Nieuws Toename hulp aan Gaza essentieel om hongerdood te stoppen
Nieuws

Toename hulp aan Gaza essentieel om hongerdood te stoppen

11 maart 2024

Plan staff in Egypt prepare boxes of first aid kits ready for transport to Gaza (2)

Enorme toename hulp aan Gaza hard nodig om hongerdood bij kinderen te stoppen 

Kinderen sterven van de honger in Gaza. Wij roepen op tot een onmiddellijk, onvoorwaardelijk en permanent staakt-het-vuren en een enorme toename van humanitaire hulp. 

Terwijl het risico op een vermijdbare hongersnood in Gaza elke dag toeneemt, en te midden van berichten over kinderen die sterven van de honger, roept Plan International op tot een onmiddellijk, onvoorwaardelijk en permanent staakt-het-vuren, een enorme toename van humanitaire hulp en verbeterde toegang voor hulpgoederen en humanitaire werkers. 

Uithongeren van burgers is illegaal onder het Internationaal Humanitair Recht 

Volgens de VN zijn op 7 maart ten minste twintig kinderen in Gaza van honger omgekomen. In het noorden van Gaza is één op de zes kinderen onder de twee jaar acuut ondervoed. De Israëlische restricties en belegeringstactieken, evenals de Israëlische militaire aanvallen op humanitaire hulp, gezondheidsmedewerkers en hulpverleners, verhinderen een veilige en onbelemmerde hulpverlening. De situatie vraagt om een onmiddellijke en gezamenlijke wereldwijde actie om verder verlies van levens door honger en hongersnood te voorkomen. Het uithongeren van de burgerbevolking is illegaal volgens het Internationale Humanitaire Recht. 

Kinderen en gezinnen afhankelijk van hulp om te overleven 

Familieleden van inwoners van Gaza vertelden aan Plan International dat hun geliefden in Gaza afhankelijk zijn van humanitaire hulp om te overleven. In de woorden van een Palestijnse inwoner van het Jerash vluchtelingenkamp in Jordanië: “Ze overleven vooral op brood, maar meestal is het brood beschimmeld en moeten ze eromheen eten. Het voedsel dat ze wel eten, komt van hulpverlening, maar het is nooit genoeg.” Anderen drinken regenwater en vrouwen zien af van voedsel zodat het weinige dat ze hebben naar hun kinderen kan gaan. 

Alle kinderen onder de vijf jaar lopen het risico op ernstige ondervoeding 

Sinds de VN in december 2023 een scherpe waarschuwing uitstuurde dat alle 335.000 kinderen onder de vijf jaar in Gaza het risico lopen op ernstige ondervoeding en een hoog risico lopen om te sterven van de honger, is de situatie drastisch verslechterd. Het beperken van essentiële humanitaire hulp draagt daar rechtstreeks toe bij, zoals blijkt uit de recente opmerking van de VN dat “de ondervoedingspercentages voor kinderen jonger dan vijf jaar in het noorden van Gaza, waar de toegang tot hulp beperkt is, drie keer zo hoog zijn als in het zuiden.” 

Om deze door mensen veroorzaakte en volledig te voorkomen catastrofe aan te pakken, is het noodzakelijk om veilige en transparante kanalen op te zetten voor levensreddende hulpverlening via alle toegangspunten ter plaatse en tegelijkertijd alle andere opties te onderzoeken om ervoor te zorgen dat voedsel, medische hulp, schoon water en sanitaire voorzieningen de mensen in nood bereiken. Er moet onmiddellijk een einde komen de blokkade en het willekeurig weigeren van hulp. Daarnaast is er dringend behoefte aan een alomvattende strategie om de lokale landbouw en voedselproductie nieuw leven in te blazen. 

Toegang voor humanitaire hulp is essentieel 

Hulplevering via het luchtruim en zee zijn nuttig. Echter, vervoer over de weg blijft de meest effectieve manier om het volume aan dringende en noodzakelijke hulp bij de mensen te krijgen die het nodig hebben. We blijven oproepen tot een snelle toename van de hulp die via routes over land wordt geleverd en het verzekeren van ongehinderde toegang via alle toegangswegen voor humanitaire hulpverleners en voor burgers om de hulp te ontvangen. Het verlenen van toegang voor humanitaire hulp om de burgerbevolking te bereiken is een verplichting onder het Internationaal Humanitair Recht. We herhalen ook onze oproep aan staten om te stoppen met het sturen van wapens zolang het risico bestaat dat ze worden gebruikt om ernstige schendingen van het Internationaal Humanitair Recht of de mensenrechtenwetgeving te begaan of te faciliteren. 

Voor kinderen in Gaza is de tijd bijna op. Volgens het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid zijn er in vijf maanden tijd al minstens 12.800 Palestijnse kinderen gedood. Er moet nu dringend actie worden ondernomen om verdere tragedies af te wenden en nog meer doden te voorkomen. We roepen ook op tot de vrijlating van alle gegijzelde burgers en Palestijnse kinderen die gevangen worden gehouden.