Projecten Veerkrachtige gemeenschappen bouwen
Projecten

Veerkrachtige gemeenschappen bouwen

Humanitaire crisis Haar lichaam Niger

Land: Niger

Duur: 01.05.22 - 30.04.23

Deelnemers: 87.000

Ik doe een gift

hero_image

 

Geweld in veel vormen  

In Niger leiden twee grote humanitaire crisissen, de crisis in de Sahel en de crisis rond het Tsjaadmeer, tot conflicten en toenemende instabiliteit. Duizenden vluchtelingen en ontheemden overleven op gevaarlijke plekken in het westen van het land. 

Gendernormen en materiële beperkingen dwingen meisjes tot huwelijken op jonge leeftijd en dwangarbeid. Kinderen die van hun ouders gescheiden worden, lopen grote risico's. We steunen niet alleen kwetsbare meisjes, maar we werken ook samen met hun gemeenschappen om duurzame oplossingen te ontwikkelen die hen beschermen. 

Kinderen op alle mogelijke manieren ondersteunen 

Onze programma's versterken de diensten voor geweldpreventie en de zorg voor slachtoffers van geweld, in het bijzonder seksueel geweld. Ze versterken ook de mechanismen voor kinderbescherming, verbeteren de toegang tot zorg voor de meest kwetsbaren en vergroten de veerkracht van de vluchtelingen en ontheemde bevolkingsgroepen, én van de gemeenschappen die hen opvangen. 

In samenwerking met onze partners bieden we uitgebreide medische zorg aan kwetsbare mensen en begeleiden we hen naar geschikte diensten. 

We vergroten het bewustzijn rond gendergerelateerd geweld, dat vooral meisjes en adolescenten treft, en helpen gemeenschappen opdat ze het beter zouden kunnen opsporen en voorkomen. 

201902-NER-28_LQ

Meer dan cijfers

11.071

meisjes

nemen deel aan het programma

10.059

vrouwen

krijgen materiële, morele en psychologische hulp

Welke acties ondernemen we? 

  • We creëren veilige plekken om kinderen en jongeren op te vangen. 
  • We voorzien medische zorg. 
  • We ondersteunen de slachtoffers van seksueel geweld. 
  • We versterken de capaciteit van zorginstellingen. 
  • We ondersteunen het systeem van kinderbescherming. 
  • We maken de gemeenschap bewust van het belang om seksueel geweld op te sporen en te voorkomen. 

Jouw steun is essentieel

Door onze projecten financieel te steunen draag je actief bij aan de vrijheid van meisjes en gendergelijkheid.
Alle giften van minimaal € 40 per jaar zijn voor 45% fiscaal aftrekbaar.

Partners

Wij danken het directoraat-generaal Europese Civiele Bescherming en Humanitaire Hulp (ECHO), en onze trouwe donateurs die dit project steunen. 

EU-1