Vacatures Oproep voor deskundigen om een programma te evalueren

Oproep voor deskundigen om een programma te evalueren

Job_Audit

Plan International België lanceert een oproep voor experts om een tussentijdse evaluatie uit te voeren van een ontwikkelingsprogramma dat van 2022 tot 2026 wordt uitgevoerd door de kantoren van Plan International in Benin, België, Bolivia, Ecuador, Niger, Senegal, Tanzania en Vietnam, en de partnerorganisaties waarmee ze samenwerken. 

Plan International België ontvangt fondsen voor dit programma van het Directoraat-Generaal voor Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD) van de Belgische Federale Overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. 

Dit programma richt zich op de sociale en economische emancipatie van adolescenten en jongeren. Het is gericht op het scheppen van de voorwaarden die nodig zijn voor de sociale emancipatie en economische empowerment van adolescenten en jongeren, het bevorderen van een beschermende omgeving die gunstig is voor gendergelijkheid en toegang tot onderwijs- en beroepsmogelijkheden. 

Het algemene doel van de tussentijdse evaluatie is het opzetten van een participatief leerproces voor Plan medewerkers en partners die betrokken zijn bij het programma. Experts zullen worden gevraagd om, vanuit een gender- en mensenrechtenbenadering, te beoordelen hoe Plan International en haar partners kunnen leren van de huidige methodologieën, benaderingen en mechanismen van het programma als middel om de impact en verwachte resultaten te bereiken en wat kan worden versterkt in de tweede helft van het programma en kan worden behouden op de langere termijn.  

Meer informatie over deze evaluatie vindt u in de bijgevoegde taakomschrijving. 

Technische en financiële offertes worden ontvangen tot en met 17 april 2024. Zij moeten worden ingediend via het officiële elektronische aanbestedingsplatform: https://www.publicprocurement.be/. Geïnteresseerde kandidaten moeten een voorstel indienen dat het volgende omvat 

  • Een gedetailleerd antwoord op het bestek 
  • De voorgestelde methodologie 
  • Een benadering van ethiek en bescherming van deelnemers, inclusief geïdentificeerde risico's en strategieën voor risicobeperking. 
  • Het voorgestelde tijdschema 
  • CV's van de belangrijkste experts 
  • Voorbeelden van hun eerdere werk 
  • Een gedetailleerd budget, inclusief dagelijkse kosten, uitgaven, belastingen, enz. 
  • Certificaten van goed gedrag