Volgens de Verenigde Naties is gendergelijkheid de “onvoltooide onderneming van onze tijd”.

Omdat ook Plan International overtuigd is dat er nog veel werk is in de strijd voor gendergelijkheid, stelden wij ons project vóór gendergelijkheid en tegen discriminatie op scholen voor aan de studenten van het European Project Semester (EPS).

EPS is een internationaal programma, aangeboden door verschillende Europese instellingen voor hoger onderwijs. In dit programma krijgen studenten uit verschillende landen en disciplines de kans om samen te werken aan een concreet project dat bijdraagt aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. In België wordt het EPS-programma aangeboden in de AP University of Applied Sciences and Arts Antwerp, waar er een samenwerking is tussen alle departementen.

Vooraleer de deelnemende studenten hun creativiteit konden tonen in dit project gaven we hen via een Champions of Change (ChoC) - traject een training rond gender(on)gelijkheid, de gevolgen hiervan voor henzelf, maar ook wereldwijd en een mogelijke strategie om hun projecten gendervriendelijker te maken.

Verbeteren van het genderklimaat in de schoolomgeving

Een groep studenten die specifiek koos voor het project van Plan International België engageerde zich vervolgens om een tool te ontwikkelden om het genderklimaat in een schoolomgeving te analyseren.

Aan de studenten werd gevraagd om een motiverend communicatieprogramma te ontwikkelen, inclusief een interactieve vragenlijst, pedagogische video's en posters. Met behulp van deze instrumenten zullen secundaire scholen in België in de toekomst een genderanalyse van hun schoolomgeving kunnen uitvoeren. Deze analyse kan vervolgens gebruikt worden om een actieplan op te stellen om indien nodig op school aanpassingen te doen op vlak van gendergelijkheid. Dit proces kan worden opgezet in samenwerking met een onderwijsteam van Plan International België. Het betreft een traject van een jaar dat wordt uitgevoerd binnen de school en bestaat uit (1) een traject met een groep leerlingen (+/- 10 sessies van 3 uur) en (2) een traject met een groep leerkrachten (+/- 6 live en online sessies van 2-3 uur). Er wordt gewerkt aan capaciteitsopbouw, internationale uitwisseling en een activiteit voor sociale en/of politieke beïnvloeding rond een genderthema.

Het project creëert een impactvolle leerervaring, waar leerlingen op een eenvoudige en realistische manier vertrouwd raken met mechanismen als stereotypen, vooroordelen en discriminatie, gendernormen en de gevolgen hiervan. Een mooi project voor en door jongeren!

poster_boy&girls (1)