Vacatures Fundraising Director

Fundraising Director

hero_image

Plan International België

Plan International België werkt al meer dan 40 jaar aan een wereld die rechtvaardig en veilig is voor alle kinderen. Alle kinderen hebben recht op onderwijs en kansen. Die rechtvaardigheid begint bij dezelfde kansen voor meisjes en jongens. Meisjes worden nog te vaak achtergesteld en gediscrimineerd, soms zelfs bedreigd en mishandeld.

Plan International België maakt deel uit van een ambitieuze internationale federatie met projecten in bijna 80 landen (waaronder België). Met onze projecten genereren we impact, via beleidsbeïnvloeding, sensibilisering en projecten met en voor kinderen en jongeren.

Plan International België is een sterk groeiende organisatie. Tijdens de laatste 5 jaar steeg ons inkomen van 14 miljoen naar 20 miljoen en groeiden we van 40 naar meer dan 65 zeer gedreven collega’s.

Om de straffe ambities van Plan International België nog sterker te vertalen naar een betere toekomst voor kinderen en jongeren, zijn we op zoek naar een enthousiaste, waardengedreven en vaardige Fundraising Director.

Jouw rol als Fundraising Director

Dankzij een succesvolle fondsenwerving creëren wij kansen voor kinderen wereldwijd. Tienduizenden trouwe donateurs geven onze organisatie kleur en kracht. Nieuwe private en corporate donateurs aantrekken en de relaties met nieuwe en bestaande donateurs onderhouden en versterken wordt de kern van je opdracht.

Als Fundraising Director ben je eindverantwoordelijk voor het uitwerken, implementeren en opvolgen van een fondsenwervende, loyauteits- en retentiestrategie in lijn met de meerjarenstrategie van Plan International België.

Je ontwikkelt nieuwe fondsenwervende producten voor zowel private als corporate donors. Je werkt een bijhorende strategische communicatievisie uit om deze producten succesvol te implementeren. Je optimaliseert en ontwikkelt een kwalitatief databeheer.

Je werkt hiervoor direct samen met alle andere afdelingen van onze organisatie, met name Marketing & Communication, Data & Systems, International Programmes, Policy & Social change en Strategy & Innovation. Je verwerft snel inzicht in de activiteiten van andere departementen en identificeert opportuniteiten tot samenwerken om onze fundraisinginkomsten, de kwaliteit en impact continu te verhogen.

Jouw aanpak draagt bij tot de uitbouw van een sterke Plan Community en bekendheid van onze organisatie en haar werk.

Als Director beschik je over zeer goede people management skills, met een sterke focus op mensen en cultuur door middel van strategische resourcing, ontwikkeling van talenten en een coachende aanpak. Je zorgt ervoor dat medewerkers op alle niveaus zich gemachtigd en ondersteund voelen om op hun best te presteren binnen een positieve en stimulerende werkomgeving, en trots zijn op het werk dat ze leveren.

Je bent een rolmodel voor op waarden gebaseerd leiderschap en samenwerking. Je verdedigt de waarden van de organisatie, zowel intern als extern. 

Je hebt ervaring in het uittekenen van een strategische koers en het implementeren ervan op inspirerende wijze. Budgetten en monitoring van ROI schrikken je niet af, zij maken vast onderdeel uit van je analyse en aanpak.

Je hebt een goed netwerk dat je uitbouwt in functie van onze activiteiten en weet hoe je doelgericht en efficiënt externe commerciële partners (dienstverleners) kan enthousiasmeren en inzetten voor onze activiteiten.

Binnen de internationale federatie leg je contacten met je peers wereldwijd en identificeer mogelijkheden tot schaalvergroting en future proof werken.

Bovendien vertegenwoordig je onze organisatie binnen het Belgische NGO-landschap en het Consortium 12-12. Je bouwt ook daar een goed netwerk uit, gericht op samenwerking met andere NGO’s binnen de federaties waar Plan International deel van uit maakt.

Als lid van het directiecomité van Plan International België zet je mee de koers uit voor de hele organisatie en kan je departement-overstijgende belangen identificeren en behartigen.

Jouw profiel

Opleiding

 • Masterdiploma Economie, Bedrijfskunde, Marketing, Sales, Communication, of gelijkwaardig door ervaring.

