Voor onderwijs, tegen tienerhuwelijken

Background_form_1234

Voer samen met ons de strijd voor de rechten van meisjes en alle andere kinderen

Wist je dat één op zeven meisjes nog altijd geen toegang heeft tot onderwijs? Dit is meer dan een alarmerend cijfer, het is een regelrechte schending van de kinderrechten! Bovendien is het een tragedie van verspild potentieel, gebroken dromen en gefnuikte toekomstplannen. 

Geen toegang tot onderwijs betekent ook dat 23 meisjes per minuut terechtkomen in een situatie waarvoor ze niet hebben gekozen: ze moeten trouwen voor hun 18de 

Aan de zijde van Plan International steun je alle meisjes in hun strijd voor emancipatie: ze komen op voor hun rechten, laten hun stem horen en kunnen vrij beslissen over hun eigen lichaam en toekomst. 

Tot elk meisje vrij is. 

Picture_campaign_page_1

Mayday en Nazaret

Ze leggen uit wat we dankzij jouw gift kunnen verwezenlijken in hun gemeenschap.

 

 

Jouw vrijgevigheid kan een leven veranderen! 

Met jouw giften verzekeren we de toegang tot onderwijs en de emancipatie van meisjes over de hele wereld. Onze concrete acties:  

Jouw gift maakt het verschil! 

Laten we samen een positieve wending geven aan hun verhaal. Doe vandaag nog een gift. 

Alle giften van minimaal € 40 per jaar zijn voor 45% fiscaal aftrekbaar. 

Verspreid de boodschap 

Er zijn nog andere manieren waarop je meisjes over de hele wereld kan steunen. 

Wil je je engageren voor de rechten van meisjes? Wens je onze acties te steunen met je school of je bedrijf?  

Ontdek 5 manieren om je actief in te zetten

Jouw impact in 2022

Door meisjes vandaag te steunen, investeer je ook in de toekomstige generaties. Doe met ons mee tot elk meisje vrij is – vrij om te leren, vrij om te dromen en vrij om haar lot in eigen handen te nemen. 

5,9

miljoen

meer meisjes op de schoolbanken

5,8

miljoen

meisjes kregen toegang tot gezondheidszorg

2,5

miljoen

meisjes werden getraind om voor hun rechten op te komen

Bij Plan International is financiële transparantie onze pijler

Wij geloven in open boeken en open harten en zorgen ervoor dat elke donatie die we ontvangen met de meeste zorg en verantwoording wordt beheerd. Daarom kan je al onze rekeningen vrij consulteren. Deze worden grondig gecontroleerd door een bedrijfsauditor en de Federale Overheidsdienst Financiën.  

202206-VNM-04 (1)-3

FAQ

Project Sponsoring

Waarom onze projecten steunen met een maandelijkse gift?

Door onze projecten te steunen met een maandelijkse gift, creëer je een blijvende en betekenisvolle impact 

Jouw maandelijkse gift zorgt voor een stabiele bron van financiering, waardoor we ook initiatieven op langere termijn kunnen inplannen en concretiseren, zoals het bouwen van onderwijsinfrastructuur en het ontwikkelen van programma's voor sensibilisering en economische emancipatie. 

In noodsituaties geeft jouw maandelijkse steun ons de nodige flexibiliteit om snel en doeltreffend te handelen, zodat we daar waar de nood het hoogst is onmiddellijk kunnen reageren. 

Door de maandelijkse giften van onze donateurs te bundelen, creëren we een collectieve beweging met exponentiële impact, waardoor we meer meisjes bereiken en meer positieve verandering op grote schaal teweegbrengen.  

Op welke manier kan ik financieel bijdragen tijdens de campagne?

We zijn zeer dankbaar voor alle soorten financiële bijdragen die we tijdens de campagne in ontvangst kunnen nemen. Elke cent telt. De meest efficiënte manier om meisjesrechten te ondersteunen, blijft echter via een maandelijkse bijdrage, in dit geval door “Project Sponsor” te worden.

Maandelijkse giften zijn belangrijk omdat ze een stabiele en voorspelbare bron van inkomsten vormen. Hierdoor kunnen we effectiever plannen en het budget beheren. Het vermindert ook de administratieve kosten die gepaard gaan met de verwerking van eenmalige donaties, waardoor er meer middelen naar het goede doel kunnen gaan.

 

Hoe worden mijn giften besteed?

