Projecten Een veilige stad voor iedereen
Projets

Een veilige stad voor iedereen

Haar lichaam Haar stem Haar bondgenoten

Vietnam

Duur: Now - Now

Deelnemers:

Ik doe een gift

201901-VNM-06_LQ_HEADER-Safercities (2)

 

Stop intimidatie  

Gedragen door een wereldwijde beweging en met de steun van onze programma's stellen meisjes in 23 steden in Vietnam de intimidaties aan de kaak waarmee ze maar al te vaak te maken krijgen.  

Plan International voert ook bewustwordingsprojecten uit en strijdt tegen intimidatie in de openbare ruimte in België.  

Dialoog en oplossingen 

Ons Safer Cities-programma, dat in 2014 in Hanoi als proefproject van start ging, en de gendergerichte aanpak ervan zijn een doorslaand succes. De proeffase heeft 6 provincies in Vietnam geïnspireerd om het ook te implementeren. 

Dankzij het model om intimidatie te monitoren en te beoordelen heeft het programma een uitgebreide dialoog op gang gebracht tussen jonge meisjes en lokale autoriteiten om oplossingen te vinden en ervoor te zorgen dat ze worden geïmplementeerd. Zo worden openbare ruimtes gerenoveerd, straatverlichting verbeterd en een noodnummer gepromoot. 

Met talrijke bewustmakingsinitiatieven, zoals communicatiecampagnes en uitwisselingssessies met de gemeenschappen, maakt dit project nu integraal deel uit van een nationaal programma tegen intimidatie. 

— Bu chi long, buschauffeur in Hanoi

Tien jaar geleden, aan het begin van mijn carrière, was de opleiding tot buschauffeur strikt technisch. We wisten niet hoe we met seksuele intimidatie moesten omgaan. Sinds ik de training heb gevolgd, ben ik beter voorbereid. Seksisme is een wijdverbreid sociaal probleem in Vietnam, dat niet van de ene op de andere dag zal verdwijnen. De stripverhalen die door jonge actievoerders van Plan International zijn gemaakt en in de bus worden uitgedeeld, zijn een zeer effectieve manier om het bewustzijn te vergroten.

Meer dan cijfers

11.000

meisjes

ervaren de positieve invloed van het project

650.000

jongeren

zijn bewust gemaakt van de strijd tegen intimidatie

8.000

vervoersmedewerk(st)ers

zijn (bij)geschoold

1.000

overheidsmedewerk(st)ers

zijn bewust gemaakt van veiligheid voor meisjes

Welke acties ondernemen we? 
  • Co-creatie met meisjes om politiek gedragen oplossingen te vinden.  
  • Co-creatie van bewustwordingscampagnes in de openbare ruimte. 
  • Posters op bussen. 
  • Jongeren maken stripverhalen om hun leeftijdsgenoten bewust te maken. 
  • Training voor buschauffeurs en controleurs.  
  • Herinrichting van openbare ruimtes. 
  • Verbeterde straatverlichting.  
  • Promotie van een noodnummer. 

Partners

We voeren het project in Vietnam uit in samenwerking met xx 

We willen graag xx en onze trouwe donateurs bedanken die dit project steunen.