Onze partners

partners

Onze partners in het buitenland 

Om het verschil te maken voor kinderrechten en gelijkheid voor meisjes bundelen we onze krachten met andere ngo’s en organisaties in de projectlanden. Het gaat om lokale, regionale of internationale partners die gespecialiseerd zijn in de thema’s die we willen aanpakken, ze zijn goed verankerd in de samenleving en vormen een grote meerwaarde om onze gezamenlijke doelen te behalen. Een overzicht. 

Benin

CBDIBA (Centre Béninois pour le Développement des Initiatives à la Base)

CBDIBA (Centre Béninois pour le Développement des Initiatives à la Base) is vooral actief in het noorden van het land. Het centrum heeft grote expertise in het beschermen van meisjes en in het opzetten en begeleiden van lokale spaar- en kredietgroepen (Associations Villageoises d’Epargnes et Crédits of ook wel AVEC). CBDIBA is al meerdere jaren partner van Plan International.

www.cbdiba.org

CBO-EPT (Coalition Béninoise des Organisations pour l’Education Pour Tous)

CBO-EPT (Coalition Béninoise des Organisations pour l’Education Pour Tous) ijvert voor het recht op onderwijs en vertegenwoordigt burgers in Benin. Ze zet zich actief in bij projecten en campagnes om toegang tot kwaliteitsonderwijs te verbeteren. CBO-EPT is al meerdere jaren partner van Plan International.

www.cbo-ept.org

IFMA (Institut des Filles de Marie Auxiliatrice)

IFMA (Institut des Filles de Marie Auxiliatrice) is een organisatie van de zusters van Don Bosco, die specifiek meisjes in moeilijkheden ondersteunen en begeleiden in de zuidelijke provincies van Benin. Plan International werkt met IFMA samen voor het luik bescherming, via hun onthaalcentra voor mishandelde meisjes.

www.salesianedonboscobenin.org

DEDRAS

DEDRAS werkt aan sociale rechtvaardigheid en welzijn in kwetsbare gemeenschappen (die uit de boot vallen). DEDRAS implementeert een groot deel van de acties van ons project AGIR in het noorden van Benin (Atacora).  

https://dedras-benin.org/

 

GRASID

GRASID ondersteunt kwetsbare personen en gemeenschappen. GRASID is een partner in ons project voor seksuele en reproductieve rechten dat geïmplementeerd werd met de steun van de UNFPA. 

SNA (Sud-Nord Actions)

Sud-Nord Actions - is een Beninse NGO ter bevordering van lokale culturen en gemeenschapsontwikkeling. Deze werd opgericht in 2000. Het hoofdkantoor is gevestigd in Djougou, een stad met 200.000 inwoners in het noorden van Benin. De organisatie zet zich in voor de bevordering en het respecteren van het traditionele culturele erfgoed van de departementen Donga en Atacora (twee departementen in het noordwesten van Benin).  

Action Education

Action Education" is een NGO die werd opgericht in 1981 en actief is in Afrika, Zuid-Azië, Latijns-Amerika, de Caraïben (inclusief Haïti), Zuidoost-Azië en Europa. Binnen Afrika strekt de organisatie zich uit naar Burkina Faso, Mali, Niger, Ivoorkust, Togo en Benin. Sinds 1993 is Aide et Action actief in Benin, waar het zich over 34 gemeenten verspreid over 10 departementen uitspreidt, namelijk Atlantique, Littoral, Donga, Alibori, Atacora, Borgou, Zou, Collines, Ouémé en Mono.

De voornaamste focus van de organisatie ligt op het bevorderen van meisjesonderwijs en het verbeteren van de toegang tot en de kwaliteit van onderwijs in gemarginaliseerde plattelandsgebieden. Daarnaast houdt de organisatie zich bezig met gendergelijkheid, gemeenschapsontwikkeling, belangenbehartiging, bewustwording en capaciteitsopbouw.

