Nieuws Een gift doen voor een goed doel: hoe maak je je keuze?
Nieuws

Een gift doen voor een goed doel: hoe maak je je keuze?

 

 

202310-PER-07-lpr

In deze eindejaarsperiode lopen onze mailboxen over van fantastische kerstpromo's en vragen om geld te storten. Wil je een gift doen, dan kan het wel eens moeilijk zijn om je weg te vinden tussen al die vragen om steun, of zelfs om een bedrag te kiezen dat binnen je budget valt. In dit blogartikel geven we je daarom graag vier selectiecriteria die je helpen je keuze te maken.

1. Hoe kies je een goed doel?

Een gift doen betekent dat je je steentje bijdraagt aan een zaak die je nauw aan het hart ligt, met de intentie om een blijvende positieve impact te hebben. De eerste vraag die je je daarbij kunt stellen, luidt als volgt: “Welk thema raakt me zodanig dat ik een verschil wil maken?” Wanneer je de sociopolitieke toestand van de wereld bekijkt, weet je misschien niet meer waar te beginnen. We bevinden ons immers in een periode van meervoudige crisissen die vaak groter zijn dan onszelf. Toch hebben al die crisissen (politiek, sociaal, klimatologisch en economisch) één iets gemeenschappelijk: ze hebben een onevenredig zware impact op meisjes en vrouwen. In tijden van crisis zijn zij de eerste slachtoffers van geweld. Dat geweld neemt verschillende vormen aan: schooluitval, gedwongen huwelijken, vroegtijdige zwangerschap, seksueel en fysiek geweld, machtsmisbruik enz. De bedreigingen voor hun gezondheid, hun veiligheid en hun vrijheden verschillen van het ene land tot het andere en van de ene gemeenschap tot de andere. Maar overal ter wereld eisen meisjes respect op voor hun rechten en samen kunnen we hen hierin ondersteunen. 

De situatie op wereldniveau in een oogopslag:  

 • 40 miljoen kinderen zijn slachtoffer van misbruik 
 • De klimaatcrisis ontneemt 4 miljoen meisjes de kans om verder te leren  
 • Elke minuut trouwen 23 meisjes 

2. Ga ik voor een eenmalige of regelmatige gift?

Meestal worden regelmatige giften sterk aangemoedigd. Het zijn immers stabiele en belangrijke inkomensbronnen met een duurzame impact. Dankzij maandelijkse giften krijgen de programma's van goede doelen de nodige steun en middelen op lange termijn. Denk maar aan de bouw van schoolinfrastructuur of de ontwikkeling van sensibiliseringsprogramma's rond gendergebaseerd geweld. 

Voor Plan International België betekent een maandelijkse gift: 

 • Dat we structurele hulp kunnen bieden aan kwetsbare gemeenschappen, meisjesonderwijs langdurig kunnen ondersteunen of snel in actie kunnen komen wanneer er zich een natuurramp of conflict voordoet.  
 • Dat je de financiële onafhankelijkheid van ngo's ondersteunt. In de context van politieke, financiële en klimaatcrisissen zien we een achteruitgang van de mensenrechten in het algemeen en van kinderrechten in het bijzonder. Dat blijkt vooral uit de toegang tot middelen van organisaties zoals de onze.  
 • Dat we onze inspanningen kunnen concentreren om meer impact te realiseren. Zonder duurzame financiële steun staan onze activiteiten onder druk. Regelmatige giften laten ons toe om het gros van onze inspanningen in te zetten voor het verwezenlijken van projecten en de steun aan meisjes, in plaats van fondsenwerving. En op die manier verhogen we onze impact.  

Door al die maandelijkse giften te combineren, creëren we een collectieve kracht met een exponentiële impact, waarmee zoveel mogelijk meisjes in aanraking komen en we onze mogelijkheden versterken om op grote schaal positieve veranderingen teweeg te brengen.  