Jouw giften worden besteed aan een reeks initiatieven en programma’s die de vrijheid van meisjes ondersteunen. Wij strijden onder andere voor:

 • Onderwijs: Toegang tot kwaliteitsonderwijs, beurzen en schoolmateriaal zodat meisjes de kans hebben om te leren en essentiële vaardigheden te ontwikkelen.
 • Gezondheidszorg: We bieden zorgdiensten, waaronder vaccinaties, onderwijs over reproductieve gezondheid, en toegang tot medische zorg om het welzijn van meisjes te waarborgen.
 • Vaardigheden ontwikkelen: We organiseren workshops, beroepsopleidingen en mentorschap programma’s. Zo helpen we meisjes om hun vaardigheden en zelfvertrouwen te versterken en economisch onafhankelijk te worden.
 • Belangenbehartiging en bewustwording: We ondersteunen campagnes en initiatieven om mensen bewust te maken van genderongelijkheid en om te pleiten voor beleidsveranderingen die de rechten van meisjes beschermen en bevorderen.
 • Ontwikkeling van de gemeenschap: We investeren in projecten die een veilige omgeving creëren, tienerhuwelijken bestrijden en gendergelijkheid binnen gemeenschappen bevorderen.
 • Onderzoek en monitoring: We voeren studies en evaluaties uit om de impact van de programma’s te meten en om te verzekeren dat de middelen op effectieve wijze worden toegewezen.

 

 

Hoe word ik op de hoogte gehouden van het gebruik en de impact van mijn giften?

Er zijn verschillende manieren waarop je geïnformeerd zal worden over de impact van jouw steun:

 

 • Newsletter: om de twee maanden ontvang je een digitale nieuwsbrief. Hierin kan je de resultaten en prestaties lezen van onze specifieke programma’s en projecten, mede mogelijk gemaakt dankzij de steun van onze donateurs. Aan de hand van statistische gegevens, getuigenissen en succesverhalen krijg je een concreet en persoonlijk beeld van jouw impact.
 • Jaarverslag: elk jaar publiceren we rond maart een jaarverslag met een uitgebreid en transparant overzicht van de activiteiten, financiële prestaties en positieve veranderingen die we hebben teweeggebracht.

 

Heb ik recht op een fiscaal attest?

Je hebt recht op een fiscaal attest wanneer je als particulier of bedrijf minstens 40 euro doneert per jaar. Van het gedoneerde bedrag kan je tot 45% terugkrijgen via de belastingen. Als je bijvoorbeeld 15 euro per maand doneert, of 180 euro op jaarbasis, krijg je tot 81 euro terug in je belastingdossier. Na fiscale aftrek kost je gift in werkelijkheid slechts 99 euro.

Waar komen de campagnecijfers vandaan?

Schooluitval bij meisjes 
 • Wereldwijd gaan 117 miljoen meisjes tussen 6 en 19 jaar niet naar school 
 • Dat komt neer op 1 op de 7 meisjes 

Wij halen onze informatie van het Global Education Monitoring Report (GEM) en het Unesco Instituut voor Statistiek (UIS). We gebruiken hun database uit het aanbod bestaande bronnen over mondiale onderwijsgegevens omdat het alle beschikbare gegevensbronnen samenbrengt.  GEM en UIS hebben een statistisch model ontwikkeld dat informatie over niet-schoolgaande kinderen uit verschillende bronnen consolideert en volledige en coherente schattingen produceert. Hierdoor bekomen ze een betrouwbare en consistente schatting van het aantal kinderen dat wereldwijd niet naar school gaat.  

We hebben ook berekend dat er wereldwijd 826 miljoen schoolgaande meisjes zijn (gebaseerd op de VN-populatiedatabase) – vandaar één op de zeven meisjes. 

Tienerhuwelijken
 • Elk jaar worden 12 miljoen meisjes voor hun 18e uitgehuwelijkt. Dit is het equivalent van de hele Belgische bevolking
 • Dat zijn 23 meisjes per minuut en bijna 1 per 3 seconden

Onze gegevens komen uit verschillende gezaghebbende bronnen, voornamelijk van Unicef (namelijk één rapport en één database) en de Girls not Brides-website die regelmatig haar database updatet. Deze gegevens zijn gebaseerd op regelmatige grootschalige onderzoeken die maximaal elke vijf jaar worden uitgevoerd. Onder tienerhuwelijken wordt elk huwelijk verstaan dat plaatsvindt vóór de leeftijd van 18 jaar.