In 2022 onderging "Aide et Action" een naamsverandering en gaat nu door het leven als "Action et Education.

https://action-education.org

Burkina Faso

AJPEE (L’Association des Jeunes pour la Protection de l’Environnement et d’Elevage)

AJPEE is een organisatie naar Burkinees recht en is werkzaam op het gebied van voedselzekerheid, beheer van natuurlijke hulpbronnen, humanitaire hulp (noodhulp, rehabilitatie, aanpassing aan klimaatverandering, versterking van veerkracht), volksgezondheid, hygiëne en sanitaire voorzieningen, goed bestuur, onderwijs en capaciteitsopbouw, mensenrechten en de strijd tegen sociale ongelijkheden.

Search for Common Ground (SFCG)

SFCG is een non-profitorganisatie die kantoren heeft in 36 landen en die als missie heeft "de manier waarop de wereld conflicten aanpakt te veranderen door af te stappen van een confronterende aanpak en over te stappen op coöperatieve oplossingen.

ADC/PDE (L’Association pour le Développement Communautaire/Promotion des Droits de l’Enfant)

ADC/PDE is een non-profit organisatie naar Burkinees recht, die zich bezighoudt met de uitvoering van ontwikkelings- en humanitaire projecten. Zij is actief in de Centre Nord regio.   

Niger

AEC (Alternative Espaces Citoyens)

AEC (Alternative Espaces Citoyens) is een ngo die sinds 2001 erkend is. Haar missie? Werken aan een sociale en democratische samenleving, gebaseerd op gelijke mensenrechten, een nieuw evenwicht tussen mannen en vrouwen en solidariteit tussen mensen in een gezonde omgeving. AEC begeleidt de staat Niger bij haar ontwikkelingsinspanningen, en dan voornamelijk met het bekomen van gedragsveranderingen, de analyse van het overheidsbeleid en begrotingen, het recht op voeding en voedselautonomie en het promoten, beschermen en verdedigen van mensenrechten.

www.alternativeniger.org

ANTD (Association Nigérienne pour le Traitement de la Délinquance et la Prévention du Crime)

Het ANTD (L’Association Nigérienne pour le Traitement de la Délinquance et la Prévention du Crime) is een Nigerese ngo die in 2001 werd erkend. De organisatie beschermt kinderrechten en is vooral actief in de strijd tegen armoede, het voorzien van basisontwikkeling, de strijd tegen jeugdcriminaliteit en uitbuiting van kinderen, en preventie van recidive bij kinderen.

www.antd-niger.blogspot.be

ASO-EPT Niger (Coalition nigérienne des Associations, Syndicats et ONG de la Campagne Education Pour Tous)

De ASO-EPT Niger (La coalition nigérienne des Associations, Syndicats et ONG de la Campagne Education Pour Tous) bestaat uit 58 organisaties die samen gaan voor duurzaam kwaliteitsonderwijs voor alle kinderen en jongeren in Niger. De lidorganisaties worden geholpen om nog meer democratisch, sterk, dynamisch, gemotiveerd en efficiënt te worden en geëngageerd om te pleiten voor gratis toegang tot kwaliteitsonderwijs in Niger.

www.asoeptniger.com

Dokters van de wereld

Dokters van de wereld is een internationale NGO voor medische ontwikkeling, onderdeel van een internationaal netwerk, die medische hulp biedt aan kwetsbare groepen, waaronder vrouwen (begeleid in hun strijd voor gelijkheid of tegen seksueel geweld, bijvoorbeeld). 

https://doktersvandewereld.be/

Tanzania

Social and Economic Development Initiatives of Tanzania (SEDIT)

SEDIT - Social and Economic Development Initiatives of Tanzania - is een stichtende organisatie van het VICOBA - Village Community Banks - model van lokaal bankieren. SEDIT heeft meer dan 15 jaar ervaring in het werken met jeugdspaar- en kredietgroepen en in microfinanciering en opleiding in micro-ondernemerschap. https://www.seditvicoba.or.tz/ 

