Nieuws Plan International empowert meisjes om hun dromen waar te maken
Nieuws

Senegal: Plan International empowert meisjes om hun dromen waar te maken

Sénégal

Via toegang tot onderwijs en opleidingen steunen we jonge Senegalese vrouwen om hun droom voor een beter leven waar te maken 

In Senegal leiden patriarchale tradities en slechte levensomstandigheden tot de schending van kinder- en vrouwenrechten. Vooral jonge vrouwen zijn bijzonder kwetsbaar. Kindhuwelijken (33% van de meisjes trouwt voor ze 18 zijn) en ondervoeding komen veel voor, het niveau van de gezondheidszorg voldoet niet en een groot aantal vrouwen en jongeren is werkloos of heeft geen geschikte opleiding gekregen. Tienermeisjes en jonge vrouwen hebben minder kracht, minder vaardigheden en minder mogelijkheden om uit de armoede te raken. 

Elke dag zien duizenden meisjes zich verplicht om hun schooluniform in te ruilen voor een trouwjurk. Dat is meteen een van de voornaamste redenen waarom ze met school stoppen. Bovendien worden meisjes geconfronteerd met een hele reeks gezondheidsrisico's, soms zelfs met dodelijke afloop, wanneer ze verplicht worden kinderen te krijgen terwijl ze zelf nog kind zijn. Anderzijds hebben studies aangetoond dat hoe langer een meisje naar school gaat, hoe minder risico ze loopt op een gedwongen huwelijk en een zwangerschap. Onderwijs is dus dé remedie om een betere toekomst voor meisjes te verzekeren. 

Wat doet Plan International België?   

In de regio’s rond Thiès en Kaoloack hebben we ons programma voor sociale en economische empowerment uitgerold. Daarmee bestrijden we de achterliggende oorzaken van genderongelijkheid, gendergebaseerd geweld en een gebrek aan toegang tot sociale en economische kansen. Het doel? Dat jongeren en dan vooral jonge vrouwen (van 10 tot 24 jaar) zich kunnen ontplooien en beschermd worden, ook in de school- en beroepsomgeving, dat ze toegang krijgen tot duurzame en eerlijke educatieve, professionele en economische kansen.    

Het programma is opgezet om een duurzame en doeltreffende impact te garanderen. We werken rond inclusief kwaliteitsonderwijs (verzekeren dat de begunstigden zich beschermd voelen en kunnen leren in een geschikte, hygiënische en gelijkwaardige omgeving), bescherming tegen diverse vormen van geweld (tienerjongens en -meisjes geweld leren herkennen en bestrijden, garanderen dat gezinnen, leerkrachten, gemeenschappen en overheden zich inzetten voor een veilige omgeving) en kansen op tewerkstelling of ondernemerschap (garanderen dat de doelgroepen een degelijke job vinden of een eigen project opstarten).    

Na mijn studies zou ik graag gynaecoloog worden, omdat er in Senegal veel te weinig  vrouwelijke gynaecologen zijn.

Kadiatou, 17 jaar.  

Opleiding en sensibilisering van alle stakeholders 

Om tieners en jongeren te helpen zich sociaal te emanciperen, staan er opleidingen gepland die hun capaciteiten versterken en hen helpen actief bij te dragen aan de besluitvorming over vragen rond hun persoonlijke en professionele ontwikkeling.      

Daarnaast worden er sensibiliseringsacties, opleidingen rond bescherming tegen geweld en strategieën voor een betere toegang tot betaald werk of een zelfstandige activiteit uitgerold. Die acties worden ondersteund door de inzet van meerdere betrokkenen en hebben als doel om een beter inzicht te krijgen in geweld en de gevolgen hiervan op de kwaliteit van de sociale omgeving.  

10.350 tienermeisjes en jonge vrouwen en 7.500 tienerjongens en jonge mannen nemen deel aan de activiteiten en hebben baat bij inclusief kwaliteitsonderwijs, bescherming tegen diverse vormen van geweld en kansen op tewerkstelling of ondernemerschap.   

Ook de vertegenwoordigers van lokale overheden, ouders en leden van de lokale beschermingscomités worden hierbij betrokken. Op die manier creëren en behouden we een stimulerende omgeving die de ontwikkeling van jongeren bevordert.      

Drie tastbare resultaten van het programma: 

  • Tieners en jongeren, en dan vooral tienermeisjes en jonge vrouwen, worden verzekerd van een veilige, inclusieve en egalitaire schoolomgeving. Ze staan sterker in hun schoenen om gendergebaseerd geweld in de schoolomgeving te herkennen en bestrijden. 
  • Jongeren van 15 tot 24 jaar, en dan vooral jonge vrouwen, ontwikkelen hun competenties en passen deze toe wanneer ze een betaalde functie uitoefenen of als zelfstandige aan de slag gaan.   
  • Ouders, jongeren, overheden en andere gemeenschapsinstanties zetten zich in om een veilige omgeving te voorzien voor tienermeisjes en jonge vrouwen, die hun emancipatie en empowerment ten goede komt.