Kennis en ervaring

Je hebt:

 • 8 à 10 jaar relevante ervaring in een expert/managementpositie waarvan minimaal 6 jaar in een managementfunctie.
 • 8 à 10 jaar ervaring in fundraising en/of verkoop B2C met aantoonbare successen. Je bent up-to-date met de laatste trends.
 • Ervaring met communicatie en marketing, waaronder digitaal, in een fondsenwervende of vergelijkbare context. Je bent eveneens in staat om hierrond jouw bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en implementatie van een communicatiestrategie.
 • Minimaal vijf jaar ervaring in people management en het brengen naar een hoger niveau van je team.
 • Aantoonbare ervaring en succesvol in het ontwikkelen van een lange termijnstrategie en -visie, evenals de roll-out die gericht is op groei, fondsen- en/of klantenwerving en -binding en een sterke naamsbekendheid, binnen een snel evoluerende (digitale) context.
 • Ervaring met budgetbeheer en het behalen van vooropgestelde succesvolle ROI.

Vaardigheden en attitude

 • Je wordt warm van het behalen van concrete resultaten op een kwalitatieve manier.
 • Je bent een ondernemer, hebt een neus voor kansen en opportuniteiten en speelt daar tactisch en strategisch op in.
 • Het is voor jou vanzelfsprekend om je team nauw te betrekken bij het behalen van resultaten in het kader van onze missie en je bent de drijfveer voor hun enthousiasme en professionele groei.
 • Je omarmt het belang van fiere donateurs, ambassadors en vrijwilligers op het terrein.
 • Als lid van het managementteam ben je een bruggenbouwer en zie je belangen die jouw departement overstijgen. Je werkt graag samen en transversaal met andere teams binnen de organisatie en met externe partners.
 • Jouw leadershipscapaciteiten zet je in op een waardengedreven en inspirerende manier en in functie van het team en de gehele organisatie.
 • Je wilt bij een NGO werken en meer specifiek bij déze NGO omdat je in haar missie gelooft. Je wilt een ambassadeur voor Plan International België zijn. Werkervaring bij een NGO is een troef.
 • Om vlot met je collega’s en onze doelgroepen te kunnen communiceren, ben je zeer goed drietalig: Frans, Nederlands en Engels.
 • Je hebt ervaring met het gebruik en de toepassing van CRM-systemen.

Persoonlijk profiel en competenties:

 • Kerncompetenties
  • Hebben van een ‘digital mindset’
  • Objectieven behalen
  • Innovatieve en ondernemende instelling
  • Basiskennis kinderrechten, meisjesrechten en genderthematiek
  • Samenwerken
  • Organisatiebetrokkenheid tonen
  • Zich gedragen volgens de kernwaarden van Plan International België
 • Functie specifieke competenties
  • Visie ontwikkelen voor ganse organisatie
  • Beheren van het departement (inclusief people en finance)
  • Innoveren en digitale transformatie integreren
  • Meewerken aan uitbouw sterke transversale teams
  • Beslissen
  • Motiveren
  • Team aansturen
  • Conceptualiseren
  • Netwerken - relaties leggen (intern, binnen PII en binnen/buiten de sector)
  • Beïnvloeden (recognised voice)
 • Andere:
  • Bereid om eventuele veldbezoeken te doen

Ons aanbod

 • Een divers en ervaren team in een organisatie met een duidelijke strategie.
 • Een maatschappelijk geëngageerde werkomgeving met een uitstekende reputatie en zo’n 65 hoogopgeleide en gedreven mensen.
 • Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling in een zowel Belgische als internationale context.
 • Een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur, een binnen de ngo-sector competitieve verloning aangevuld met extralegale voordelen (groepsverzekering, hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, volledige terugbetaling woon-werkverkeer via openbaar vervoer, GSM en abonnement voor professioneel gebruik, forfaitaire onkostenvergoeding).

Plan International is gelegen in het hartje van Brussel, naast het Centraal Station.

Geïnteresseerd?

Dan horen we graag van je! Stuur je CV en motivatiebrief naar job@planinternational.be met als referentie “Fundraising Director” ten laatste op 5 mei 2024.

Als onderdeel van ons beleid inzake de bescherming van kinderen en jongeren, vragen wij aan elke werknemer om een uittreksel uit het strafregister aan ons voor te leggen (model 2).

Voor Plan International zijn gelijke kansen heel belangrijk! We selecteren jou daarom op basis van je kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht je leeftijd, afkomst, geslacht, seksuele identiteit, religie of andere criteria die geen verband houden met de functie.