SIDO

SIDO is een overheidsinstelling die lokaal ondernemerschap promoot door diensten te verlenen zoals training, coaching en het opzetten van netwerken voor jonge afgestudeerden. https://www.sido.go.tz/ 

VETA

VETA is het nationale instituut dat toeziet op beroepsopleidingen. Ze zijn verantwoordelijk voor de eindtermen, de kwaliteit van de leerstof, het examen en de certificering van de aangesloten scholen en opleidingscentra. Https://veta.go.tz/about-us 

Malawi

LUANAR

Lilongwe University of Agriculture and Natural Resources - is de op twee na grootste universiteit van Malawi. De universiteit is gespecialiseerd in het ondersteunen van studenten bij het ontwikkelen van vaardigheden in agrarisch ondernemerschap, voedselzekerheid en duurzaam beheer van hulpbronnen.  LUANAR werkt aan innovatieve oplossingen en benaderingen voor landbouwontwikkeling, met de nadruk op de empowerment van jonge mensen.

https://luanar.ac.mw/

 

Rwanda

Learn Workd Develop (LWD)

Learn Workd Develop (LWD) is een niet-gouvernementele organisatie opgericht in 2013 en actief in Rwanda, Oost-Centraal Afrika. Hun missie is het promoten van effectief werk en duurzame werkgelegenheid onder jongeren en vrouwen, vechtend tegen de barrières voor effectief werk, waaronder onwetendheid, sociale onrechtvaardigheid, vroegtijdig huwelijk, tienerzwangerschappen, klimaatverandering, HIV/AIDS en andere ziekten. Hun visie is een samenleving waarin alle kinderen, jongeren en vrouwen een veilig, gezond en verlicht leven leiden en waarin hun sociale, economische, culturele en morele ontwikkeling wordt gestimuleerd. Hun expertisegebieden zijn onderwijs, levensonderhoud, Adolescent Sexual Reproductive Health and Rights (ASRHR), Anti-Sexual and Gender Based violence (SGBV), kinderbescherming, milieubescherming, sociale rechtvaardigheid en pleitbezorging. De belangrijkste benaderingen die ze gebruiken zijn Community Outreach Programs en Bicycle Social Enterprise.

https://www.lwdrwanda.org/

Mali

Association Libre pour la Promotion de l'Habitat et du Logement

Association Libre pour la Promotion de l'Habitat et du Logement (ALPHALOG) is een Malinese NGO met als hoofddoelstelling het verbeteren van de sociaaleconomische omstandigheden van achtergestelde groepen, d.w.z. vrouwen en tienermeisjes, kinderen en jonge werkloze afgestudeerden.

Senegal

APROFES

APROFES, opgericht in 1987, is actief in de regio's Kaolack en Diourbel, met nationale ambities om bij te dragen aan de sociaaleconomische en culturele promotie van vrouwen en de opkomst van vrouwelijk leiderschap door middel van training, bewustwording en steun voor productieve en beschermende activiteiten, gericht op hun specifieke behoeften. APROFES heeft ook bewezen ervaring in de aanpak van gendergerelateerd geweld op scholen.

Le Réseau Siggil Jigéen

Het Réseau Siggil Jigéen is een NGO die zich inzet voor de bevordering en bescherming van vrouwenrechten.  Het netwerk is opgericht in 1995 en bestaat uit 16 organisaties in 11 van de 14 regio's van het land. De leden zijn in het hele land actief op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, onderzoek, vrouwenrechten, leiderschap van jongeren, alfabetisering, training en microfinanciering.

