Projecten #WeCare
Project

#WeCare

Haar bondgenoten Haar plek

Land: België

Duur: 16.01.24 - 31.12.26

Deelnemers: 25 jongerenambassadeurs (meerderjarig) en 1000 jongeren (minderjarig)

Word jongerenambassadeur

GVB_Plan International Gentse Feesten_2022-2-1

 

Jongerenambassadeurs tegen grensoverschrijdend gedrag

Kinderen en jongeren hebben het recht om op te groeien zonder zorgen. Toch krijgen ze vaak te maken met grensoverschrijdend gedrag en de mentale en fysieke impact die hier mee gepaard gaat. Via dit project informeren getrainde jongerenambassadeurs andere jongeren over de verschillende vormen van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. Ze maken jongeren bewust van hun eigen grenzen en van het belang van toestemming.

Opgroeien zonder zorgen

Elke dag worden kinderen en jongeren in België geconfronteerd met hindernissen en hierdoor belemmerd in hun ontwikkeling. Eén van deze hindernissen die jongeren disproportioneel treft is (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. Het tast de integriteit aan van kinderen en jongeren die ermee geconfronteerd worden en heeft gevolgen voor het fysisch en psychisch welzijn, zowel op korte als op lange termijn.

Dit project is gemotiveerd vanuit de overtuiging dat er concrete, empowerende, efficiënte manieren zijn om kinderen en jongeren, in al hun diversiteit, weerbaarder te maken door hen te informeren, hen tools aan te reiken om te reageren en hen aan te zetten om hulp te zoeken voor zichzelf en voor anderen. Op die manier voorkomen we grensoverschrijdend gedrag en kunnen jongeren opgroeien in een positieve omgeving die vrij is van geweld.

Wij geloven dat dit vooral wordt mogelijk gemaakt wanneer projecten worden geleid door jongeren zelf. Jongeren zijn het hart van onze organisatie en van dit project. Zij zijn de experten van deze thematiek, ze krijgen in hun dagelijks leven te maken met grensoverschrijdend gedrag, als slachtoffer en als getuige. Op basis van hun eigen ervaringen zijn zij in de beste positie om andere jongeren te sensibiliseren, hen aan te zetten tot actie. Activisme wordt zo de drijvende kracht van verandering.

 

Meer dan cijfers

25

getrainde jongerenambassadeurs

in de strijd tegen grensoverschrijdend gedrag

1000

jongeren

herkennen en kunnen omgaan met grensoverschrijdend gedrag

Welke acties ondernemen we? 

  • Opleiden van jongerenambassadeurs rond (seksueel) grensoverschrijdend gedrag
  • Jongerenambassadeurs methodieken aanreiken om jongeren te sensibiliseren
  • Jongeren informeren rond (seksueel) grensoverschrijdend gedrag
  • Jongeren sensibiliseren over bystander en de reactiestrategieën

Word jongerenambassadeur

Ben je tussen de 18 en 26 jaar? Heb je interesse om ambassadeur te worden? Stuur een mailtje naar Flore.DeWitte@planinternational.be en wie weet word jij wel één van de 25 jongerenambassadeurs!