Geef kinderen meer kansen, plan jouw testament

 

 

201905-SLE-01-LQ_themes-overview_header

Een testament opmaken doe je niet zomaar. Integendeel, het is een belangrijke stap die de nodige aandacht verdient en waar je best rustig de tijd voor neemt. Heb je er bijvoorbeeld al aan gedacht om een deel van je vermogen na te laten aan een goed doel? Op die manier draag je bij tot een betere wereld voor de generaties na jou. Zorgen voor de volgende generaties is precies ook de missie van kinderrechtenorganisatie Plan International België. Door onze organisatie als goed doel in jouw testament op te nemen, draag je je steentje bij tot een betere toekomst voor kinderen wereldwijd. Onze verantwoordelijke Kim Sellekaerts geeft je gratis en vrijblijvend advies bij deze belangrijke beslissing.

Waarom Plan International België opnemen in jouw testament?

Wanneer je Plan International België in je testament opneemt, dan blijf je meewerken aan een betere wereld, zelfs wanneer je er niet meer bent. Jouw nalatenschap laat ons toe om ontwikkelingsprojecten uit te voeren die gelijke kansen creëren voor jongens en meisjes en ervoor zorgen dat kinderen en jongeren hun dromen kunnen realiseren.

Plan International werkt in meer dan 70 landen, onze lokale medewerkers zetten zich elke dag in zodat kinderen naar school gaan, gezond opgroeien, beschermd worden tegen geweld, de eerste hulp krijgen bij noodsituaties en inspraak hebben in hun eigen leven. Jouw nalatenschap kan ons helpen om dat allemaal mogelijk te maken. Door ons een bepaald bedrag, een roerend of onroerend goed na te laten, help je ons om onze missie te vervullen: kinderrechten verdedigen in het algemeen en rechten van meisjes in het bijzonder.

Kansen in plaats van kransen

Het concept is al langer gekend in de Angelsaksische landen, en wordt nu ook populair bij ons: bij een overlijden vraagt men dat de rouwenden een favoriet Goed Doel van de overledene steunen. Dat ter vervanging van de klassieke bloemen en kransen.

Op die manier krijgt het engagement van deze persoon een verlengstuk en gebeurt er iets zinvols met de bijdrage van de familie, de vrienden, de sympathisanten…Bovendien krijgt de gekozen organisatie wat extra aandacht van een heleboel mensen. Wat dan weer tot verdere steun kan leiden.

Wil je hier meer over weten? Contacteer ons dan via info.testament@planinternational.be, die je graag een woordje uitleg zal geven.

— Denise uit Deurne

“Ik heb geen kinderen en wil toch dat er later iets nuttigs gedaan wordt
met mijn nalatenschap. Ik heb erover nagedacht aan welke organisatie
ik wil schenken en heb uiteindelijk voor Plan International gekozen.”

denise

Vlaanderen keurt een nieuw decreet goed rond schenkingen en nalatenschappen

Voor Plan International heeft dat tot gevolg dat schenkingen en nalatenschappen vanaf 1 juli 2021 belast worden tegen 0%. Met andere woorden: alles wat inwoners van het Vlaams Gewest vanaf die datum schenken of nalaten aan Plan International België vzw komt integraal ten goede aan onze organisatie.

Tegelijkertijd wijzigt de taxatie van het zogenaamde duolegaat fundamenteel. Die techniek waarbij men de nalatenschap verdeelt tussen enerzijds een goed doel en anderzijds een familielied, vriend, gebuur.... zal in de meeste gevallen zijn bestaansreden verliezen.

Heeft u vragen over het nieuwe decreet? Of heeft u een testament opgemaakt en daarin een duolegaat ten gunste van Plan International opgenomen? Contacteer ons, want de kans is erg groot dat we – zoals alle goede doelen – bij uw overlijden de nalatenschap zullen moeten verwerpen, omdat we te zwaar worden belast.  

Contacteer Kim Sellekaerts voor meer informatie over een legaat

Wil je hierover met iemand van Plan International België spreken? We maken daar graag tijd voor!

Onze verantwoordelijke, Kim Sellekaerts, luistert graag naar je wensen en overloopt samen met jou de verschillende scenario’s. Dat kan vanop afstand via de telefoon op 0472 12 07 56 of tijdens een persoonlijk gesprek bij jou thuis of op het kantoor van Plan International in Brussel. Op die manier weet je wat er mogelijk is, wat de gevolgen voor je erfgenamen zijn, enz. Zodanig dat je met kennis van zaken en in alle vrijheid de juiste beslissing kan nemen. Uiteraard verloopt alles discreet en confidentieel.