YMCA (Young Men Christian Association)

YMCA (Young Men Christian Association) is een jongerenorganisatie die in 1982 is opgericht om bij te dragen aan de vooruitgang van jongeren. Haar werkterreinen zijn ondernemerschap, toegang tot werkgelegenheid, gezondheid, onderwijs, goed bestuur en jongerenparticipatie, belangenbehartiging en het milieu door bewustmaking en aanpassing aan klimaatverandering. YMCA heeft talrijke ondernemerschapsprojecten ontwikkeld die zich richten op landbouw, veeteelt, inzetbaarheid, coaching, mentorschap en banden met microfinancieringsstructuren.

Bolivia

Fautapo

Fautapo heeft als doel mannen en vrouwen sterker te maken op sociaal en economisch vlak. Ze bieden opleidingen aan jongeren en jongvolwassenen om een beroep aan te leren in de productiesector(landbouw, commercieel, techniek …). Fautapo is een belangrijke speler bij het opleiden van de jongste generatie.

Fundacion Trabajo Empresa

De Foundation is een non-profitorganisatie die is opgezet als instrument voor economische en sociale ontwikkeling. Ze wordt geleid door een gemengd team met vertegenwoordigers van de staat, het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld. De stichting is gespecialiseerd in het helpen van jongeren bij het vinden van een baan, het ontwikkelen van nieuwe ondernemers en het opzetten van nieuwe bedrijven, maar ook in het helpen van bedrijven bij het nemen van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. https://fte.org.bo/

Ecuador

Fundación de Waal

Fundación de Waal (FdW) is een referentie-instelling op het gebied van Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten, met meer dan 47 jaar institutionele ervaring. Het onderscheidt zich als de enige organisatie in het land die zich richt op de toepassing van adolescentvriendelijk en door adolescenten geleid gezondheidsbeleid, wat haar toegevoegde waarde is. De organisatie heeft een adolescentenprogramma om jongeren onder de 19 jaar te informeren, voor te lichten en van dienst te zijn via vrijwillige jeugdleiders. Daarnaast heeft de organisatie 16 adolescentvriendelijke gezondheidscentra, waarvan twee in Bolivar en Los Rios.
https://fundaciondewaal.org/

Fundación CODESPA

Codespa is een organisatie van deskundigen op het gebied van economische en sociale ontwikkeling in publiek-private partnerschappen, door gemeenschappen beheerd toerisme, duurzame landbouw en veeteelt op het platteland, bedrijfsontwikkeling, financiële inclusie en microfinanciering, beroepsopleiding en arbeidsbemiddeling. Ze voeren al meer dan 30 jaar sociaal-economische ontwikkelingsprogramma's uit voor inheemse en boerengemeenschappen die in armoede leven in de kustgebieden, de hooglanden en het Amazonegebied. De toegevoegde waarde is de integratie van een genderbenadering in waardeketens, waarbij actoren bewust worden gemaakt van de kwetsbaarheden en kansen van jonge vrouwen op het gebied van economische empowerment.
https://www.codespa.org/

Laos

CAMKID (Community Association for Mobilising Knowledge in Development)

CAMKID (Community Association for Mobilising Knowledge in Development) is een ngo die zich in de noordelijke regio Bokeo inzet voor plattelandsontwikkeling. CAMKID is de eerste non-profit organisatie die geregistreerd werd in de provincie. Het team van CAMKID helpt gemeenschappen om vaardigheden te ontwikkelen waardoor alle etnische groepen hun levenskwaliteit kunnen verbeteren.

www.lao-cso-network.org/camkid.html

Vietnam

VWU (Vietnam Women Union)

De Vietnam Women's Union is een sociaal-politieke organisatie die de rechten en de belangen van Vietnamese vrouwen in alle lagen van de maatschappij vertegenwoordigt. De VWU ijvert voor de ontwikkeling van vrouwen en voor gendergelijkheid. Op dit ogenblik telt de organisatie meer dan 19 miljoen leden, verspreid over heel het land.

www.hoilhpn.org.vn

Institute for Social Development Studies (ISDS)

ISDS - Institute for Social Development Studies - is een onafhankelijke onderzoeksorganisatie die gendergelijkheid en empowerment van vrouwen in Vietnam bevordert.

