Een enquête naar de dromen van jonge Belgische vrouwen, uitgevoerd in opdracht van Plan International België, wijst uit dat die groep zich vergeten voelt door het politieke en economische systeem. Ze voelen zich niet veilig wanneer ze alleen uitgaan en worden tegengewerkt door gendergebaseerde hindernissen. 

Er zijn zoveel obstakels die hun dromen in de weg staan, en dat terwijl die dromen niet eens zo extravagant zijn: 

  • 82% droomt van een eigen woning; 
  • 82% droomt ervan zelf beslissingen te kunnen nemen; 
  • 80% droomt van financiële onafhankelijkheid.  
In de top drie: werk, een woning, reizen 

De dromen van jonge vrouwen in België zijn dus eerder doorsnee te noemen en hebben voornamelijk betrekking op hun zelfredzaamheid en hun persoonlijke ontwikkeling. Zo hopen ze op een goede job die aansluit bij hun interesses en die een stabiel inkomen oplevert, en willen ze graag een eigen woning. 

Andere vaak terugkerende wensen: een gezin stichten, naar het buitenland reizen voor werk of vakantie, financieel onafhankelijk worden, een betrouwbare partner ontmoeten en de mogelijkheid hebben om verder te studeren. “Ik wil mijn diploma behalen, trouwen en kinderen krijgen. Uiteindelijk wil ik gewoon een stabiele situatie, meer niet. Ik wil helemaal geen CEO worden, ik wil simpelweg een stabiel leven, financieel comfort en elk jaar op reis kunnen. Ik wil mijn kinderen kunnen geven wat ze nodig hebben. Als ik dat allemaal kan bereiken, zou ik al heel dankbaar zijn”, vertelt een meisje van 22 dat aan het onderzoek heeft deelgenomen. 

Eerder abstracte thema's zoals geluk (14%), mobiliteit in de vorm van een rijbewijs behalen, een eigen auto of motor (14%) en gezondheid (13%) komen minder vaak in hun dromen aan bod. Die blijven vaak beperkt tot het idee van huisje, tuintje, kindje. De focus ligt op hun eigen toekomst en hun eigen persoonlijke doelen. 

Grotendeels gedeelde prioriteiten 

De studie wijst ook uit dat die dromen universeel zijn, ongeacht leeftijd, afkomst of socio-economische achtergrond. Wanneer we aan jonge vrouwen vragen waar ze van dromen, klinken de eerste antwoorden die bij hen opkomen eerder traditioneel. Net zoals iedereen dromen ze van gezinsgeluk, een goede job, een stabiele situatie. We stellen bovendien vast dat diezelfde dromen terugkomen bij veel jonge vrouwen, of ze nu rijk of arm zijn, tiener of bijna dertiger, afkomstig uit België, Europa of daarbuiten”, aldus Isabelle Verhaegen, directeur van Plan International België. 

Minder dan 2% van de bevraagde jonge vrouwen heeft expliciet aangegeven dat het hun droom is om gendergelijkheid te bereiken, racisme uit te roeien of meer vrijheid te bewerkstelligen. Niet omdat de meerderheid zich geen zorgen maakt om maatschappelijke uitdagingen; ze beschouwen die gewoon niet als persoonlijke en snel haalbare dromen. Ze zien die thema’s eerder als elementen die voor verbetering vatbaar zijn of als hindernissen die hun eigen dromen en die van andere jonge vrouwen in de weg staan. 

Optimisme, maar ook economische en structurele obstakels  

Goed nieuws: jonge vrouwen bruisen van hoop en optimisme! Ze beseffen dat het aan hen is om hun dromen na te jagen en zijn bereid te vechten om ze waar te maken. Ze zijn zich ook bewust van de bestaande moeilijkheden en obstakels, en de helft van hen denkt dat het lastig zal worden om hun dromen te verwezenlijken.  

Wat dat laatste betreft, zien we trouwens grote verschillen. Het zijn vooral jonge vrouwen met een moeilijkere economische situatie die aangeven dat ze hun dromen van vroeger niet hebben kunnen realiseren. Het lijkt er ook op dat die economische moeilijkheden samenhangen met een gebrek aan vertrouwen in hun capaciteiten om hun huidige dromen in de nabije toekomst waar te maken. 

Jonge vrouwen maken gewag van talrijke obstakels die ze moeten overwinnen om een betere job te vinden of een eigen huis te kunnen kopen. Het gaat dan vooral om structurele remmingen: ze voelen zich benadeeld door het systeem en stellen vast dat vrouwen minder kansen krijgen om zich te ontwikkelen in de huidige economische context. Bijna de helft (48%) vreest zelfs niet financieel onafhankelijk te kunnen worden. 

Hindernissen als gevolg van genderongelijkheid 

Jonge vrouwen voelen zich gedwarsboomd door genderongelijkheid. En dat geldt voor alle niveaus: van culturele stereotypes die hen een heel specifieke rol opleggen tot diepgewortelde ongelijkheid. 41% zegt dat ze vaker huishoudelijke taken op zich moeten nemen, gewoonweg omdat ze vrouw zijn. Meer dan een derde maakt zich zorgen over de genderongelijkheid op de arbeidsmarkt en de gevolgen hiervan voor hun loopbaan. En dat terwijl de meerderheid van de jonge vrouwen vooral droomt van een goede job. “Als vrouw ben je eerst en vooral moeder. Er wordt verwacht dat je toegewijd bent en voor je gezin zorgt”, zegt een van de deelnemers aan de enquête (25 jaar). 

Wanneer kleine dromen groot worden 

Al staat gendergelijkheid niet voorop in de dromen van jonge Belgische vrouwen, ze erkennen wel dat dit een voorwaarde is om hun ambities te kunnen waarmaken. Voordat een jonge vrouw een goede job kan vinden, financieel afhankelijk kan worden en een woning kan kopen, moeten er op bredere schaal acties worden ondernomen. “Om klein te kunnen dromen, en dan gaat het om individuele vrijheden, moeten we eerst groot dromen en wezenlijke veranderingen nastreven. Alleen zo krijgen alle jonge vrouwen de kans om hun dromen te verwezenlijken, zonder dat het systeem hen tegenwerkt”, besluit Isabelle Verhaegen, directeur van Plan International België. 

Ontdek hoe Plan International België samenwerkt met jongeren om gendergelijkheid te stimuleren en systemische structuren in België te veranderen.  

Ik neem een kijkje: Haar stem

Werkwijze  

Voor deze enquête heeft Plan International België samengewerkt met onderzoeksbureau Whyfive. Zij bevroegen een representatieve straal van 1.003 jonge Belgische vrouwen tussen 18 en 35. Ze hebben een open vraag beantwoord over hun dromen en ambities. We hebben ook naar hun dromen van vijf jaar geleden en naar hun toekomstige wensen gepolst. Daarnaast kregen de jonge vrouwen de vraag om obstakels te noemen die de verwezenlijking van hun dromen in de weg kunnen staan.