Privacy-verklaring

her school

Welkom op ons platform www.dreams.planinternational.be (hierna “Platform”). Dit Platform is eigendom van Plan International België (hierna “Plan”, “wij”, “we”, “ons” of “onze”). 

Deze Privacyverklaring legt uit hoe Plan, met maatschappelijke zetel te Galerie Ravenstein 3 B5, 1000 Brussel, België, uw persoonsgegevens verzamelt, bewaart, overdraagt en/of gebruikt, die we van u verkregen via dit Platform als deel van de campagne Dream4Girls (hierna “Dienst”), eigendom van en beheerd door Plan. 

Plan is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna “AVG”) voor de verwerkingsactiviteiten omschreven in deze Privacyverklaring. Dit houdt in dat Plan beslist welke gegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Plan verwerkt uw persoonsgegevens op een transparante en zorgvuldige manier in overeenstemming met (i) de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en conform (ii) Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (Algemene Verordening Gegevensbescherming of AVG). 

Plan neemt bovendien passende technische en organisatorische maatregelen om het verlies van uw persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Zo worden de (persoons)gegevens die je online invult tijdens de verzending versleuteld en vindt de verzending van (persoons)gegevens plaats via een beveiligde verbinding. Plan bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking. Iedere verwerker aangesteld door Plan is verplicht om de technische en organisatorische maatregelen toe te passen die werden aangenomen door Plan.

Om u deze campagne te kunnen aanbieden, werken we samen met Duke & Grace BV (hierna “D&G” of “Springbok”), met maatschappelijke zetel te Foreestelaan 1, B-9000 Gent, België, en ingeschreven in het KBO onder nummer 0473.071.275. Springbok is een gegevensverwerker in de zin van de AVG. 

Uw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met derden mits uw toestemming, indien nodig om een transactie te voltooien dan wel indien we hier wettelijk toe verplicht zijn. Plan kan uw persoonsgegevens ook delen door third-party toepassingen, zoals Google Analytics, Google Signals en Hotjar. Deze toepassingen voldoen aan de AVG. 

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

Aanmaken van een account of aanmelden via email (zonder bevestiging) 

Grondslag: Toestemming 

Om bij ons een account aan te maken, moet u ons een aantal gegevens bezorgen, waaronder uw naam en voornaam, emailadres en wachtwoord. 

Indien u aanmeldt via Google, Facebook of LinkedIn, gebruikmakend van single sign-on (SSO), zullen we enkel uw naam en emailadres verwerken. Gelieve de privacyverklaringen van de betreffende platformen te raadplegen indien u meer informatie wenst over hoe zij uw gegevens verwerken. 

Genereren van een afbeelding 

Grondslag: Toestemming 

Om een afbeelding te genereren, bezorgen we OpenAI de input op de GPTs die vervat zitten in het bericht dat door u werd ingetypt in het voorziene tekstvak (‘prompts’). Deze beschrijving wordt vervolgens gebruikt om een afbeelding te genereren door middel van het Dall-E model. Plan heft toegang tot zowel de prompts als de gegenereerde afbeelding. 

Voor meer informatie over hoe OpenAI te werk gaat, kan u terecht op deze pagina. 

Informatie over de campagne 

Grondslag: Toestemming 

Als u heeft aangegeven interesse te hebben in het ontvangen van informatie over de Dream4Girls-campagne, zullen we uw persoonsgegevens verwerken met als grondslag uw toestemming. U kan op ieder moment uw toestemming weer intrekken door te klikken op de uitschrijf-link onderaan iedere email van Plan. 

We gebruiken en bewaren uw persoonsgegevens zolang als noodzakelijk voor de hierboven omschreven doeleinden en minstens tijdens de duur van de campagne. 

Met wie delen we uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met: 

 • Verwerkers verantwoordelijk voor onze ICT-infrastructuur 
 • Een auditor, in geval van een audit 

Waar verwerken we uw persoonsgegevens?

Plan en zijn verwerkers verwerken uw persoonsgegevens binnen de EER (Europese Economische Ruimte). Indien wij, of één van onze partners, uw gegevens overdragen naar buiten de EER, doen we dit enkel op basis van uw toestemming, adequaatheidsbeslissingen betreffende het land waar de informatie naar wordt overgedragen en transfermechanismes zoals de Standard Contractual Clauses aangenomen door de Europese Commissie en het EU-U.S. Data Privacy Framework (“EU-U.S. DPF”). 

Wat zijn uw rechten en hoe kunnen deze worden uitgoefend?

Als u een klacht, vraag of een probleem heeft met de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken, neem dan contact op met onze Data Protection Officer (‘DPO’) via BNO.DPO@planinternational.be. 