https://isds.org.vn/en/ 

Syrië

INTERSOS

INTERSOS is een internationale humanitaire organisatie, opgericht in Italië, die actief is in de frontlinie in contexten van oorlog, geweld, extreme armoede, natuurlijke of door de mens veroorzaakte rampen. INTERSOS is een onafhankelijke organisatie die samenwerkt met tal van lokale verenigingen en organisaties en met de belangrijkste Europese en internationale instellingen en agentschappen. Ze is lid van ICVA, VOICE, LINK 2007 en heeft een raadgevende status in de Economische en Sociale Raad van de VN en de status van waarnemer bij de Internationale Organisatie voor Migratie.

Polen

FRD - Foundation for Child Development

FRD - Foundation for Child Development - runt het SPYNKA-programma, dat moeders en kinderen die Oekraïne zijn ontvlucht wil helpen zich aan te passen aan de nieuwe omstandigheden, en biedt kinderopvang voor kinderen van 1 tot 6 jaar. https://www.frd.org.pl/en/

Roemenië

JRS – Jesuit Refugee Service

JRS - Jesuit Refugee Service - ondersteunt vluchtelingen in hun nieuwe leven door hen naar afspraken te brengen, advies te geven, toegang te bieden tot kwaliteitsonderwijs en hen te verwijzen naar de diensten die ze nodig hebben. https://jrs.net/en/country/romania/

België

Partners voor Kinderrechtenscholen

De Partners voor Kinderrechtenscholen verenigen 6 gespecialiseerde organisaties die leraren en scholen coachen om kinderrechten te integreren in de dagelijkse realiteit van de school en in het onderwijstraject. Plan International coördineerde het partnerschap tot eind 2021 en bleef actief lid

www.kinderrechtenschool.be

Kinderrechtencommissariaat

Het kinderrechtencommissariaat en haar Franstalige tegenhanger DGDE  bewaken kinderrechten en verdedigen de belangen van kinderen en jongeren in Vlaanderen en in de Waals-Brusselse Federatie.

https://kinderrechten.be/

Djapo

Djapo brengt verschillende organisaties samen. Gespecialiseerd in onderwijs en duurzame ontwikkeling, moedigt Djapo leerkrachten uit kleuter, basis en secundair onderwijs aan om te werken rond duurzaam burgerschap.

www.djapo.be

Echos Communication

Echos Communication informeert, sensibiliseert en helpt bij het opzetten van experimentele en creatieve initiatieven rond ownership en empowerment. Echos is actief in België en in het buitenland.

https://www.echoscommunication.org/

Kiyo

Kiyo is kinderrechtenexpert in België en andere landen. In België moedigt deze organisatie jongeren en volwassenen aan om zich te engageren voor kinderrechten.

www.kiyo-ngo.be

UNICEF België

UNICEF België werkt wereldwijd om elk kind een waardig leven te geven met respect voor kinderrechten. Ze dragen bij aan het opleiden van leerkrachten rond kinderrechten.

www.unicef.be

VIA Don Bosco

VIA Don Bosco slaat de brug tussen Belgische en buitenlandse scholen en draagt op die manier bij tot een rechtvaardigere samenleving die past binnen de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.

www.viadonbosco.org

Platform Kinderrechten in Ontwikkelingssamenwerking

Het Platform Kinderrechten in Ontwikkelingssamenwerking groepeert ngo’s en experten met als doel een breed maatschappelijk en politiek draagvlak te creëren voor de verdediging van kinderrechten in het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid.

www.plateformedroitsdelenfant.be

NCRK - Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind

De NCRK (Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind) groepeert 90 actoren rond kinderrechten. De commissie helpt bij het opstellen van Belgische rapporten ten aanzien van internationale instanties en bij het formuleren van algemene politieke aanbevelingen. 

