Projecten Voor een veilige, inclusieve, gelijkwaardige omgeving
Projets

Voor een veilige, inclusieve, gelijkwaardige omgeving

Haar stem Haar lichaam Haar talent Senegal

Land: Senegal

Duur: 01.05.22 - 01.04.26

Deelnemers: 17.850

Ik doe een gift

IMG_0135_LQ_HEADER-DGD (2)

 

De toekomst vormgeven 

Patriarchale tradities en wetten die niet worden gehandhaafd leiden in Senegal tot schendingen van de rechten van meisjes en vrouwen. In de provincies komt ondervoeding vaak voor en is het niveau van de gezondheidszorg laag. Tienermeisjes en jonge vrouwen hebben minder macht, vaardigheden en kansen om aan armoede te ontsnappen. 

In ons programma krijgen jongeren, vooral meisjes en jonge vrouwen van 10 tot 24 jaar, toegang tot duurzame en fatsoenlijke onderwijs-, professionele en economische kansen. Ze nemen actief deel aan beslissingen die een invloed hebben op hun persoonlijke en professionele toekomst. 

Ondersteunende kanalen 

Door scholen, opleidingscentra, gemeenschappen en lokale overheden bijeen te brengen, vergroten onze teams het bewustzijn over geweld, trainen ze jongeren en de mensen in hun omgeving in de preventie ervan en verzekeren ze zich van hun engagement. 

We werken samen met jongeren en lokale overheden om de sectoren van de toekomst, de drempels voor werkgelegenheid en beroeps- en technische opleidingscentra in kaart te brengen. Bij die bijeenkomsten, face-to-face of online, stellen we de deelname van jongeren voorop, zodat zij actoren van verandering worden. 

Via onze trainingen in techniek, ondernemerschap en levensvaardigheden verwerven deelnemers kennis die essentieel is om een ​​job te vinden in de meest beloftevolle sectoren, zoals die van de hernieuwbare energie. 

IMG_0433_LQ (1)

Meer dan cijfers

10.350

tienermeisjes en jonge vrouwen

7.500

adolescente en jonge jongens

59

onderwijsinstellingen

12

opleidingscentra

250

docenten

20

vertegenwoordigers

van lokale overheden

45

leden

van lokale beschermingscomités

Welke acties ondernemen we? 
  • Opleidingscentra om professionele en technische vaardigheden te ontwikkelen. 
  • We coachen jongeren zodat zij hun capaciteiten voor actieve participatie versterken. 
  • Bewustmakingsacties tegen gendergerelateerd geweld. 
  • Sportactiviteiten om de beslissingskracht van jongeren te versterken. 
  • Bijeenkomsten van scholen, gemeenschappen en lokale overheden om gendergelijkheid, en de preventie en bestrijding van geweld te bevorderen. 
  • We bestuderen groeisectoren om tegemoet te komen aan de marktbehoeften en de voorkeuren van jongeren, en om sociaal-professionele genderbarrières te identificeren. 
  • We gebruiken digitale hulpmiddelen om alle activiteiten te ondersteunen. 

Uw steun is essentieel

Door onze projecten financieel te steunen draag je actief bij aan de vrijheid van meisjes en gendergelijkheid.
Alle giften van minimaal € 40 per jaar zijn voor 45% fiscaal aftrekbaar.

Partners

Het project wordt in Senegal uitgevoerd in samenwerking met APROFES, het Siggil Jigéen Netwerk en YMCA. 

Wij danken de Belgische Ontwikkelingssamenwerking en onze trouwe donateurs die dit project steunen. 

DGD