Nieuws Hulp aan meisjes in crisislanden
Nieuws

Ondersteun de veerkracht van meisjes in crisislanden

hero_image

Overal ter wereld breken crisissen uit of blijven ze aanhouden, met onnoemelijk lijden tot gevolg. Sommige zijn recent en uitvoerig in de media behandeld, zoals die in Oekraïne of de Gazastrook, andere lijken ver van ons bed maar woeden net zo hevig, zoals in de Sahel en in Niger.  

Vooral meisjes worden getroffen 

Wat is dat precies, een crisis? Crisissen komen in allerlei vormen: een voedselcrisis, crisis als gevolg van een gewapend conflict, de klimaatcrisis, een crisis na een natuurramp … De lijst is lang, maar wat ze allemaal gemeenschappelijk hebben, is het feit dat kinderen en vooral meisjes het zwaarst en meest structureel getroffen worden.  

Zij zijn immers het meest kwetsbaar en worden geconfronteerd met risico's zoals misbruik en gendergebaseerd geweld, waaronder seksuele of economische uitbuiting. Zij zijn ook de eersten die van school worden gehaald wanneer een crisis hun gemeenschap treft. En dan zwijgen we nog over vroegtijdige huwelijken die in zulke situaties ook drastisch toenemen. 

Hoe kan jouw steun ons helpen om in actie te komen tijdens crisissen? 

Tijdens noodsituaties verdubbelt Plan International haar inspanningen om gemeenschappen, en dan vooral kinderen en jongeren die getroffen worden door humanitaire of natuurrampen, te hulp te schieten.  

Onmiddellijke humanitaire hulp 

Met de steun van lokale partners zetten we onze expertise in om een antwoord te bieden op de basisbehoeften van ontheemde of getroffen bevolkingsgroepen en om kinderen te beschermen. Toegang tot gezonde voeding, huisvesting, water, hygiëne en sanitaire voorzieningen zijn prioritair in onze humanitaire acties. Onze teams richten zich vooral op meisjes, die meer worden blootgesteld aan risico's zoals hongersnood, geweld en uitbuiting. 

We hanteren een dubbele aanpak: eerst en vooral bieden we een antwoord op de meest dringende behoeften, zoals we momenteel doen in Gaza, de Sahel en Niger. Samen met onze partners ter plaatse verdelen we voedselhulp en noodkits met daarin producten voor huishoudelijke en persoonlijke hygiëne (waaronder ook menstruatieproducten).  

Grotere veerkracht op lange termijn 

Bovendien willen we met onze steun de veerkracht van kinderen verhogen, door de gevolgen van trauma's, geweld, schooluitval en de scheiding van gezinnen op hun leren en moreel zoveel mogelijk te verzachten. Dat doen we momenteel ook in Oekraïne. We zorgen ervoor dat meisjes en jongens die getroffen zijn door de oorlog  een ononderbroken toegang hebben tot veilig, inclusief en kwaliteitsvol onderwijs dat hun psychosociaal welzijn bevordert. We zetten bijvoorbeeld programma's op die rekening houden met de specifieke behoeften van bepaalde kinderen, zoals kinderen met autisme.