https://ncrk-cnde.be/

KIRECO - Kinderrechtencoalitie

KIRECO (kinderrechtencoalitie) is een netwerk van Nederlandstalige organisaties dat opkomt voor kinderrechten in België en elders in de wereld.

www.kinderrechtencoalitie.be

​​La CODE

La CODE is een netwerk van Franstalige verenigingen met als gemeenschappelijk doel acties opzetten voor het verdedigen en bekend maken van kinderrechten in België en elders in de wereld. 

https://lacode.be/

Perspective 2030

La Plateforme Perspective 2030  groepeert actoren die betrokken zijn bij het realiseren van de 17 ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de VN. Plan International België ijvert ervoor dat ons land haar engagementen nakomt ten aanzien van SDG 4 (kwaliteitsvol onderwijs) en SDG 5 (gendergelijkheid).

www.11.be/wat-doet-11-11-11/campagnes/perspective-2030

Consortium 1212

Het Belgische Consortium bestaat uit 7 humanitaire internationale organisaties. Ze werken samen om efficiënte en snelle noodhulp te kunnen organiseren wanneer zich natuurrampen of humanitaire crisissen voordoen.

www.1212.be

Educaid

Educaid.be brengt onderwijsinstanties samen rond ontwikkelingssamenwerking. De organisatie zorgt voor het uitwisselen van ervaringen tussen leden en ondersteunt de Belgische politiek rond deze materie..

www.educaid.be

ARGO (Adviesraad voor Gender en Ontwikkeling)

ARGO (Adviesraad voor Gender en Ontwikkeling) ijvert voor een betere integratie van genderkwesties in de Belgische ontwikkelingssamenwerking. In de raad zetelen de academische wereld, vrouwenraden, de ngo-wereld en het instituut voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. 

https://argo-ccgd.be/

Mirabal

Mirabal  sensibiliseert het brede publiek en doet een oproep aan de publieke opinie om te ageren. Dat doen ze elk jaar rond de datum van 25 november, de Internationale Dag voor de Uitbanning van Geweld op Vrouwen.

https://mirabalbelgium.org/

De Belgische voetbalbond

Plan International is partner van het Red Courts-programma van de Belgische voetbalbond, dat de lokale sociale cohesie wil stimuleren met sport. Dankzij de steun van de (ex-)Rode Duivels & Red Flames wordt dit gemeenschapsproject gebruikt om thema's als inclusie, ethiek en milieu in specifieke onderwijsprogramma's aan te pakken. 

Plan is sinds januari 2022 bezig om nieuwe partnerschappen tot stand te brengen in het kader van het nieuwe programma Lead for Rights, dat door de DGD gefinancierd wordt: 

  • Forum des jeunes (Organisatie die de spreekbuis is van jongeren tussen 16 en 30 jaar in de Federatie Wallonië-Brussel) 
  • ÇAVARIA (Vlaamse LGTBQI+ belangenorganisatie en de koepel van LGBTIQ+ organisaties) 
  • CEF (Comité des Élèves Francophones) 
  • Kruit - Kenniscentrum wereldburgerschapseducatie  
  • Search for Common Ground     
  • UNICEF België      
  • Geomoun 
  • Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten    
  • MoVo -platform (het MoVo-platform is een plaats voor ontmoeting, uitwisseling en verbinding tussen medewerkers uit het onderwijs, waarvoor alle niet-gouvernementele actoren die werkzaam zijn in het Nederlandstalig onderwijs worden uitgenodigd) 

De Adviesraad Gender en Ontwikkeling (ARGO)

Adviesraad voor Gender en Ontwikkeling ijvert voor een betere integratie van genderkwesties in de Belgische ontwikkelingssamenwerking. In de raad zetelen de academische wereld, vrouwenraden, de ngo-wereld en het instituut voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. 

www.argo-ccgd.be

ACODEV

De NGO-Federatie en ACODEV zijn de beroepsfederaties van ontwikkelings-ngo’s aan enerzijds Nederlandstalige en anderzijds Frans- en Duitstalige zijde. 

