Crisissituaties

Humanitairian_crisis

Humanitaire, sociale, klimatologische en politieke crisissen domineren de krantenkoppen. Die krantenartikels gaan echter voorbij aan de onevenredige impact die crisissituaties hebben op kinderen en meisjes in het bijzonder.

— Douaa, 12 jaar,d Syrische vluchteling

“Ik werk om mijn moeder, mijn vader en mijn zieke zus te helpen. Vandaag heb ik kleren nodig om warm te blijven, en ik wil graag terug naar school. Als we financiële hulp zouden krijgen, hoef ik niet meer te werken en kan ik verder studeren. In de toekomst wil ik advocaat worden. ”

Douaa

Wereldwijde hulp

In de afgelopen decennia heeft Plan International aanzienlijke expertise opgebouwd in crisissituaties over de hele wereld. Die expertise zetten we nu in om te voorzien in de basisbehoeften van bevolkingsgroepen die ontheemd zijn of getroffen worden door conflicten en rampen, en om kinderen te beschermen. We hebben daarbij speciale aandacht voor meisjes. Onze aanpak voorziet niet alleen in basisbehoeften (voedsel, hygiënepakketten), maar is er ook op gericht trauma's, geweld, scheiding van gezinnen en de gevolgen van schooluitval op leren en het moreel van kinderen zoveel mogelijk te beperken.

Uit onze ervaring met crisissituaties blijkt dat vrouwen en meisjes kwetsbaarder zijn, vooral voor de risico's van misbruik en gendergerelateerd geweld. Ze lopen vooral risico op seksuele of economische uitbuiting en met hun specifieke behoeften wordt vaak geen rekening gehouden. Zij zijn ook de eersten die voortijdig de school verlaten wanneer een crisis hun gemeenschap treft; vroegtijdige huwelijken nemen dramatisch toe in tijden van crisis.

Three Ukrainian girls going back to school

© Plan International

In Moldavië krijgen 3 Oekraïense vluchtelingen een nieuwe rugzak en gaan ze weer naar school.

3,7

miljoen

kinderen zijn ontheemd door de aardbeving in Syrië

87

%

an de crisissen zijn klimaatgerelateerd

12

van de 20 landen

met het hoogste percentage kindhuwelijken bevinden zich in een crisissituatie

Crisissen zijn van nature niet te voorzien. Toch kunnen we dankzij de voorspellingen van specialisten anticiperen op de gevolgen van politieke instabiliteit en klimaatverandering in de wereld. Crisissen hebben een steeds grotere en structurelere impact op de rechten van vrouwen en meisjes. Die negatieve impact betekent dat we bijzonder waakzaam, snel en effectief moeten zijn wanneer we in actie komen in een land in crisis. Onze aanpak houdt rekening met materiële en immateriële behoeften, met speciale aandacht voor (alleenstaande) vrouwen en meisjes.  

Samen met onze partners ter plaatse verdelen we noodpakketten met producten voor persoonlijke hygiëne en huishoudelijke artikelen. We hebben speciale aandacht voor de behoeften van meisjes en vrouwen en voegen ook producten toe voor menstruele hygiëne, zoals maandverband en vochtige doekjes. 

Crisissen hebben invloed op de beschermende omgeving van kinderen: door stress, gedwongen verhuizingen en armoede worden meisjes meer blootgesteld aan geweld. Daarom ondersteunen we de mechanismen die kinderen beschermen en het sociale werk van onze partners, dat essentieel is om tegemoet te komen aan de behoeften van getraumatiseerde kinderen en kinderen die risico lopen. 

Onze noodhulp houdt ook rekening met de educatieve en psychosociale behoeften van kinderen. Plan International België engageert zich om ervoor te zorgen dat meisjes en jongens die getroffen worden door crisissen ononderbroken toegang hebben tot veilig, inclusief en kwaliteitsvol onderwijs en leermethodes die hun psychosociaal welzijn bevorderen. 

Onze steun op korte en middellange termijn wordt mogelijk gemaakt door onze partners, onze expertise en jouw giften. 

Jouw steun is essentieel

Door onze projecten financieel te steunen draag je actief bij aan de vrijheid van meisjes en gendergelijkheid.
Alle giften van minimaal € 40 per jaar zijn voor 45% fiscaal aftrekbaar.