Zorg ervoor dat het steeds duidelijk is welk recht u precies wil uitoefenen en op welke manier (bv. per e-mail, per post, mondeling, …) u de informatie wenst te krijgen. Houd er wel rekening mee dat we in bepaalde gevallen meer informatie nodig hebben. We willen zeker zijn dat we de juiste persoon helpen. 

Recht op inzage 

U heeft het recht om ons te vragen naar de persoonsgegevens die wij over u hebben.  

Recht op verbetering 

Denkt u dat uw gegevens niet juist of actueel zijn? U heeft het recht om ons te vragen deze te corrigeren. 

Recht op dataportabiliteit 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te verkrijgen en deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen indien het gaat over (i) persoonsgegevens die verwerkt worden op basis van toestemming of indien de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst, en (ii) indien de verwerking verloopt via geautomatiseerde werkwijze (recht heeft geen toepassing op papieren dossiers). 

Recht van bezwaar 

U heeft het recht om ons te vragen om te stoppen met uw persoonsgegevens te verwerken. 

Recht op het beperken van geautomatiseerde besluitvorming & profilering 

Een betrokkene mag niet onderworpen worden aan een volledig automatische beslissing – zonder menselijke tussenkomst – die hem of haar aanzienlijk treft of juridische gevolgen heeft. U heeft steeds het recht om u hiertegen te verzetten tenzij het besluit noodzakelijk is voor de totstandkoming of uitvoering van een overeenkomst, berust op uw toestemming of is toegestaan bij een Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepaling. 

Recht op het beperken van de bewerking 

U kan ons vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld wanneer we de juistheid van uw persoonsgegevens controleren. 

Recht op vergetelheid of verwijdering 

U heeft het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens te vernietigen. Indien wij wettelijk verplicht zijn om bepaalde persoonsgegevens bij te houden, kunnen wij wel niet aan dit verzoek voldoen. 

Recht op intrekking van uw toestemming 

Bij verwerkingen van persoonsgegevens die gebaseerd zijn op uw toestemming, kan u die toestemming intrekken. 

U beschikt ook over het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, tel. 02/274.48.00, contact@apd-gba.be. 

Cookiebeleid  

INLEIDING 

Deze website is eigendom van Plan International België (“Plan”, “wij”, “we”, “ons”, of “onze”). Plan maakt op deze website gebruik van cookies en andere trackingtechnologieën. Dit Cookiebeleid legt de cookies en trackingtechnologieën uit die wij en onze partners gebruiken, hoe we ze gebruiken en welke keuzes u heeft met betrekking tot dergelijke cookies en technologieën.   

WAT IS EEN COOKIE? 

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat wordt meegestuurd wanneer u pagina's van deze website opent en dat door uw browser op de harde schijf van uw computer of apparaat wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar de servers worden teruggestuurd. Er zijn verschillende soorten cookies, afhankelijk van hun kenmerken en functies, en ze kunnen voor verschillende perioden worden opgeslagen op de apparaten van gebruikers.  

In dit beleid verwijzen we naar alle cookies en vergelijkbare technologieën als "cookies". 

COOKIES VAN EERSTE EN DERDE PARTIJEN 

Op onze website gebruiken wij cookies van onszelf en van derde partijen.  

 • Cookies van eerste partij (‘direct cookies’) worden beheerd door Plan zelf of worden gebruikt namens Plan en verwijzen naar de domeinnaam van Plan.  
 • Cookies van derde partijen (‘indirect cookies’) worden geplaatst door derden en verwijzen naar hun domeinnaam.  

Het woord ‘partij(en)’ verwijst naar het domein zoals aangegeven in de cookie: de website die de cookie plaatst. 

WAAROM GEBRUIKEN WE COOKIES?  

Plan gebruikt vier soorten cookies op deze website:  

 • Strikt noodzakelijke cookies zijn nodig voor het goed functioneren van de website en kunnen niet worden geweigerd. 
 • Functionele cookies verhogen de gebruiksvriendelijkheid van een website door uw keuzes te herinneren (bv. taalvoorkeuren, regio, login). 
 • Analytische cookies verzamelen gegevens over het gebruik van een website zoals het aantal bezoekers, de tijd die bezoekers doorbrengen op een webpagina en foutmeldingen.  
 • Tracering en marketing cookies zijn cookies die ook bij bezoek aan een andere website kunnen worden uitgelezen. Met deze cookies kunnen we het internetgedrag van mensen door de tijd heen volgen. Tracking cookies maken het mogelijk om profielen van mensen op te stellen (profiling) en hen anders te behandelen. Tracering en marketing cookies zorgen ervoor dat u na een bezoek aan onze website mogelijk op andere websites gepersonaliseerde advertenties van ons kan zien. 

HOE LANG WORDEN COOKIES BEWAARD? 