https://ngo-federatie.be/

https://acodev.be/

 

 

Platform kinderen op de vlucht

Het Platform kinderen op de vlucht is een nationaal, tweetalig platform van 50 organisaties (leden en waarnemers). Het Platform is ontstaan in 1999 en coördineert de acties van vakmensen die rechtstreeks werken met niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) en kinderen die met hun ouders in precair of zonder wettig verblijf in België zijn. Het Platform is ontstaan als project van de Service Droit des Jeunes, een AMO (Aide en milieu ouvert) van de Bijzondere Jeugdzorg van de Franse Gemeenschap, uit de vaststelling dat kinderen op de vlucht wegens hun juridische, sociale en administratieve situatie niet volledig konden genieten van hun fundamentele rechten.

www.kinderenopdevlucht.be

11.11.11

11.11.11 is de koepelorganisatie van de Nederlandstalige ngo’s. Plan International België is zelf geen lid maar we werken op regelmatige basis met 11.11.11 samen. Sinds 2020 vertegenwoordigt Plan International België 11.11.11 in de adviesraad voor gender en ontwikkeling.

www.11.be

CNCD-11.11.11

CNCD-11.11.11 brengt de stemmen samen van 90 Belgische ngo’s. Hoewel we geen lid zijn, werken we ad hoc of in het kader van specifieke thema’s met hen samen.

https://www.cncd.be/?lang=fr

 

Antwerpen: Kras Jeugdwerk

Antwerpen: KrasJeugdwerk organiseert vrijetijdsactiviteiten voor jongeren van 6 tot 25 jaar, specifiek in de meer kansarme wijken. Daar stoppen jongeren vaak vroegtijdig met school en is publieke ruimte en vrijetijdsbesteding schaars. krasjeugdwerk.be 

Charleroi: Centre Ener’J

Charleroi: Centre Ener’Jbiedt jongeren tussen 12 en 26 en hun omgeving gratis complete en onafhankelijke informatie over onderwerpen die hen aangaan. Daarnaast bieden ze educatieve activiteiten aan.

enerj.be 

MAC Charleroi

MAC Charleroi (La Maison-Arc-en-Ciel) biedt onthaal, individuele psychosociale begeleiding en groeps- en buurtactiviteiten rond het beleven van hun geaardheid of genderidentiteit. maccharleroi.be 

Tels Quels

Tels Quelszet acties op rond thema’s als geaardheid en genderidentiteit. Ze begeleiden iedereen die direct of indirect met homoseksualiteit te maken heeft, of die zich zorgen maakt over geaardheid of genderidentiteit.

telsquels.be 

Gent: Overkop Gent

Gent: Overkop Gent biedt jongeren tot 25 jaar een plaats waar ze kunnen deelnemen aan allerlei leuke activiteiten. Het is een veilige plek waar jongeren zonder oordeel beroep kunnen doen op professionele therapeutische hulp www.gent.overkop.be  

Minus One

Minus One is een ondergronds cultureel centrum voor jongeren in Gent. Deze plek stimuleert en ondersteunt jonge ondernemers en creatievelingen, terwijl organisatoren er hun evenementen kunnen testen. Minus One is een open huis, waar verschillende groepen jongeren zich welkom voelen en gewoon zichzelf kunnen zijn.

www.minus-one.be  

Jong vzw

Jong vzw is jeugdzorg met projecten in verschillende wijken. Jong vzw wil de emancipatie en ook de persoonlijke en maatschappelijke participatie van kinderen en jongeren stimuleren.

www.jongvzw.be  

Canon

We krijgen ook steun van Canon. Dankzij hun enthousiaste ambassadeurs worden de Champions of Change experts in (participatieve) fotografie en videografie.   

Wij konden ook rekenen op de financiële steun van Canon, de Europese Unie, Equal Brussel en de stad Brussel.