Haar bondgenoten

 

 

hero_image

Gendergelijkheid is een engagement dat zowel meisjes als hun bondgenoten aanbelangt. In België en elders werken we samen met vrijwilligers, scholen, ambassadeurs en ambassadrices, bedrijven en openbare instellingen. Samen hebben we een gemeenschappelijk doel: positieve en blijvende impact creëren.

Ses alliées

© Plan International

Abdus Salam, 56 jaar, is leraar en dichter. Hij leidt een psychosociale steungroep voor tienermeisjes rond kindhuwelijken.

Een gedeelde verantwoordelijkheid

Bij Plan International België zijn we ervan overtuigd dat de rechten bevorderen van kinderen, en van meisjes in het bijzonder, een gedeelde verantwoordelijkheid is. Elk individu kan op zijn of haar manier bijdragen aan een veilige en rechtvaardige wereld voor kinderen. Samen met verschillende partners werken we aan dit gemeenschappelijke doel. 

Ouders en leden van de gemeenschap bewaken de overdracht van tradities en sociale normen die thuis en in de gemeenschappen ontstaan. Het is essentieel dat zij worden betrokken bij onze programma's om de gendernormen die meisjes beperken in hun handelen, ter discussie te stellen en emancipatoire praktijken voor meisjes te versterken. 

Opkomen voor de rechten van meisjes is een missie die we delen met onze partners uit het maatschappelijk middenveld. Daarom zijn hun expertise, tools en kennis van de regio's waar we actief zijn van onschatbare waarde. Dit maakt hen tot onze bevoorrechte partners. 

— Abdus Salam, leraar en dichter, Bangladesh

"Ik heb zoveel meisjes met een groot potentieel zien stoppen met school om op jonge leeftijd echtgenote en moeder te worden. Ik schreef een bundel van 40 gedichten om het bewustzijn onder meisjes en hun families te vergroten. Een van hen las een van mijn gedichten voor aan haar familie, die haar wilde uithuwelijken. Door hen bewust te maken, kon ze haar huwelijk voorkomen.

Ses_alliées_quote

32.797

donateurs

1000

geëngageerde Belgische bedrijven

210

vrijwilligers

Jouw steun is essentieel

Door onze projecten financieel te steunen draag je actief bij aan de vrijheid van meisjes en gendergelijkheid.
Alle giften van minimaal € 40 per jaar zijn voor 45% fiscaal aftrekbaar.