Nieuws Plan International ondersteunt de waardigheid van Nigerese vrouwen en meisjes
Nieuws

Plan International ondersteunt de waardigheid van Nigerese vrouwen en meisjes

Niger_blog-1

Humanitaire hulp en vrijwaren van de waardigheid van Nigerese vrouwen en meisjes 

Al meerdere jaren wordt Niger meedogenloos geteisterd door opeenvolgende conflicten en humanitaire crisissen. Het land kreunt onder een instabiele veiligheidssituatie, gekenmerkt door aanvallen en andere acties van niet-statelijke gewapende groeperingen (NSGG’s), met daarbovenop de verwoestende effecten van de klimaatverandering zoals droogte en overstromingen.  

Bovendien moet de bevolking het hoofd bieden aan ernstige voedselschaarste. Na de staatsgreep van 26 juli 2023 A, kreeg het land verschillende economische sancties opgelegd, waardoor de grens tussen Benin en Niger gesloten blijft voor humanitaire hulp. Tot slot heeft Niger samen met Burkina Faso en Mali besloten om de ECOWAS (Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten) te verlaten. 

De belemmering van humanitaire hulp en het stopzetten van meerdere projecten voor ontwikkelingshulp hebben de lokale gemeenschappen kwetsbaarder gemaakt. Meer dan 2 miljoen mensen heeft nu te kampen met voedselonzekerheid en 15% van de bevolking ziet zich gedwongen te vertrekken, door een gebrek aan voeding of hulp. Bovendien worden meer dan 100.000 meisjes en vrouwen blootgesteld aan een groter risico op seksueel geweld. 

De impact op meisjes en vrouwen 

Deze nieuwe crisis doet problemen zoals prostitutie, seksueel geweld, gedwongen huwelijken, gedwongen aansluiting bij een gewapende groepering en kinderarbeid en -uitbuiting alleen maar toenemen. Een rampzalige situatie voor meisjes en vrouwen, die nog verhevigd wordt door volgende factoren:  

77

%

van de meisjes heeft geen toegang tot onderwijs of werk

60

%

van de meisjes en vrouwen was al slachtoffer van geweld

8

op 10

meisjes trouwt voor de leeftijd van 18 jaar

4

op 10

meisjes wordt moeder voor de leeftijd van 18 jaar

8

op 10

vrouwen heeft geen inspraak over de eigen gezondheid

Wat doet Plan International België? 

In Niger is het de prioriteit van Plan International om essentiële hulp te blijven bieden aan de meest kwetsbare kinderen en hun gezinnen. We werken onvermoeibaar verder om de normale werking van onze programma's rond voeding, kinderbescherming en onderwijs te blijven garanderen. 

Daarnaast verdelen we hygiënekits, met daarin ondergoed, maandverband, zeep, tandenborstels en handdoeken. De kits moeten meisjes en vrouwen helpen hun waardigheid terug te vinden en mobieler te zijn in een context van gedwongen verplaatsingen. 

Jammer genoeg is er een gapende kloof tussen de beschikbare voorraad en de behoeften. Een groot deel van de meisjes en vrouwen blijft zich dus in een bijzonder onzekere situatie bevinden. 

Hoe kun jij helpen?  

De financiering voor humanitaire hulp in Niger is momenteel onvoldoende om een afdoend antwoord te bieden op de uitdagingen waarmee de lokale, kwetsbare bevolking geconfronteerd wordt. We hebben het dan vooral over vrouwen en meisjes, en dat terwijl de humanitaire crisis alleen maar ernstiger wordt.  

Jouw hulp is dus noodzakelijker dan ooit. Dankzij jouw gift kunnen we meer hygiënekits verdelen onder de Nigerese meisjes en vrouwen, en kinderen beter beschermen.