202304-BGD-06-scr

3. Hoe kan ik een gift doen die binnen mijn budget past?

Zodra je beslist hebt dat je regelmatig geld gaat storten, moet je alleen nog het bedrag kiezen. Veel mensen willen wel iets geven, maar zien geen match tussen hun budget en de verschillende formules. Bovendien heeft de inflatie een invloed op alle gezinnen. Om je op weg te helpen, geven we je enkele concrete voorbeelden van bedragen en van wat deze ‘duit uit jouw portemonnee’ betekent voor de duurzame ondersteuning van meisjesrechten. 

 • Met een gift van € 30* per maand zorg je ervoor dat zeven meisjes naar school kunnen blijven gaan.  
 • Met een gift van € 20* per maand financier je de uitdeling van menstruatiekits aan 26 tienermeisjes, zodat ze tijdens hun regels naar school kunnen blijven gaan. 
 • Met een gift van € 15* per maand verzeker je de maandelijkse verdeling van schoolmateriaal voor vijf kinderen. 

Als een maandelijks engagement momenteel niet mogelijk is, dan wordt ook een eenmalige gift altijd gewaardeerd. Want al die giften samen maken het verschil! We raden je aan om (als het voor jou mogelijk is) minstens 40 euro te schenken zodat je van de belastingvermindering geniet. Dat betekent 40 euro voor onze programma's, maar voor jou amper 18 euro, na fiscale aftrek. 

202301-NPL-47-scr

4. Hoe wordt mijn geld gebruikt?  

Vertrouwen hebben in de organisatie waaraan je je gift wilt doen, is essentieel. Informeer je dus zeker over hoe jouw gift wordt gebruikt. Plan International België laat zich voor haar fondsenwerving leiden door twee centrale waarden: transparantie en duurzaamheid.  

We passen strikte beheersprocessen toe om het vertrouwen dat elke gift met zich meedraagt, te bestendigen. Onze jaarrekening wordt gevalideerd door de Raad van Bestuur en goedgekeurd door de Algemene Vergadering. Bovendien wordt ze gecontroleerd door onze commissaris van PwC. Daarnaast zijn we lid van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving.  

De verzamelde giften worden als volgt verdeeld: 

 • 76% gaat naar onze projecten, 
 • 24% wordt besteed aan algemene kosten zoals communicatie of fondsenwerving. 

Onze programma's hebben als doel om een antwoord te bieden op crisissituaties en de zaadjes te planten voor zelfredzaamheid. Samen met en voor meisjes ontwikkelen we projecten die een antwoord bieden op hun langetermijnbehoeften zoals toegang tot kwaliteitsvol onderwijs, sensibilisering rond gendergebaseerd geweld of de toegang tot microkredieten, zodat ze hun eigen lokale onderneming kunnen oprichten. 

In 2022 heeft jouw financiële steun onder andere het volgende opgeleverd:  

 • 6 miljoen meisjes kregen toegang tot kwaliteitsvol onderwijs  
 • Dankzij onze bewustmaking hebben 11 landen zich geëngageerd om kindhuwelijken te verbieden 
 • We werkten 500 emancipatieprogramma's uit voor meisjes
202308-KEN-02-scr

Door de meisjes van vandaag te ondersteunen, investeer je ook in de toekomstige generaties. Zet je dus mee in, zodat elk meisje vrij kan zijn: vrij om te leren, vrij om te dromen, vrij om haar eigen leven vorm te geven.

Checklist om een gift te doen:  

 1. Welk goed doel moet je kiezen?
 2. Ga je voor een eenmalige of regelmatige gift?
 3. Hoe kun je je budget respecteren?
 4. Waar gaat je geld naartoe?  

 

*De donatie-equivalenties zijn indicatieve voorbeelden. Het gebruik van de fondsen kan variëren afhankelijk van de regio's en behoeften van de gemeenschappen die we ondersteunen. Jouw flexibele bijdrage stelt ons in staat om lokaal te werken. Bedankt voor jouw steun!

Jouw gift maakt het verschil!

Laten we samen een positieve wending geven aan hun verhaal. Doe vandaag nog een gift. 

*Alle giften van minimaal € 40 per jaar zijn voor 45% fiscaal aftrekbaar.