Sommige cookies worden bijvoorbeeld automatisch verwijderd wanneer je je browser afsluit (de zogenaamde sessiecookies), terwijl andere langere tijd op je computer blijven staan, soms zelfs tot je ze handmatig verwijdert (de zogenaamde permanente cookies). 

SOORTEN COOKIES (VAN DERDEN) EN ANDERE ANALYTISCHE EN MARKETINGTOOLS DIE PLAN GEBRUIKT 

Onze website gebruikt cookies en tools van verschillende dienstverleners voor marketing- of analysedoeleinden. We vermelden hieronder de belangrijkste externe netwerken waar we mee werken. 

Google Analytics, Google Signals en Google Ads Personalisatie 

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”) voor statistische doeleinden. Google Analytics maakt zelf gebruik van cookies om te analyseren hoe bezoekers deze website gebruiken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van de website van Plan International wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor Plan International België.  

Google mag deze informatie niet aan derden verschaffen tenzij Google hiertoe wettelijk wordt verplicht. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.  

We gebruiken ook Google Signals. Google Signals wordt gebruikt om de mogelijkheden van Google Analytics te verbeteren en extra inzichten te bieden in het gedrag van gebruikers over verschillende apparaten. Met Google Signals doen we het volgende:  

 • Platformoverschrijdende rapportage: Verbinden van gegevens over apparaten en activiteiten van verschillende sessies met behulp van je User-ID of Google Signals-gegevens, zodat we inzicht krijgen in het gedrag van gebruikers bij elke stap van het conversieproces, van het eerste contact tot de conversie en daarna. 
 • Remarketing met Google Analytics: Creëren van remarketing doelgroepen van onze Google Analytics-gegevens, en delen van deze doelgroepen met onze gekoppelde advertentie accounts. 
 • Functies voor advertentierapportage: Google Analytics verzamelt informatie per onze tracking-codeconfiguratie, evenals Google Signals-gegevens en Google-advertentiecookies die aanwezig zijn. 
 • Demografische gegevens en interesses: Google Analytics verzamelt aanvullende informatie over demografische gegevens en interesses van apparaat-ID's en van gebruikers die zijn aangemeld bij hun Google-accounts en die Ads Personalization hebben ingeschakeld. 

U kunt zich afmelden voor Google Analytics door de Google Analytics Opt-out Browser Add-on te gebruiken, beschikbaar op Google Analytics Opt-out Browser Add-on. Daarnaast kunt u zich afmelden voor het gebruik van cookies of apparaat-id’s door Google’s advertentie-instellingen te bezoeken.  

Voor meer informatie kunt u beroep doen op het Privacybeleid en het Advertentiebeleid van Google. 

Een gedetailleerd overzicht van de cookies die worden gebruikt op deze website kan u terugvinden via de cookie banner. 

COOKIES EN UW TOESTEMMING  

Met uitzondering van strikt noodzakelijke cookies, maakt Plan alleen gebruik van cookies en andere technieken voor zover u hier vooraf toestemming voor heeft verleend. U kunt zelf beslissen of u cookies wilt accepteren of weigeren. Ook kunt u uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken.  

HOE KAN JE JE COOKIES BEHEREN? 

Dankzij reclame kun je de meeste websites gratis bezoeken. Daarom zijn de advertenties afgestemd op je interesses. Als je de cookies uitzet, krijg je nog altijd reclame te zien, alleen is deze niet meer afgestemd op jouw voorkeuren. Bovendien moet je eventuele inloggegevens (wachtwoord en gebruikersnaam) elke keer opnieuw intypen als je de cookies die jouw voorkeuren onthouden uitschakelt. 

Naast de hierboven beschreven opties zijn er nog andere hulpmiddelen voor het beheren van cookies en andere trackingtechnologieën. De meeste browsers aanvaarden automatisch cookies. Je kan je browser echter zo instellen dat je gewaarschuwd wordt vooraleer een cookie wordt geplaatst of zodat cookies geweigerd worden. Nieuwe cookies kunnen geweigerd worden. Meer informatie over hoe u uw browser kan instellen, vindt u via de ‘Help’-knop op uw browser. Op Your Online Choice en YourAdChoices kan u aanduiden welke bedrijven wel en welke niet uw surfgedrag mogen vastleggen. 

https://adssettings.google.com/anonymous?hl=enU kunt zich ook afmelden voor het gebruik van cookies door een externe partij door de afmeldingspagina van het Network Advertising Initiative opt-out page te bezoeken of het gebruik van apparaat-id’s te regelen via de instellingen van het apparaat.  

UPDATE VAN DIT BELEID  

We kunnen dit beleid van tijd tot tijd bijwerken. We raden u aan deze pagina regelmatig te raadplegen voor de meest recente informatie over ons gebruik van cookies en trackingtechnologieën. 

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van cookies door Plan? Neem dan contact op via dpo.bno@planinternational.be.